Angéla gyönyörű lány volt. Szemöldökének íve és kékeszöldben játszó, csillogó, néha álmo­dozó, alkalmanként perzselő tekintetű szemei együttesen adták ígé­zően szép tekint
Tovább olvasom -->>
ATILLA – Az ATILLA név az AT – TA ősgyökkel indul. Úgy tűnik, hogy az ETELE név lehetett a korábbi. Az ETELE névben az E hangok sora ki­egyensúlyozottságot jelent. Az ETELE név jelent
Tovább olvasom -->>
AMAZON – A görög mondákban a harcnak élő asszonyok államának tagja. [MÉKSZ: nk: latin < görög] Az AMAZON az AM – MA ősgyökkel induló szó. Az M hangcsoport – AMA – női jellemzők
Tovább olvasom -->>
ABROSZ – Az ABROSZ szó is AB – BA ősgyökkel indul. Az ABROSZ is lehet kerek (ab) rongy, és RÁ OSZtják a sokféle vegyes (br) ételt, de az AB gyök utalhat fehér színre, mint a hAB, akár
Tovább olvasom -->>
PÓNYIK – Alma. [000] A PÓNYIK szó P.NY – NY.P gyökre épülő szó: PóNY – NYoP. A PONY gyök jelentése: puha. A PÓNYIK alma kemény, de ami PONYik, az puhul vagy puhítható. A keményfe
Tovább olvasom -->>
ÁPRILIS – Az év negyedik hónapja. [NEM latin] Az ÁPRILIS hónév az ÁP – PÁ ősgyökből indul. A PÁ üdvözlés az érkezőnek. A PR hangcsoport – ÁPRI – az APRÓ-csEPRŐ megnyilvánu
Tovább olvasom -->>
Honnan ered a német ARBEIT, AR-BEIT, a munka megnevezése? ARBEIT – munka. A kezdet mindenben meghatározó, így a szavak, kifejezések születésénél is. A legfontosabb emberi munkavégző a kA
Tovább olvasom -->>
ÁGNES – Az ÁGNES név az ÁG ősgyökből indul, mint a törzshöz erősen kötődő ÁG. A név tengelyében meghatározó a GN kötött mássalhangzó-páros. A G hang végletek kifejezésére a
Tovább olvasom -->>
ATILLA – Az ATILLA név az AT – TA ősgyökkel indul. Úgy tűnik, hogy az ETELE név lehetett a korábbi. Az ETELE névben az E hangok sora kiegyensúlyozottságot jelent. Az ETELE jelentése: ta
Tovább olvasom -->>
ERZSÉBET – A név az ER – RE ősgyökből indul, és ERőt sugárzó. Az E hang az EgyEnlEtsség, kiEgyEnsúlyozottság jelölőhangja, az É magasság. ER – ERény, ERkölcs, ERedő, ERő, de
Tovább olvasom -->>
ÁSZ – Kártyában a legnagyobb értékű lap. [A hivatásos nyelvészet szerint: német < francia] A zárjelben említett nyelveken nem tudnak átfogó magyarázatot adni az ÁSZ szó jelentésére
Tovább olvasom -->>
Az erőltetett nyelvújítás egyik elrettentő példája az ELÉGIA szó ALAGYA alakra magyarítása. Ezt már Kazinczy előtt átgyúrták magyarra. A Wikipédiából: „Az újkor óta elégia alat
Tovább olvasom -->>
ÁDÁM – A Biblia szerint az első férfi neve. [hébernek mondják] Nincs a MÉKSZ szótárban. Az ÁDÁM név héber nyelvi megfejtése: vörös földből való ember. A teremtésben az ősnyelven
Tovább olvasom -->>
ATOM – Vegyi elemeknek vegyészeti eljárásokkal tovább nem osztható legkisebb része [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] Az ATOM szó az AT – TO ősgyökből induló sz
Tovább olvasom -->>
ÁR4 – 100 négyzetméternek megfelelő terület mértékegység. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia] Itt szintén ÁR – RÁ ősgyök az alapszó. A szó születését az ÉRtékek
Tovább olvasom -->>