Minden gyógyuló, FELCSERjedő betegnek kell egy jó FELCSER! FELCSER – Gyógyítással is foglalkozó borbély. Tábori orvos, sebész. Némely országban: orvossegéd. [MÉKSZ szerint: német] A
Tovább olvasom -->>
FIX – Rögzített, megszabott. Szilárd, el nem mozduló. Biztos, bizonyos. Ilyen fizetés. [német < francia] A FIX*, FIKSZ az F.K – K.F gyök bővítménye: FiK – KiF (f > p: kép). Ami FIX
Tovább olvasom -->>
Szerelemre inGERLI párját a GERLE, GERLIce. E mondatban levő hasonlóságok a hivatalos nyelvészet szerint csak látszatra azonosak, véletlen egyezések, és csak a beteges elméjű „délibábo
Tovább olvasom -->>
FICSÚR – Piperkőc, nyegle fiatalember. [MÉKSZ szerint: román] E szó a román nyelvben magyar nyelvi örökség és nem fordítva. Ezt a szófordítások igazolják. A FI ősgyökből indul. Az
Tovább olvasom -->>
FAMÍLIA – Népesebb család. [……………] A FAMÍLIA szó az F.M – M.F gyökből indul: FaM – MaF. A szó ősgyöke a FA – teremtésre, cselekvésre utaló: cseFÁl. A FA: az a törzs, a
Tovább olvasom -->>
FALU – Mezőgazdasági jellegű, nem zárt építkezésű csoportos település. [NEM finnugor] A FALU szó az F.L – L.F gyökből indul: FaL – LaF (f > p: lap). A CzF Szótár a FOL gyökről e
Tovább olvasom -->>
FASIZMUS – Az imperialista burzsoáziának a vad nacionalizmus blablablabla… tovább nem idézem a kommunista szöveget. Wikipédia: „A fasizmus ellenséges a liberális demokráciával, a szoci
Tovább olvasom -->>
FANTASZTIKUS – Szertelenül merész képzeletben született terv, megvalósítás. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: latin < görög] A FANTASZTIKUS szó is az F.N – N.F gyökből képzett: F
Tovább olvasom -->>
A nyelvészet véletlen egybeesés jelenségének tudja be a hasonlóságokat. Azonban véletlen egybeesések nem fordulhatnak elő ezerszámra. Talán egy-kettő akadhat ezerből.
Tovább olvasom -->>
FRÜSTÖK – Reggeli. [A hivatalos nyelvészet szerint: német] A FRÜSTÖK szó az F.R – R.F alvógyökből indul: FiR – RiF (f > v: riv, f > p röp), s egyik jelentése a reggeli gyors mozgás.
Tovább olvasom -->>
FELCSER – Gyógyítással is foglalkozó borbély. Tábori orvos, sebész. Némely országban: orvossegéd. [A hivatalos nyelvészet szerint: német] A FELCSER szó F.L – L.F gyökből képzett: F
Tovább olvasom -->>
FARAMUCI – Egy illetlen társasjáték. Furcsa, nem egyenes jellemű. Nyakatekert, gyanúsan bonyolult. [a hivatalos nyelvészet szerint: ?] A FARAMUCI szó F.R – R.F gyökből indul: FaR – RaF
Tovább olvasom -->>
FUTBALL – Labdarúgás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint : nk: angol] A FUTBALL az F.T – T.F gyökből indul: FuT – TáF (f > v: táv). Mi a FUTBALL? Oly LABdajáték, amelyet lábbal játss
Tovább olvasom -->>
GLANC – Ragyogás, valaminek a fénye, máza. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A GLANC a G.L – L.G gyökből indul: GáL – LeG. A GÁLA értelmét rejti, kialakulás: gáláns, gala
Tovább olvasom -->>
FUKAR – Betegesen takarékos, fösvény, szűken méri, nem szívesen adja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német (a Fugger családnévből)] A FUKAR szó F.K – K.F gyökből képzett: FuK
Tovább olvasom -->>