SZPÍKER, SZTÁR, SZTEPP

Lám, mennyire önálló az angol nyelv?  

SZPÍKER – Rádióbemondó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol] A SZPÍKER, a SZÓ ősgyök kezdőhangjával indul. Az SZ a beSZéd, a SZél, SZöveg SZavak meghatározó hangja. A szPÍKer PÖKi a SZót, azaz SZóPÖKŐ. A SZPíker SZP párosa SZ.P – P.SZ gyök: SZéP – PöSZ. Ez beSZédvonatkozású, nem beszélhet PÖSZén. A K hangcsoport – IKE – a jellemzőt tartalmazza: a szpIKEr ÉKEsen kell beSZéljen, nem AKAdozva, EKEl-mEKElve. Tehát a szó alakulhatott ki angol nyelven, de csak ősmag(yar)-nyelvi elemekből, mivel nincs más szóalkotó elem egyetlen nyelv számára sem..   SZTÁR – Nagyon híres színész, énekes, sportoló. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol] A SZTÁR az SZ.T – T.SZ alvógyökkel induló szó: SZéT – TeSZ. A SZTÁR így, ez alakban nem magyar szó, de eredete ősmag(yar)-nyelvi. Az SZT páros igazolja eredetét. A csillogó csillag a fényt SZÉTterítő, fényoSZTÓ, fényt OSZT: fényoSZTER, oSZTÁR. Az ISTÁR, ESZTER nevek hordozták értelmét, amelyek egyike sem volt zsidó név, hanem magyar ajkú népektől erednek. A bibliai ESZTERnek más neve volt: Hadassa, de titkolni kellett zsidó eredetét, így az ősmag(yar)-nyelvi ESZTER nevet adta neki a nagybátyja, hogy az asszír király emberei ne vegyék észre zsidó származását. A T.R – R.T gyök: TáR – RéT, mutatja, hogy a SZTÁR kiTÁRja önmagát, magánéletét rajongói előtt, sőt némelyek úgymond szinte „az utcán élik életüket”*, tehát személyes kapcsolataikat is kiTÁRják rajongóik elé. Az ÁR gyökszava magas jelentésű (árszint, érték). Vagyis a SZTÁR ősmag(yar)-nyelvi elemekből álló szó, és társadalmilag magasan levő (ár) csillogó fényt SZÉTterítőt, fényoSZTÓt jelent.

*A múlt század ’60-as éveiben szó szerint ezt írták a lapok több SZTÁRról, köztük Johnny Hallyday és Sylvie Vartan művészházaspárról is.   SZTEPP – Talppal és sarokkal erősen kopogva járt színpadi tánc. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: angol] A SZTEPP szó is az SZ.T – T.SZ alvógyökkel indul: SZéT – TeSZ. Magyar szóelemekből áll. Az SZT páros az oSZTás meghatározó értelemadója, és jelentése: sok apróra SZÉToSZTott. A TEPP itt a PATTogó hangot adó TIPegés, TAPogás, TOPogás. Összegezve: a SZTEPP tehát apróra oSZTott PATTogó TIPegés-TOPogás. Az utódnyelvek csak az ősnyelv gyökszavaiból építhetnek kifejezéseket.