SZKEPTIKA, SZKEPTICIZMUS

SZKEPTIKUS – Kételkedő, hitetlen(kedő). [bérnyelvész szerint: nk. görög]

A SZKEPTIKUS szó az SZ.K – K.SZ alvógyökből indul: SZüK – KüSZ. A SZKeptikus leSZŰKült szellemi KÉPességi gátoltságban, rideg, fagyos hitetlenséggel KÜSZködő, s ez okból SZEKírozó embertípusként, saját elKÉPzelt avar- s lárvaszáraz világa mércéjével méri az élet eredetével kapcsolatban felmerülő vitakérdést, de minden más, általa felfoghatatlant is. Szeret szerepelni, középpontban lenni, fölényesen SZÉPnek, okosnak, magabiztosnak, szilárd alapon állónak mutatkozni. Minden övétől eltérő felfogás fölött álló bölcs ő a saját vértelen, KESZeg sovány, aszott véleményével. Elhúzott ajkakkal, lekezelő vigyorral, öntelten, foghegyről veti oda válaszul a saját elméjében megfogalmazott hitetlenkedő, alaptalan nagy semmit.

Az SZK hangcsoport – ISZKE – a SZKEptikus, fÉSZKElődő, nyÜSZKÖlődő, saját véleményét mindenképp odamondani kívánó, aki egyedi értékű, vélt nagy-nagy tudományára bÜSZKE egyén. Ám, ha érzi, hogy nem meggyőzők érvei, okosabbakkal került szembe, akiknek komoly bizonyítékaik vannak, akkor képletesen bepISZKOlva elISZKOl.

K.P – P.K gyök: KéP – PöK, a szKEPtikus KÉPességi korlátai közt beKÉPzelt mindentudó felsőbbrendűségi, fellengős nagyKÉPűségétől vezérelve – KÉPtelen elfogadni a valóság ésszerű, egyszerű, ám bizonyítékok halmazával alátámasztott magyarázatát. PÖKhendien mindig felülbírál minden véleményt. A már említett PÖKhendi, gőgös felsőbbrendűségi érzéséből eredően nagyKÉPűen, fölényes, lekezelő modorban PÖK, KÖPik a neki nem tetsző véleményekre, magyarázatokra. Mondhatnánk: SZeKírozó KÖPTIKus, amolyan KIT KÖPjek, KIT PÖKjek Szembe saját (vélt) bölcsességemmel?

A PT hangcsoport – EPTI – a szkEPTIkus úgy érzi, ő lÉPTÉkkel magasabb szinten áll minden más halandónál, kÉPTElen leereszkedni környezete – szerinte maradi – szintjére. Örüljenek, hogy egyáltalán kOPTAtja száját „érdekükben”. Aztán, amikor emberére talál, sérült helikOPTErként, zuhanva, betört orral eltűnik.

A PT páros, alvó P.T – T.P gyök a szóban: PaT – TaP. A szkePTikus a vitában helyben TAPog, ellenvéleményeit hajtogatva PATtog, mivel kéPTelen saját hitetlenkedő korlátain túllépni.

T.K – K.T gyök: TiK – KéT mutatja, hogy a KÉTkedő szkepTIKus ugyanakkor KÖTekedő is, minden apró, neki nem tetsző pontba beleKÖT, mert az olyan jóKÉPűen fellengős okoskodónak láttatja őt, aki mindenek fölötti tudással bír, s aki holmi – hitet is megkívánó – elméletekkel nem engedi átverni magát.

A SZKEPTIKA – AKITPEKSZ, teljes átfordítás, SZKÖPTIKA – AKIT PÖKSZ, találó az ilyen ember felfogására, viselkedésére, észjárására.

SZKePTiKa – aKiT PöKSZ – aKiT KöPSZ hangváz: SZ-K-P-T-K – K-T-P-K-SZ – K-T-K-P-SZ.

A fogalom és megnevezése már az egynyelvűség idején létezett, mivel a KÉTelkedés, hitetlenkedés nem új, hanem ősi keletű.

A SZKEPTIKUS magatartást a terjengős, szóvirágokkal teletűzdelt szövegű szónoklataikkal bölcselkedő térszónok (rétor, orátor) ógörögök tették divatossá. Az epés, maró, cinikus szkepticizmust ők emelték – úgymond – „tudományos” szintre, a dologtalan, semmittevő, ácsorgó, szájtáti csőcselékük előtt.

Értéke a többi -izmuséhoz mérhető!

Az SZK – KSZ kapcsolat: a SZKeptikus büSZKe vélt értelmi felsőbbrendűségére, igyeKSZik kigúnyolni, leértékelni az egyszerű, ésszerű, józan, gyakorlati következtetéseket. Szereti mindentudó SZaKértőként mutatni magát.

PT – TP kapcsolat: a szkePTikus kéPTelen elfogadni mások érvelését. Vitázó félként szereti fellengős flegmával széTPrüszkölni, gúnyos megvetéssel elTiPorni, beleTaPosni a sárba a vele szemben érvelőt.

————————————

A szkeptikus próbálja lenyelni, hogy létezik Isten, és a teremtés tény!

Mérlegelje az alábbiakat:

 

Az 1990-es évek végén a sejtbiológiai tudomány nagy felfedezése: 6 milliárdnyi emberi testi sejt mindegyikének DNS csavaros-hullámos szalagján alapkészletként áll egy számítógépes program, amely testünk életjelenségeinek működését összehangolja, szabályozza, irányítja.

Ez a DNS kód, jelrendszer, mint átfogó, élő munkaterv tartalmazza a szervezet felépítési jellegzetességeinek teljes adattárát. Külön-külön minden egyén, senki máséhoz nem hasonlítható sajátos jellemzőit: bőr-, haj-, hangszín, testillat, bőrfelületi rajzolat, ujjlenyomat, az ősei vonalán örökölt adottságok, képességek, jellemvonások stb. A világ eddigi legjobb DNS kód, rejtjelrendszere látja el a sejtet minden szükséges adattal. Irányítja, szabályozza a testi összesség működését. Éber, élő ütemtervvezérlő, levezénylő, ügyvitel bonyolítója mindennemű, belső, sejti, sejtközi életfontosságú folyamat legapróbb rezdülésének is. Meghatározója az egyén sajátos testi-érzelmi állapotának. Minden testi sejt-életmozzanat a DNS-be írt program szerint zajlik, a magzati állapottól kezdve a testfejlődési folyamatok alatt mindvégig, akár egy örökléten át.

E tényt még Bill Gates is igazolta, számítógépes szakemberként: „A DNS olyan, mint egy számítógépes program, de sokkal, sokkal fejlettebb bármely valaha alkotott szoftvernél.” 

A korábban ateista Dr. Antony Flew feltette magának a kérdést, mi is jogosan megkérdezhetjük: „Vajon ki írta ezt a hárommilliárd betűs kódot? Ki helyezett működő parancssort a sejtjeinkbe?”

A DNS rejtjel, kód nem kialakult, hanem pontos tervek szerint megteremtetett! E DNS jelrendszer igazolja, bizonyítja, hogy teremtve vagyunk.

 

Erről bővebben itt: http://www.ks.kolumban.hu/teremtoi-utemterv-a-sejtjeinkben/