Nadrág – Deréktól combig, térdig vagy bokáig érő, a két combot és lábszárat külön-külön beburkoló felső ruhadarab. [szláv] A NADRÁG N.D – D.N gyökbővítmény: NaD – DeN. A N
Tovább olvasom -->>
NOÉ – Az Özönvízen át megmenekülő családfő neve. [hébernek tartják] A NOÉ név mondandójának megértéséhez tudni kell, hogy az emberiségre rázúduló földre szállt, testet öltö
Tovább olvasom -->>
NIRVÁNA – A buddhizmusban az egyéni lét megszűnése, a tökéletes nyugalom. [MÉKSZ: nk: óindiai] A NIRVÁNA a NI – IN ősgyökből bővülő N.R – R.N gyökből képzett: NiR – RiN. Az
Tovább olvasom -->>
NŐ – Nőnemű felnőtt A NŐ – ÖN ősgyök. Egy kiindulás a vele kapcsolatos kifejezésekben. A szóba az N hang titokzatos, bűvös, zenei zöNgét visz be. Az N hang a beNsőséges otthoN, fi
Tovább olvasom -->>
NEGATÍV – A várt vagy a föltett eredményt nem mutató. Valaminek a nemlétében, hiányában, esetleg tagadásában, ellentétében megnyilvánuló. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: latin]
Tovább olvasom -->>
A rádli, ródli, nudli, nokedli, hokedli, dudli valamennyi német eredetűként van jegyezve a hivatalos, hivatásos nyelvészet részéről. Szóeredetre állítani lehet bármit, bizonyítani már
Tovább olvasom -->>
NŐ2 – Nőnemű felnőtt [NEM finnugor] A NŐ – ÖN ősgyök. Egy kiindulás a vele kapcsolatos kifejezésekben. A szóba az N hang titokzatos, bűvös, zenei zöNgét visz be. Az N hang a beNsős
Tovább olvasom -->>
NAVIGÁL – Vízi vagy légi járművön az útvonal megtartását biztosítja. [NEM latin] A NAVIGÁL szó N.V – V.N gyökből indul: NaV – VaN. A szó keletkezése vízértelmű volt, ezt a NA
Tovább olvasom -->>
NESZ – Mozgás okozta halk zörej. [hangutánzó] A NESZ szó N.SZ – SZ.N gyök: NeSZ – SZeN. Minden hang NESZ. Minden MOZgó (n > m, sz > z) test NESZt ad, NESZez. Az érzékszervek megSZENtik,
Tovább olvasom -->>
Noé a BÁRKÁba BERAKá az állatokat, azok ABRAKát, amellyel KARBANtartotta állatait, valamint élelmet, szükségleti ingóságaikat. A BáRKa – BeRaK – aBRaK – KaRBan hangváz: B-R-K – B
Tovább olvasom -->>
ZÉRÓ – Nulla, semmi. [NEM: német < olasz < latin < arab] A ZÉRÓ Z.R – R.Z gyökbővítmény: ZéR – ReZ. Jöhet a ZÁR értelméből is: ZÁRt, ÜRES tér. A visszaszámlálás ZÁRÓ pontj
Tovább olvasom -->>
NEKTÁR – A görög hitregékben az istenek itala. [NEM nk: latin < görög] A NEKTÁR N.K – K.N gyökből képzett szó: NeK – KeN. A NE gyök a NEdv. A NEK gyök fordítható: KEN. Oly valami,
Tovább olvasom -->>
NÉGY – A háromnál eggyel több. [NEM finnugor] A NÉGY N.GY – GY.N gyök: NéGY – GYeN. A GY kulcshang, az eGY, aGY, naGYság fogalmi hátterében. A GY a cselekvés, alkotás kifejező hangj
Tovább olvasom -->>
NÁSZ – Házasságkötés. Testi egyesülés. [NEM – ? német] A NÁSZ N.SZ – SZ.N gyök: NáSZ – SZáN. A NÁSZ INdulás, egy életre SZÁNt párkapcsolat INduló eseménye. Az ősnyelv,
Tovább olvasom -->>
NÁDOR – A rendi Magyarországon a király után a legmagasabb közjogi méltóság. Nádorispán. [NEM (!) szláv szószerkezetből] A NÁDOR N.D – D.N gyökből képzett szó: NáD – DáN. A s
Tovább olvasom -->>