A TANOROK szó a magyar nyelvben. A Magyar néprajzi lexikon szerint: „Az irtással keletkezett telepes falvakat kísérő tipikus elnevezés, földrajzi név. Ilyen értelemben használatos a tanorokszántó, a belső telkek közvetlen folytatásában, a kertek alatt húzódó szántóföld. Tanorok a kisebb-nagyobb szénatermő, kaszáló hely, a faluban vagy a falun kívül levő füves kert. Az ezekről a helyekről kaszált, legjobb minőségű széna a tanorokszéna. Ez a neve némely vidéken (pl. Kiskunság) az állatok őrzésére elkerített helynek, a karámnak, akolnak, a Székelyföldön a falun kívüli zárt kertnek is.” http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-394.html A TAN – NAT gyökből indulnak a TANYA, NATÚR szavak. A szófordítás gyakorlata szerint az egyes számú TANOR fordítva: NATOR. Azaz: TAN-OR – NAT-OR, NATÚR. A TANOR, TANOROK megművelt, termesztésre használt hely, térség. A NATÚR viszont, a természetes állapotában megmaradó, megművelés alá nem vont terület, amelyet NEm TÚRt fel emberi kéz. Ebbe az ERDŐ is beletartozott. Maláj és indonéz nyelven: ERDŐ = HUTAN. A HUTAN – NATUH, h > r váltással: NATUR. Ha tovább megyünk, a MADÁR a fenti két nyelven: BURUNG. Kisgyerekként galambászó voltam én is, és élvezettel néztük, amint galambjaik BURUNGóztak a levegőben.