TÂRG

A román nyelvben a TÂRG szó jelentése: vásár, vásárhely.
A szó román bontásban nem értelmezhető, elemei nem jelentenek semmit.
Az eredetért a ma is élő ősnyelvhez kell fordulni.

A vásároknak különböző neme volt, van. Ezek egyike a KIRAKÓvásár, amikor minden árut kiraktak, úgymond: kiTEREGettek, TERGettek. A vásárra vihették a portékát szamárháton is. A szamár hátára rakott tehernyerget TERGenyének nevezték.
Tehát a román TÂRG szó a magyar TEREGet, TERGet módosulata.

Hasonló a moldvai IARMAROC (jármárok), amely szintén vásárt jelent.
Itt megfigyelhető az RM kötött mássalhangzó-páros, és hangcsoport értelemhordozó szerepe.
Az ősiségben a földet GYARolták, gyARMOlták, hogy teremjen. Ez a megművelést jelentette. Sokat kellett kARMOlni a tERMÉnyért. A GYARMOlás a GYARMAton, fARMOn, azaz a birtokon történt.
A GYARMOLt tERMÉnyt vásárkor értékesítették. azaz GYARMAKOR, vásárok, GYARMAROK idején.