DIPLOMA – Szakképzettséget vagy (cím) adományozást igazoló oklevél. Mérnöki diploma, tanári diploma stb. [MÉKSZ: nk: latin < görög] A DIPLOMA D.P – P.D gyökből képzett szó: DiP
Tovább olvasom -->>
CSAJ – Nő. Lány. [MÉKSZ: cigány] A CSAJ a CS.J – J.CS gyök: CSaJ – JaCS. Itt a CS hang kiCSinyítő értelme a meghatározó értelemhordozó. Kisgyerek mondja: teJECSke, vaJACSka, haJACSka
Tovább olvasom -->>
CSIZMA – A lábszárat is fedő hengeres szárú lábbeli. [A hivatásos nyelvészet szerint: szerb–horvát < török] A CSIZMA a CS.Z – Z.CS gyökből indul: CSiZ – ZüCS (z > sz: csisz, szü
Tovább olvasom -->>
Semmilyen magyaros íz nem vehető észre rajta DEKOLTÁZS – Női ruhán mély nyakkivágás. [A hivatásos nyelvészet szerint: francia] A DEKOLTÁZS szó D.K – K.D gyökből képzett: DeK – Ke
Tovább olvasom -->>
DEKOLTÁZS – Női ruhán mély nyakkivágás. [A hivatásos nyelvészet szerint: francia] A DEKOLTÁZS szó D.K – K.D gyökből képzett: DeK – KeD (d > t: tek). A jól sikerült DEKOLTÁZS: fé
Tovább olvasom -->>
DEMOKRATA – Olyan politikai rendszer, államforma híve, amelyben a hatalmat formailag az egész nép, valójában valamely osztály gyakorolja. [nk: görög] Mivel az ógörög az ómagyar ősnyelv
Tovább olvasom -->>
A mai divat nem az elmén, a szíven, az érzelemvilágon át kíván hatni az érzékekre, hanem egyenesen, szemtől szembe a testiséget, az érzéki embert közelíti meg, mivel a legvadabb érzék
Tovább olvasom -->>
DIPLOMA – Szakképzettséget vagy (cím) adományozást igazoló oklevél. Mérnöki diploma, tanári diploma stb. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: latin < görög] A DIPLOMA D.P – P.D gyök
Tovább olvasom -->>
DERME Elvárható lenne, hogy a magyar nyelvészek, szóeredet kutatásnál elsősorban a magyar nyelvi szempontokat vegyék figyelembe. Megkeresni a nyelvben egy adott szó kialakulásához szükség
Tovább olvasom -->>
A Domonkos, Domán és Mónika neveknek van közös értelmük is némely vonatkozásban. DOMÁN – A DOMÁN név a D.M – M.D gyök: DoM – MóD. A név jelentése némileg azonos a DOMONkos* név
Tovább olvasom -->>
A hivatásos nyelvészet a DAJKA szó eredetét ide meg oda tologatja, itt-ott perzsa, máskor szláv, mert, ami nem a valóság sziklaszilárd alapjain áll, azt állandóan csavarni kell ide meg oda
Tovább olvasom -->>
DIPLOMA – Szakképzettséget vagy (cím) adományozást igazoló oklevél. Mérnöki diploma, tanári diploma stb. [hivatalos nyelvészet szerint: nk: latin < görög] A DIPLOMA D.P – P.D gyökbő
Tovább olvasom -->>
DUNA – Folyam. [a sosem volt ős-indoeurópai nyelv] A DUNA a D.N – N.D gyökből induló név: DuN – NuD. A DUN gyök: bőséget, vastagodást, tömörülést, valamiből sokat jelent: DUNdi, D
Tovább olvasom -->>
DIPLOMA – Szakképzettséget vagy (cím) adományozást igazoló oklevél. Mérnöki diploma, tanári diploma stb. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A DIPLOMA D.P – P.D gy
Tovább olvasom -->>
DÉVAJ – Incselkedően pajkos, pajzán. Nagyon vidám. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A DÉVAJ szó a D.V – V.D gyök bővítménye: DéV – ViD. Ez a D és V hangok kedves kifejezései
Tovább olvasom -->>