TAKSA, TAKTIKA, TAKTUS

TAKSA – Megszabott díj. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A TAKSA szintén a T.K – K.T gyökből indul: TaK – KaT.  
A TAKSA a TAK gyök nyomán valamilyen TevÉKenység díja. A SA, SÁ ősgyök gyűjtéssel kapcsolatos: SAjtár, SÁf, taSAk, ZSÁk (zs – s zöngés – zöngétlen pár). takSÁt váSÁron szedtek.

A TAKSA magyarul kifejező: benne van: TAK a munka és annak bére, értéke SÁpja is. A KS hangcsoport – AKSA – esetenként az egységesség, körülhatárolható, kiemelt állapot, tömb értelmét viszi a szóba: bOKSA, bUKSI, kerEKSÉg,  szÜKSÉg, vAKSÁg stb. A KS páros, mint K.S – S.K gyök:  KiS – SoK szavakban leírja a TAKSA által megjelenített összegek váltakozó mennyiségét. Megjegyzendő, hogy TAKSA valaminek megállapított ára is, hiszen némely vidéken még ma is élő kérdés vásárkor: Mennyire TAKSÁLja? De él ennek a kifejezésnek a másik változata is: KÓSTÁL.  
A szóváz ugyanaz: T-KS-L – K-ST-L. Mindkét kifejezést az etruszkoktól örökölte a latin nyelv, ahol TAXA (taksza) és COST alakra változott írásmódja, de jelentése latin nyelven megmagyarázhatatlan.  

TAKTIKa – Harcászat. Harcmodor. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia < görög] A TAKTIKA szintén a T.K – K.T gyökből indul: TaK – KaT.   A TAKTIKA szó két – tevékenységre utaló – ősmag(yar)-nyelvi gyököt tartalmaz: TAK, TIK. A szó tengelyében levő KT hangcsoport – AKTI – mozgásra utaló a bAKTAt, szÖKTEt, AKTÍv szavakban is. . Ez a KT páros úgyszintén alvó K.T – T.K gyök: KaT – TaK is a szóban. A TAKTIKA esetében az AK lehet ÉK vagy AKadály, az IK gyök, személyEK (ők) mozgását jelöli (a kik – egy ik, más ik). Vagyis, a TAKTIKA valakIK megtervezett mozdulatait is magában foglalja. Ez annál inkább érthető, mivel fordítva: a/KITKAT, vagyis lehet valamilyen KATonás harcászati helyezkedés is. A K hangcsoport – IKA – jelent személyEKEt, valAKIket, AKIket a kitervelt taktIKA szerint mozgatnak. A pontosságot is jelenti: TIK-TAK, az óramű hangja. A harcászati TAKTIKAi utasításokat pontosan, helyére KATtanóan be kellett tartani a győzelem érdekében. Ebből a gondolatból indult, eredt a KATona szó, KATonásan pATtan, KATtan a parancsra a TAKTIKAi utasítás szerint. Nincs ebben sem görög, sem francia elem. Magyar értelmű ez elejétől végéig.   TAKTUS – Zene. Ütem. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A TAKTUS úgyszintén a T.K – K.T gyökből indul: TaK – KaT.   A TAKTUS egy alKOTás része üteme. A KT hangcsoport – AKTU  a lÜKTEt,szóban ad nagyon találó párhuzamot. A zenei ütem, a tAKTUs OKTAtása, az ahhoz szOKTAtás, dIKTÁlva AKTÁba (kottába) IKTAtva. A zene lÜKTEtő tAKTUsa szÖKTEtés kényszerével hat, azaz táncra ösztönöz. A jó zenésznek vérében a tAKTUs, és  nemcsak vAKTÁból  de AKTÁból, azaz kottából is játszik. E rokon értelmű  szavak a nyelv törvényei szerint alakultak ki. Igen a diktál, akta is, csak meg kell keresni az eredetet, értelmi kapcsolatot a magyar nyelvben. A KT páros itt is alvógyök: K.T – T.K, és a vele alkotható KAT, TAK szintén ezt az értelmet képviselik. A KATalin név is e gyökből indul, és ilyen értelmet takar. Mindenben pontosan, szépen, jól mozgó leányzó kapta ezt a nevet valaha. A KATUSé a legjobb TAKTUS.