TAKSA, TAKTIKA, TAKTUS

Előrebocsátható: minden T.K – K.T gyökkel alkotott szó ősmag(yar)-nyelvi eredetű a világ minden nyelvén!    

TAKSA – Megszabott díj. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A TAKSA szintén a T.K – K.T gyökből indul: TaK – KaT. 

A TAKSA a TAK gyök nyomán valamilyen TevÉKenység díja. A SA, SÁ ősgyök gyűjtéssel kapcsolatos: SAjtár, SÁf, taSAk, ZSÁk (zs – s zöngés – zöngétlen pár). TAKSÁt váSÁron szedtek. A TAKSA magyarul kifejező: benne van a TAK = munka, a bér, érték, és annak mennyisége is. Ugyanis a KS páros, mint K.S – S.K gyök, a vele alkotható  
KiS – SoK szavakban leírja a TAKSA által megjelenített összegek váltakozó mennyiségét. Ugyanakkor a KS kötött mássalhangzó-páros a boksa, kerekség szavakban egységről szól, amilyen a TAKSA is. Megjegyzendő, hogy TAKSA valaminek megállapított ára is, hiszen némely vidéken még ma is élő kérdés vásárkor: Mennyire TAKSÁlja? E kifejezést az etruszkoktól örökölte a latin nyelv, ahol TAXA (taksza) alakra változott írásmódja, de jelentése latin nyelven megmagyarázhatatlan.   TAKTIKA – Harcászat. Harcmodor. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia < görög] A TAKTIKA szintén a T.K – K.T gyökből indul: TaK – KaT.   A TAKTIKA szó két – tevékenységre utaló – ősmag(yar)-nyelvi gyököt tartalmaz: TAK, TIK. A szó tengelyében létrejövő KT páros mozgásra utaló a baktat, lüktet, szöktet szavakban is. . Ez a KT páros úgyszintén alvó K.T – T.K gyök a szóban. A TAKTIKA esetében az AK lehet ÉK vagy AKadály, az IK gyök, személyek mozgását jelöli (ak-ik > egy ik, más ik). Vagyis, a TAKTIKA valakIK megtervezett mozdulatait is magában foglalja. Ez annál inkább érthető, mivel fordítva: a/KITKAT, vagyis lehet valamilyen KATonás harcászati helyezkedés is. A pontosságot is jelenti: TIK-TAK, az óramű hangja. A harcászati TAKTIKAi utasításokat pontosan, helyére KATtanóan be kellett tartani a győzelem érdekében. Ebből a gondolatból indult, eredt a KATona szó, KATonásan pATtan, KATtan a parancsra a TAKTIKAi utasítás szerint. Nincs ebben sem görög, sem francia elem. Magyar értelmű ez elejétől végéig.  

TAKTUS – Zene. Ütem. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A TAKTUSra a KT páros a lüKTet szóban ad nagyon találó párhuzamot, és ez semmiképp nem latin, minthogy a fent említett baktat, szöktet, de a zenei ütem, TAKTUS oktatása, az ahhoz szoktatás sem. De a diktálva aktába iktat sem. S ha a kukta jóllaktat – az sem. Ezek nem vaktából jöttek létre, hanem a nyelv törvényei szerint. Igen a diktál, akta is, csak meg kell keresni az eredetet, értelmi kapcsolatot a magyar nyelvben. A KT páros itt is alvógyök: K.T – T.K, és a vele alkotható KAT, TAK szintén ezt az értelmet képviselik. A KATalin név is e gyökből indul, és ilyen értelmet takar. Mindenben pontosan, szépen, jól mozgó leányzó kapta ezt a nevet valaha. A KATUSé a legjobb TAKTUS.