TACCS – Partvonal, oldalvonal. Oldal bedobás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: angol] A TACCS T.CS – CS.T gyök: TaCS – CSaT. Ez a TACCS címszó angol TOUCH line = partvonal, oldalvonal értelmű. Ez értelemmel használták kezdetben a magyar nyelvben, az angoloktól átvett football játék szakkifejezései közt. Ám angol nyelven nagyon sovány magyarázat van rá, magyarul viszont felsorolható a szó keletkezésének minden értelmi vetülete. Mind a touch (tacs – csat), mind a line (vonal – lanov – lano, line, nil, nyíl) a mai magyar nyelven bontható, magyarázható. A sportban a TACCSvonal azt jelzi, hogy azon belül van a CSATAtér, ahol összeCSATTAnnak a CSApaTOk, s ahol CSATakosra izzadhat, majd leCSUTakolja (ut – ud – nedű) magát. Aki azon belül van, CSATlakozhat a játékhoz. A TACCSvonalon kívülre kerülő labda elhagyja a játékteret, amelyen a CSATA folyik, TÁCSba ment. Ilyenkor a TACCSbíró felemeli, majd leCSApja a zászlót. A TACS gyök jelenthet egy adott teret, amely beCSATangolható, lehet ÁCSorogni, TÁCSogni, TOCSogni egy helyben. A CzF Szótárból: „Kenessey Albert Hajózási Műszótárában am. csat kötélből vagy kötélen (Klampf); továbbá: vetőkötél (Fangseil); melyről a jeles szerző azt mondja: “Győr megyében hallottam e szót, valamint tacsolni, tacsot vetni és tacsvetést is. Tacs – úgy mond – valószinüleg csak a csat változata (mint ez czölönk és kölöncz-czel történik); t. i. ha a vetőkötéllel valamit halászunk, erre csatot kell csinálnunk.” Ezek szerint hurkolt végű kötéllel kivethető, mérhető TÁV, ahová leCSATtan a vége. A TACS – CSAT ősi magyar gyök*. Székelyföldön ma is használt szó: TÁCSog, ÁCSorog = bámészkodik tétlenül. TÁCS nevű falu van Beszterce vidékén. A Nógrád megyei CSITár falvak (Kiscsitár, Nagycsitár) egykor királyi pajzskészítő hely volt, azaz CSATára való védőeszközöket készítettek. Az angol nyelvben, mint ősnyelvi örökség van jelen, de teljes magyarázat a szóra csak a mai magyar nyelven adható. /*/ Minden CS hangos gyök hordoz egy bizonyos körben levő CSOMósodó (esetleg vizes) értelmet. TOCSog a POCSolyában, MOCSárban. A medve, bivaly vízszerető állatok, ezek kicsinyeit BOCSnak nevezik, mert szeretnek vízbe CSOBbanni. A KOCSonya is CSOMósodott nedű. A GÖCS, CSOMó a fában. Lehetne még sorolni.