SZERET, SZERETET

SZERET Aki szeretetet érez valaki, valami iránt. Örömét leli vkiben, vmiben. Kedvel vkit, vmit. Vágyik vmire, megkíván, igényel vmit. [?]

A SZERET szó az SZ.R – R.SZ gyök bővítménye: SZeR – RéSZ. Ami SZER, az a többi alapvetően szükséges RÉSZek, elemek közé beépülő, azok működéséhez feltétlenül szükséges SZERvi elem.

Egy jól megSZERvezett, gördülékenyen működő gépsor fontos RÉSZeleme. Egy gépsor működésében a kenőanyag, olaj, fontos, sőt nélkülözhetetlen SZER, mivel behatol a működést elindító, a mozdulatokat továbbító RÉSZektől a működési sor legutolsó eleméig, és mindent áthatva, átitatva, a sima, gördülékeny, zökkenőmentes folyamatot biztosítja.

Ilyen SZERepe van a SZERetetnek az emberi kapcsolatokban. E SZER hiánya teljesen megváltoztathatja a működés lefolyását, végkimenetelét, vagy az egész rendSZER működésképtelenné válik, beszorul, csikorgóan leáll, tönkremegy. Ekképp az emberi kapcsolatokban is.

Az R hangcsoport – ERE – aki őszintén szEREt, annak kitartó EREje nem ismer akadályt, végtelenül ERŐs. Nagy EREje ERÉnyességében, szERÉnységében rejlik.

A szózáró R.T – T.R gyök: ReT – TeR, aki igazán, önzetlenül  szeRET, Az olyan, mint hegytetőn a sima kiterjedő TERasz, onnan ellátni a végtelenig.

SZeReT – TeRaSZ hangváz: SZ-R-T – T-R-SZ.

Érzelmeinek nem szab haTÁRt semmi, mert övé a TÉR, és a TÉR végtelen.

Az ember SZERETi a folyóvizeket, mindig mellé települt. Amint víz nélkül nincs élet, úgy SZERETET nélkül sincs. Több folyóvíz neve kapcsolatba hozható a SZERET szóval.

Egyike a moldvai SZERET folyó. Az Al-Duna régi neve ISZTER, ESZTER. De van a DnyESZTER folyó is.

E neveknek másik jelentése nőiséggel kapcsolatos. Megszámlálhatatlan folyó létezik, amelyeknek neve nőiség kötődésű. A nők lénye ihlette sok folyó nevét. A , a nedv és a folyamat közt kapcsolat van az élet sodrában. Tény, hogy a folyamatok az élet kedvelt tartozékai, az egy helyben topogás unalmas. A folyamatok a nők körül örvénylenek.

SZeReT – ESZTeR – ISZTer – DnyeSZTeR hangváz: SZ-R-T – SZ-T-R – SZ-T-R – D-ny-SZ-T-R.

Az ember és nyelv teremtője tudja ezt.

 —————-

SZERETET Valaki, valami iránti ragaszkodásban, gyengédségben, önzetlen jóakaratban megnyilatkozó érzelem. [?]

A SZERETET szó is az SZ.R – R.SZ gyök bővítménye: SZeR – RéSZ.

A SZERETET szó TETTről szól, a SZERETő szívű személy TETTeit összegzi.

A SZERetetigény már a világra jött élőlény örökítő sejtjeinek SZERves eleme. Aki igazán, őszintén SZERET, annak e SZER élete egészének alapvető RÉSZe.

Az őszinte, tiszta SZERetet SZORzati elem, és fokozható, hatványozható. Az igazi SZERETET nem anyagfüggő. A SZERETET jelképes kenőanyag. Az ember, aki őszintén SZERET, azt e SZER –, e jelképes illóanyag – teljesen áthatja.

Az R hangcsoport – ERE – aki őszintén szEREt, annak kitartó EREje nem ismer akadályt, végtelenül ERŐs. Nagy EREje ERÉnyében, szERÉnységében rejlik.

Az R.T – T.R gyök: ReT – TeR, a szeRETet féltő, de RETtenhetetlen. TÜRelmes, és csak jó gyümölcsöket TERem.

A szózáró T.T gyök: TeT, a TETT, TETTek. A szereTET, igazoló TETTek nélkül halott. Minden TETTét gördülékennyé teszi, érzelmi SZERveit ezzel eTETi, ez élTETi őt, ezt minden TETTében látTATja, mert e SZER minden TETTét átiTATja, és nem ismer leheTETlent ennek kimuTATásában.

Aki igazán SZERET, betöltendő vágyaiban is önzetlen, sosem zárja ki abból azokat, akikhez őszintén, tiszta szívből vonzódik.

A SZERETET – TETERESZ teljes fordítás mutatja, hogy akiben igaz SZERETET lakik, az TETTERŐS. Ha az ógörög vagy a csángó eszező változatot használjuk, előjön az SZ hang:  TETTERŐSZ.

SZeReTeT – TeTTeRőS hangváz: SZ-R-T-T – T-T-R-S.

Akiben őszinte a SZERETET a másik iránt, az TESZ ÉRTE.

SZeReTeT – TeSZ éRTe hangváz: SZ-R-T-T – T-SZ-R-T.

Aki igazán SZERET, az önmagát odaadásban SZERtelen. Nem képmuTATó, nem kürtöli szét TETTeit, nem a jótettekkel dicsekvés a célja, mert aki igazán SZERet, az SZERény.