TAVASZ, a természet ÉBREdése (p > b), életjelenségek APRÓ-csEPRŐ megnyilvánulásai, rügyek, bimbók kÁPRÁzatos nyitása: ÁPRILIS. A PR – RP páros, mint P.R – R.P gyök:
Tovább olvasom -->>
TEREM1 – Növény életre kel és kifejlődik. [MÉK szerint: ? azaz ismeretlen eredetű] A TEREM T.R – R.T gyökre épülő szó: TéR – RéT. A beletáplált életerő folytán TÉRt nyerve n
Tovább olvasom -->>
TEMPLOM – Istentisztelet céljára való nagy épület. [NEM latin] A TEMPLOM szó a T.M – M.T gyökből indul: TeM – MeT. A továbbiakban t > d hangváltás is kialakul: TEM – DOM – MÓD. A
Tovább olvasom -->>
TEKNŐ – Fatörzsből kivájt, illetve deszkából, bádogból készített, dagasztásra illetve mosásra használt vályúszerű eszköz. [NEM török] A TEKNŐ szó T.K – K.T gyökbővítmény:
Tovább olvasom -->>
TEGNAP – A mai napot megelőző napon. [MÉK: tege’minap’ (< ?a) + nap] A TEGNAP a T.G – G.T gyökből indul: TeG – GaT. Az egyes napok a hét TAGjai. Innen a német TAG = nap. Vagyis a TEGn
Tovább olvasom -->>
PERFEKT – Tökéletes. [NEM nk: latin] A PERFEKT szó is P.R – R.P gyökből képzett: PeR – ReP. A PER kör, vagyis ép, kerek. Teremtői akarat szerint az élővilág minden faja két összete
Tovább olvasom -->>
PILIS – Tonzúra. A kenyér gyürkéje. [NEM szláv] A PILIS P.L – L.P gyökre épül: PiL – LeP. A PI ősgyök takaró, borító értelmű. A PIL gyök p > f váltással: FEL, FAL (emelkedés,
Tovább olvasom -->>
HISTÓRIA – Történelem. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: latin < görög] A HISTÓRIA H.S – S.H gyökből induló szó: HiS – SeH. A HI HIányérzet, ismeretlen űr. A HIS – SEH a SEHo
Tovább olvasom -->>
TEGNAP – A mai napot megelőző napon. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: tege’minap’ (< ?a) + nap] A TEGNAP a T.G – G.T gyökből indul: TeG – GaT. A TEGnap elmúlt, véGET ért. Ami ves
Tovább olvasom -->>
A teremtés alapelve (folyt) Példaként nézzük a KÖR és a TÉR gyökök viszonyát. Mindkettő hatalmas szóbokorral rendelkezik, mindkét fogalom bizonyos térséget ölel föl, de a kör eseté
Tovább olvasom -->>
HISTÓRIA – Történelem. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A HISTÓRIA H.S – S.H gyökből induló szó: HiS – SeH. A HI HIányérzet, ismeretlen űr. A HIS – SEH a S
Tovább olvasom -->>
TRAKTA – Nagy evés-ivással járó vendéglátás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A TRAKTA szó a T.R – R.T alvógyökkel induló: TöR – RúT. A TRAKTA több mint egyszerű vend
Tovább olvasom -->>
TESTVÉR – Egyazon szülők gyermekeinek egyike, a többihez való viszonyában. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: egy test, egy vér] A TESTVÉR T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. A z
Tovább olvasom -->>
TÁNC – Rendszerint zene vagy ének ütemére végzett ritmusos mozgás. [német < francia] A TÁNC T.N – N.T gyökbővítmény: TáN – NáT. A TÁ magyar ősgyökből ered. A T hang paTTanó é
Tovább olvasom -->>
TACCS – Partvonal, oldalvonal. Oldal bedobás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: angol] A TACCS T.CS – CS.T gyök: TaCS – CSaT. Ez a TACCS címszó angol TOUCH line = partvonal, oldalvonal
Tovább olvasom -->>