SZOMBAT

SZOMBAT – A hétfővel kezdődő naptári hét 6. napja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < görög < héber] A SZOMBATnak nincs köze a héber sabbat-hoz a tartalmi jelentését illetően. A héber nyelv jóval az Özönvíz után kialakult keveréknyelv (héber – habar)

Az ősmag(yar)-nyelv már régen létezett, Ábrahám és utódai még sokáig azt beszélték, majd fogságuk idején az ilyen-olyan keveredések nyomán alakult ki a héber nyelv. A SZOMBAT megnevezés is létezett, ez módosult náluk sabbat alakra. Ahhoz. hogy a SZOMBAT nevet megértsük, ismerni kell az előzményeket, vagyis az előző napok neveinek értelmét, a megnevezések kialakulásának okait. A hét, hetes egyik legfontosabb szám a küzdelem, próbatétel, siker vonalán. A HÉTFŐ, FŐ induló nap. A KEDD a KETTedik. A SZERDAi nap SZERTArtó középnap. A CSÜTÖRTÖK a kétségek, botlás, ingadozás ideje (lásd a csütörtök címszónál). A PÉNTEK szónak nincs köze a bűnhöz, bűnbánathoz, mert a PÉNtek a fény táncra penderítő hangulatának örömteli napja. Nos, erre következik a SZOMBAT. A szóban az MB páros töMB jelentésű. A heti eredmények összegzése, tömbözése, SZÁMBAvétele történt SZOMBATon – kinek milyen fölöslege volt a hombárban, mennyire volt domború az erszénye, mert azzal másnap mentek a vásárba, VÁSÁRNAPon. A vásárnap, a sokadalom napja, minden heti ünnep volt. A SZOMBAT a SZÁMBAvétel, a készülődés napja, a nagy találkozásra más vidékek embereivel, férfijaival, asszonyaival, ifjaival, lányaival. A legények meg akarták mutatni a különböző erőpróbákon, hogy a leg én vagyok! A lányok meg nagyon szépek akartak lenni, a vásári forgatag ékei, díszei. Egész héten SZOMjúhozott ünnepi előzetes lázas készülődő nap volt a SZOMBAT, de nem zsidó vallási értelemben. A SZOM gyök a SZOMj tőszava is, és a SZOMBAT inkább ilyen értelmű, mivel várva várt nap volt (és maradt) minden héten. SZOMorú csak az volt, aki nem tudott másnap elmenni a vásárba. A SZOMBAT szóban levő BA gyök nagyot is jelent. Vagyis SZOMBAT a hét nagy SZÁMBAvételi napja: a VASak megolVASása a másnapi VÁSÁRra menés előkészületeinek nagy (ba) napja.