GEREBLYE – Széna, szalma stb. gyűjtésére, illetve talaj egyengetésére való. Fésűszerűen fogazott, nyeles eszköz. [A hivatásos nyelvészet szerint: szláv] A GEREBLYE a G.R – R.G gyök
Tovább olvasom -->>
GAZDA – Valaminek a tulajdonosa. Gazdálkodó földműves. [A hivatásos nyelvészet szerint: ? szláv] A GAZDA szó G.Z – Z.G gyökből indul: GaZ – ZáG (z > sz: szág). A GAZDA tavasszal maGO
Tovább olvasom -->>
Nyelvészmítosz romboló: Két szó: nem francia, nem német eredetűek! GARZON – Legényember. Ilyen személyre jellemző. Garzonlakás. [A hivatásos nyelvészet szerint: francia] A GARZON szó G
Tovább olvasom -->>
GARMADA – Gabonával kapcsolatos nagy halom, kupac. [A hivatásos nyelvészet szerint: szláv] A GARMADA szintén G.R – R.G gyökből induló szó: GaR – RaG (g > k: rak). A GARMADA ősi szó, a
Tovább olvasom -->>
GOL – Üresség. A GOL szó G.L – L.G gyök: GoL – LóG. Több utódnyelvben is a GOL szó jelentése: üres, azonban teljes magyarázatot egyik sem ad róla. A mai magyar nyelv, mivel magyaráz
Tovább olvasom -->>
GÁBOR – A GÁBOR név a G.B – B.G gyökből indul: GáB – BoG, a GABona szóban hasznos táplálót jelent. A GABonát az ősiségben BAGban, zsákban egy BOGban (csomóban) tárolták. A GABal
Tovább olvasom -->>
Szerelemre inGERLI párját a GERLE, GERLIce. E mondatban levő hasonlóságok a hivatalos nyelvészet szerint csak látszatra azonosak, véletlen egyezések, és csak a beteges elméjű „délibábo
Tovább olvasom -->>
GÉN – Az öröklődő tulajdonságok anyagi hordozója. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: görög szóból] A GÉN G.N – N.G gyök: GéN – NeG. Az iGENlés és a NEGálás, azaz NEmleGess
Tovább olvasom -->>
GARZON – Legényember. Ilyen személyre jellemző. Garzonlakás. [MÉKSZ: francia] A GARZON szó G.R – R.G gyökkel indul: GaR – ReG. A GARzon = LEGény (l > r) LEG > REG. A GARzon már nem GYER
Tovább olvasom -->>
GÁTER (gatter) – Keretfűrész. [A hivatásos nyelvészet szerint: német] A GÁTER G.T – T.G gyökre épülő szó: GaT – TaG. A GATTER megnevezés, az eredeti magyar szónak német nyelvre m
Tovább olvasom -->>
GEJZÍR – Melegvizű magasra felszökő időszaki forrás. [nk: az izlandi Geysir szökőforrás nevéből] A GEJZÍR G.J – J.G gyökből bővült: GeJ – JéG. Az a forrás ómagyar ősnyelven k
Tovább olvasom -->>
GÁBOR – A GÁBOR név a G.B – B.G gyökből indul: GáB – BoG, a GABona szóban hasznos táplálót jelent. A GABonát az ősiségben BAGban, zsákban egy BOGban (csomóban) tárolták. A GABal
Tovább olvasom -->>
GABRIELLA a GÁBRIEL* név női változata. A G.B – B.G gyökből indul: GaB – BúG. A nő magába GABalyítja a férfit, és ügyesen vagy ügyetlenül előidéz, bonyolít, megold GUBancokat. Ne
Tovább olvasom -->>
GÚLA – Egy sokszögű alaplappal és ennek oldalszámaival azonos számú, egy csúcsban összefutó háromszöggel határolt test. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: olasz] A GÚLA G.L – L.G
Tovább olvasom -->>
GÓRÉ2 – Főnök, vezető. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: cigány] A GÓRÉ G.R – R.G gyökbővítmény: GóR – ReG. A GÓRÉ nem cigány szó, hanem ők is használják. Ez nem jelenti
Tovább olvasom -->>