LIBERÁLIS – Szabadelvű. [MÉKSZ szerint: nk: latin] A LIBERÁLIS* szó a LI – IL ősgyökből képződő L.B – B.L gyökből indul: LiB – BiL. A szó csak magyar nyelven bontható, elemezhet
Tovább olvasom -->>
LAKODALOM – a házasságkötést követő nagyobb vendégség, mulatság. Lakoma. A hivatásos nyelvészet nem keresgéli a szó kialakulásának magyar nyelvi lehetőségeit, vonatkozásait. Az egy
Tovább olvasom -->>
LATIN – Az ókori rómaiaktól – a római katolikus egyházban napjainkig – használt indoeurópai nyelv. Az a nép, amely e nyelvet beszélte. [A hivatásos nyelvészet szerint: latin] A LATIN
Tovább olvasom -->>
LAVÓR – Mosdótál. [a hivatásos nyelvészet szerint: német < francia] A LAVÓR L.V – V.L gyökből induló szó: LaV – VaL. A LAVórban LEVet tartottak, tartanak mosásra, mosakodásra, léV
Tovább olvasom -->>
LAPÁT – Darabos vagy szemcsés anyag továbbítására, rakására való nyeles eszköz. [MÉKSZ szerint: szláv] A LAPÁT L.P – P.L gyökbővítmény: LaP – PaL. A magyar LAPÁT szó azt is el
Tovább olvasom -->>
LIVÁDA – Gyümölcsös, liget. [000] A LIVÁDA szó nincs jelen egyetlen általam elért szótárban sem. Sem az akadémiai Magy. Ért. Kéziszótárban, sem az Idegen szavak, kifejezések szótár
Tovább olvasom -->>
LÁVA – A tűzhányó kráterén át feltörő folyékony kőzet. [NEM olasz] A LÁVA L.V – V.L gyökből induló szó: LáV – VáL. A tűzhányó LEVE. Ha „székölyösön, falusiason” mond
Tovább olvasom -->>
LAJSTROM – Névjegyzék. Névsor. Nyilvántartás. [NEM latin] A LAJSTROM L.J – J.L gyökbővítmény: LaJ – JeL. A LAJSTROM több mint a lista. Bár mindkettő adatokat nyilvántartó, a LAJ gy
Tovább olvasom -->>
LATIN. Kik voltak a latinok? (latini), Latium lakói és Latinus utódai, akik a monda szerint az oszkus aborigonoknak az őslakókkal (szikulok és pelazgok) való egyesüléséből származtak. Tör
Tovább olvasom -->>
LINDA – A LINDA név az L.N – N.L gyökből indul: LiN – NőL, LENdület, hajlékonyság. Az IN – kellemi gyök, a csINtalanul csINos, fINom NŐ(l), aki egy férfi életét széppé teszi. Az
Tovább olvasom -->>
LOKNI – Göndör vagy hullámos hajfürt. [A hivatalos nyelvészet szerint: német] A LOKNI szó az L.K – K.L gyök bővítménye: LoK – KoL. A körértelmű LOK – KOL gyök, itt a köralakban
Tovább olvasom -->>
LEXIKON – Valamennyi vagy egy-egy szaktudomány körébe tartozó ismereteket betűrendbe sorolt kisebb cikkekben közlő (több kötetes) kézikönyv. [A hivatalos nyelvészet szerint: nk: görög]
Tovább olvasom -->>
LÍCEUM – Középiskola. Magyarországon 1945 előtt meghatározott típusú (latint nem tanító) középiskola. Külföldön gimnáziumnak megfelelő középiskola. [A hivatásos nyelvészet szeri
Tovább olvasom -->>
LIBERÁLIS – Szabadelvű. [hivatalos nyelvészet: nk: latin] A LIBERÁLIS* szó az L.B – B.L gyökből indul: LiB – BiL. A LIB – BIL – LIBeg – BILlen, és a LOBogás, BOLdogság gondolatá
Tovább olvasom -->>
LENCSE – Lilás pillangós virágú, magváért termesztett hüvelyes növény. [déli szláv] A LENCSE L.N – N.L gyök: LeN – NeL. A LEN – NEL gyökszó könnyedséget kifejező, így nőisé
Tovább olvasom -->>