CSIZMA – A lábszárat is fedő hengeres szárú lábbeli. [A hivatásos nyelvészet szerint: szerb–horvát < török] A CSIZMA a CS.Z – Z.CS gyökből indul: CSiZ – ZüCS (z > sz: csisz, szü
Tovább olvasom -->>
ZSOLT – A ZSOLT név ZS.L – L.ZS gyökkel induló: ZSoL – LeZS. A név alapjelentése: kedves adomány. A ZSÍL folyó nevét a forrás ZSILiző, zsongó kedves duruZSOLó hangja nyomán kapta.
Tovább olvasom -->>
A szótárban néhány név elemzése is benne lesz. ZSUZSANNA – A név ősnyelvi eredetű. A ZSUZS, oda-vissza azonos olvasatú gyökből indul, amelynek kellemes, tömörítő, érzelmet felhangol
Tovább olvasom -->>
ZSANDÁR – Csendőr. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A ZSANDÁR szó a ZS.N – N.ZS gyök bővítménye: ZSaN – NüZS. A ZSENDülés valami hatására indul be, az ő eset
Tovább olvasom -->>
ZSÁK – Jutából, műanyagból stb. készült hosszúkás, egyik végén nyitott, hordozható tartó szemes, darabos anyagok tartására. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin < gör
Tovább olvasom -->>
ZSUZSANNA. Az eddigi hiedelemtől eltérően, a név ősmag(yar)-nyelvi név. Női névről lévén szó, nem kerülhető meg a férfiszív költői, érzelmi hangulata a névadásban. Ugyanis a férf
Tovább olvasom -->>
Magyar szógyökök a román nyelvben JILAVA – ZSILAVA, Románia hírhedt vizes börtöne a vizes helyről kapta nevét. Valaha a XIII. század, a tatárjárás előtt ott élő, az ősmagyar nyelv
Tovább olvasom -->>