Találós kérdés:

Arany János írja a Toldi c. költeményben:
„Bezzeg nem búsultak ám az ősi házban,
Szintén eltörődtek a nagy evés-ivásban,
Felkelvén pedig jó Toldi György asztala,
Vitéz ő szolgái rudat hánynak vala.”

A kérdés, a nagy talány: Vajon mit ettek?