A CINÓBER szín a cinnabarit ásvány színe, ez a cinóbervörös. A hivatásos nyelvészet görög eredetűnek jegyzi és szerintük német közvetítéssel érkezett a magyar nyelvbe. Ám van itt
Tovább olvasom -->>
Mi mire jó? A növények nevei rámutatnak hasznos élettani jellemzőire. Zeller, ősnyelven celler, székelyül ma is. ZELLER, CELLER – Gyökeréért és leveléért termesztett, ernyős virágza
Tovább olvasom -->>
CINIKUS – Aki eszmények nélkül, kiábrándultan mindent gúnyol, megvet. [ ] A CINIKUS a C.N – N.C gyök bővítménye: CiN – NiC (c > sz: szín). Itt a CIN* értelméből indul a szó. A CIN
Tovább olvasom -->>
A CINÓBER szín a cinnabarit ásvány színe, ez a cinóberpiros. A hivatásos nyelvészet görög eredetűnek írja és szerintük német közvetítéssel érkezett a magyar nyelvbe. Ám van itt né
Tovább olvasom -->>
CIKCAKK – Ismételten megtörő zegzugos vonal. [NEM német] A CIKCAKK C.K – K.C gyök ismétlése: CiK – KoC. Ez két gyökből és a KC hangcsoportból áll, amely alvó K.C – C.K gyök. Gya
Tovább olvasom -->>
CIMBORA – Szórakozásban, játékban stb. gyakori társunk, jó pajtásunk. [MÉK: román < ? szláv] Itt is az MB a tengelyhangzó az eredet eldöntője. A CIMBORA a C.M – M.C gyökből indul: C
Tovább olvasom -->>
SUSZTER – Cipész. [MÉK: német] A SUSZTER így nem magyar kifejezés, de az ősnyelv elemeiből és annak törvényei alapján képzett szó. A CS.SZ – SZ.CS gyök: CSuSZ – SZuCS találóbb. A
Tovább olvasom -->>
CEMENT – Vízzel péppé keverve kőszerűen megszilárduló porszerű építőipari kötőanyag. [a hivatalos nyelvészet szerint: német] A CEMENT C.M – M.C gyökből képzett szó: CeM – MeC.
Tovább olvasom -->>
CIFRA – Gazdagon, gyakran feltűnően vagy cikornyásan díszített. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < arab] A CIFRA szó a C.F – F.C gyökből indul: CiF – FiC. A CI gyök itt finom
Tovább olvasom -->>
CUJKA – Gyenge szilvapálinka. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: román] A CUJKA a C.J – J.C gyök bővítménye: CuJ – JuC. A CUJKA a C.J – J.C gyökkel: CuJ – JuC induló ősmag(yar)-n
Tovább olvasom -->>
CIVIL – Polgári, nem katonai. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin] A CIVIL, C.V – V.C gyökből induló szó: CiV – ViC. Leszögezhető az elején, hogy a dolgozó polgár, CIV
Tovább olvasom -->>
CINÓBER – Cinnabarit. Cinóberpiros. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < …görög] A CINÓBER úgyszintén C.N – N.C gyökbővítmény: CiN – NiC (c > sz: szín). A CINÓBERnél a
Tovább olvasom -->>
CÉDRUS – Melegebb éghajlatot kedvelő, sudár törzsű fenyő(fajta). [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög] A CÉDRUS a C.D – D.C gyökből indul: CéD – DéC. A CÉDRUS egyik
Tovább olvasom -->>
CENT – Századrész. A dollár, illetve a holland forint századrésze. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < francia] A CENT a C.N – N.C gyök, voltaképpen az SZ.N – N.SZ gyök bő
Tovább olvasom -->>
A CzF Szótár a TÁRGY címszónál: „Régen jelentette azon czélpontot, vagy czélul kitett köralaku testet, melyre a lövészek irányozni szoktak. Molnár Albertnél: meta, das Ziel, Schieszsc
Tovább olvasom -->>