A szavak elemzésénél az ősnyelvből indulunk ki. Arra kell gondolnunk, hogy a nyelvek szétzilálódása után a kifejezések egy része lemorzsolódott az ősnyelvről, kiestek használatból, de
Tovább olvasom -->>
BÖLCSŐ – Csecsemőnek ív alakú talpra szerelt ringatható ágyacskája. [MÉKSZ szerint: török] A BÖLCSŐ szó a B.L – L.B gyök bővítménye: BiL – LiB. A BILLegő BILLENTS (cs), a kiCS
Tovább olvasom -->>
BUDA – Budapestnek a Duna nyugati oldalán elterülő városrésze. [ ] A BUDA név B.D – D.B gyök: BuD – DuB. E gyökök folyadék vonatkozásúak. Mondják, hogy Atilla nagykirály öccsének
Tovább olvasom -->>
Mostanában sok szó esett a bankról. BANK, BANKÓ – Tervszerű pénzforgalomról gondoskodó hitelszervezet. Hitelek nyújtásával és pénz adásvételével foglalkozó vállalat. [MÉKSZ: nk: o
Tovább olvasom -->>
Némelyek véleménye az, hogy ezek idegen eredetű szavak. Mindannyi a magyar nyelv sajátja… bizonyíthatóan! ISTEN – Emberfölötti lény. [A hivatásos nyelvészet szerint: ? Is ’ős’
Tovább olvasom -->>
BEÁTA – BEÁTA, boldog nő. A név valós jelentését a név alkotó hangjainak értelmében kell keresni. A B hang végletek kifejezője, a piciny BimBótól a leghatalmasaBBig, azaz a parány é
Tovább olvasom -->>
Noé a BÁRKÁba BERAKá az állatokat, azok ABRAKát, amellyel KARBANtartotta állatait, valamint élelmet, szükségleti ingóságaikat. A BáRKa – BeRaK – aBRaK – KaRBan hangváz: B-R-K – B
Tovább olvasom -->>
Elfogadjuk, ha bebizonyítja valaki. A hivatalos, hivatásos nyelvészet szerint a VARKOCS szlovák, a BARKÓ szláv eredetű szavak. Az elemzésnél figyelembe kell venni az alkalmazható hangváltá
Tovább olvasom -->>
BORDÓ – Bordóvörös. [ MÉK: nk: Bordeaux városáról] A BORDÓ szó is B.R – R.B gyökbővítmény: BoR – RoB. Mivel kezdetben Jóropa azaz Európa földjét ősnyelvűek lakták be, így m
Tovább olvasom -->>
Mondják a hivatásos nyelvészek, hogy a BÁLA német szó volna. Nézzük valós eredetét. Mi a BÁLA? Egy göngyöleg. Akár a NYALÁB. Egy NYALÁB széna, egy ÖLElés szÁLAstakarmány, amit ké
Tovább olvasom -->>
LÁDA – Deszkákból vagy más lemezekből hasáb vagy kocka alakú tartó, áru szállítására vagy tárolására. [A hivatásos nyelvészet szerint: német] A LÁDA L.D – D.L gyökbővítmény
Tovább olvasom -->>
Kik voltak a BATRÁNok az ősiségben? BATRÁN – Vén férfi. [000] A BATRÁN szó szintén a B.T – T.B gyökből ered: BaT – TáB. A BATRÁN jelző, cím a vén férfit illette meg, a fő sáTo
Tovább olvasom -->>
INVESZTÁL – Beruház. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az INVESZTÁL szó az IN – NI ősgyökből indul. Az INVESZTÁL szó elemei ősnyelvből eredőek. Az IN – NI kellemi gyö
Tovább olvasom -->>
BÚCSÚ1 – Eltávozáskor, elváláskor szokásos köszöntés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] A BÚCSÚ a B.CS – CS.B gyökből induló szó: BúCS – CSáB. Az igazi mérvadó a
Tovább olvasom -->>
BESZÉD – A beszélés, mint a beszélőszervekkel való hallható megnyilatkozás. A nyelvnek, mint objektív létezőnek egyéni felhasználása, illetve ennek eredménye. Ennek tartalma, a kifeje
Tovább olvasom -->>