Ez a tudatos, örökösen hamisításra törő szorgalom, ami az akadémikus bérnyelvészetet jellemzi, egyenesen „irigylendő”. Döbbenetes mértékű a felhajtóerejük, amikor szóeredet hamis
Tovább olvasom -->>
JÓZSEF – A JÓZSEF név kezdő JÓ ősgyökének jelentése szintén JÓ, s ez ma is érthető magyar szó. Az első JÓZSEF kis korában nyert neve egyéni tulajdonságait tükrözi, JÓ és SZÉP
Tovább olvasom -->>
JURTA – Nemezből készült favázas kerek sátor. [A hivatásos nyelvészet szerint: orosz < török] A JURTA szó a J.R – R.J gyökből indul: JuR – RaJ (j > gy). Mivel a J hang a GY egyik alk
Tovább olvasom -->>
A rádli, ródli, nudli, nokedli, hokedli, dudli valamennyi német eredetűként van jegyezve a hivatalos, hivatásos nyelvészet részéről. Szóeredetre állítani lehet bármit, bizonyítani már
Tovább olvasom -->>
JÉZUS – A JÉZUS név A J.Z – Z.J gyökből indul: JéZ – ZeJ, és több névadó jellemző sűrítménye. Egyik a kicsiny újszülött, mint JESZke (ijedős, gida), azaz bárány, aki JÁSZolb
Tovább olvasom -->>
JURTA – Nemezből készült favázas kerek sátor. [A hivatásos nyelvészet szerint: orosz < török] A JUR – RAJ (j > gy, rogy) gyökből. Mivel a J hang a GY egyik alkotója, így könnyebb kie
Tovább olvasom -->>
JÁZMIN – Jezsámen. Az orgonával rokon, sárga vagy fehér virágú díszcserje. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vsz: olasz és spanyol < arab < perzsa] A JÁZMIN neve a JÁ – ÁJ érzelmi
Tovább olvasom -->>
JÉRCE – Fiatal, még nem kotló növendék tyúk vagy hasonló szárnyas. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A JÉRCE J.R – R.J gyökre épülő szó: JéR – ReJ. A J hang úJ, ifJú
Tovább olvasom -->>
JÁZMIN – Jezsámen. Az orgonával rokon, sárga vagy fehér virágú díszcserje. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vsz: olasz és spanyol < arab < perzsa] A JÁZMIN neve a JÁ – ÁJ érzelmi
Tovább olvasom -->>
JÁTÉK – Gyermeknek időtöltésül, szórakozásképp végzett szabad tevékenysége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor] A JÁTÉK,  J.T – T.J gyökből indul: JáT – TáJ. A J
Tovább olvasom -->>
JÁROM – Az igavonó állat, különösen szarvasmarha nyakára tehető fakeret, amelyhez a szekérrúd kapcsolódik. [déli szláv] A JÁROM J.R – R.J gyökből indul: JáR – RaJ. Elemezzük el
Tovább olvasom -->>
JURTA* – Nemezből készült favázas kerek sátor. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: orosz < török] A JUR – RUJ (j > gy) gyökből. Mivel a J hang a GY egyik alkotója, így könnyebb kiejt
Tovább olvasom -->>
JÓZSEF – Ez a név is ősmag(yar)-nyelvi eredetű, amelyet aztán szétvittek az utódnyelvek. A név eleji  JÓ ősgyök jelentése szintén JÓ, s ez ma is érthető magyar szó. A ZSEF több é
Tovább olvasom -->>
SÁNDOR – Az S hang lehet mennyiSég (Sok, Sár), mélySég (Süllyed, Súly), gyorSaság (Siet), világosság hiánya (Sötét, Sátor, Satíroz). A név a SA ősgyökből, a SAN gyökből indul. E
Tovább olvasom -->>
A JÚLIA régen JULA. A név megfejtésénél a DJ – GY hangokat, azok váltásait figyelembe kell venni. Az első JÚLIA, JULA ezt a nevét felnőtt lányként kaphatta, mert értelme szerint férf
Tovább olvasom -->>