TÁNYÉR, TÁNGYÉR

TÁNYÉR, TÁNGYÉR – Széles peremű, kerek, lapos, homorú, evéshez való edény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: olasz < francia] A TÁNYÉR T.NY – NY.T gyökbővítmény: TáNY – NYiT. A TÁNYÉR a gyakorlatban TENYÉRt váltotta. Ameddig nem volt TÁNYÉR, volt TENYÉR, abban a KENYÉR és egyéb ennivaló. A TÁNYér NYITott, tehát általános használatra nem födéllel ellátott edény. Nagyon finoman szólva: komolytalan ez a olasz – francia közvetítő vonal említése, mivel a dőlt betűs MÉKSZ beírás jelzőinek egyike sem adja az illető nyelveken a TÁNYÉR szóalakot. Azokban a nyelvekben a lapos szó értelmének megfelelő: plaque, table, illetve piastra, piatto. A homorú, kerek olaszul concava, intorno, arrotondare. Egyiknek sincs köze a TÁNYÉR azaz T, Á, NY, É, R hangokból álló szóalakhoz. A cseh deska, szlovák doska hasított fadarabra, deszkára utaló, és az is magyar eredetű. Erről a deszka címszónál. A magyar nyelvben erős értelmi kötődése van az ANYA, tANYA, tENYÉr, tÁNYÉr szavaknak. Ehhez még a gesztENYE ÁrNYA is hozzátartozik.* Az NY hangcsoport – ÁNYÉ – jelen van a tÁNYÉr, tENYÉr, kENYÉr, ANYA, tANYA, kÉNYElem szavakban. Kiérződik belőle a kemÉNYEn kérges, gondoskodó apai, s a simogató ANYAi tENYÉr értelme. A régi faTÁNYÉRra vezethető vissza, hiszen az első tenyérhelyettesítő, tenyérben tartható TÁNYÉR, fából készült edény volt. Később a lapos deszkát FARagták-FÚRták és így a faragott-fúrt, FARFUR deszkalap mélyebb lett, folyadékot is tálalhattak benne. Ezt ősnyelvi, ómagyar nyelvi örökségként a román farfurie őrzi, amely a FARagott-FÚRt deszka megnevezése, és ez tényleg a kezdetekre emlékeztet. Addig FARagta, FÚRta, ameddig kimélyítette. Ez azt is jelenti, hogy a TÁNYÉR már a nyelvrobbanás előtti étkészlethez tartozott, mivel az utódnyelvekbe akkor belefagyott a kifejezés, de ott nem magyarázható csak magyarul. A CzF Szótárból: „E szó csekély módosúlattal több európai nyelvben divatozik, úgymint francziául: tailloir (fatányér), olaszul: tagliero, svédül: tallrick, orosz: talreka, itteni szlávul: tanyjer, németül: Teller, középkori latin nyelven: talierium. ADELUNG a franczia tailler-ből elemezi, minthogy azon az ételeket el szokták metélni, konczolni. – Mivel a tányér némely régieknél máskép: tálnyér, továbbá a tál és tálnyér között egyedül terjedelmi különbség van, vagyis a tál nagyobb, a tányér kisebb nemű tertyedt alakú edény: innen e két szót magyar elemzéssel egy gyökből származtathatjuk. T. i. a tányér v. tálnyér szó a székelyeknél: tángyér (= tálgyér).” Kiem. K.S. Lehet a CzF Szótár véleménye szerinti TÁL szó is az alap egyik vonatkozásban, de akkor sem francia vagy olasz, mivel a tál magyar kifejezés. Itt megemlítendő a fenti francia tailloir, tailleur, vagy az olasz tagliero kapcsán, hogy a TAJkol ősnyelvi, ómagyar szó, és vágást jelent, épp mint a tagolás. A TAIlloir, TAGliero, leTÁJt, leSZELt, TAGolt, hasított deszkából készült. Tehát a TÁNYÉR fából vágott, TENYÉRt (tenyeret) helyettesítő, vagy annál nagyobb lap volt, amelyre tehető a kENYÉR is. A TÁNYÉR székelyül: TÁNGYÉR, de Beregszászon, Csengeren és máshol is talán A szó tengelyében levő NGY hangcsoport – ÁNGYÉ – árnyaltabb értelmű, a tÁNGYÉr, a nő, a gyÖNGYÉrtékű (l)ÁNGYIka kelENGYÉjének része. A tÁNGYÉron párolog a lANGYOs falat, amelyet a kemény NéGYelés (kézzel-lábbal munka) után TÁLaltak. Itt a tÁNGYÉrnál nagyobb TÁL értelme is világossá válik, mert annyi eszük volt a TENYÉRnyi deszka leszabóinak, hogy a közös TÁLat, FARFÚRt, TÁNGYÉRt, amelyen TELiben TELítve, az egész család lANGYOs étke elFÉRT, ÁLLT (állt – tál – lát) nagyobbra szabták. Az T.L – L.T gyök: TáL – LáT, széles TÁL, a messzire vagy többet LÁT. A szóvégi NY.R – R.NY gyök: NYéR – RéNY, a táNYÉR, keNYÉR, teNYÉR, NYER, NYEReség (kereset), aRANY, aRÁNY szavakban. Ezek némely jellemzőikben egymáshoz kötődő, közös értelmet is hordoznak. Most nézzék meg a fent felsorolt nyelveken létező TÁNYÉR jelentésű szavakat: cseh deska, szlovák doska, a román farfurie, a francia tailloir, tailleur, olasz tagliero, svéd tallrick stb., mind a magyar szavak módosult alakjai, torzói! A táj, vág, szel szavak, s a mögöttük levő jelentés kapcsolatáról, a táj címszónál. /*/ Mondhatnánk: idilli békebeli kép. Azt viszont tudni kell, hogy az ember nem háborúra, nem ragadozónak teremtetett. Az egész emberi történelem egy félresiklás az eredeti pályáról.