TÉRDEL, TÉRDEPEL – TÉRGYEL, TÉRGYEPEL

TÉRDEL, TÉRDEPEL

TÉRGYEL, TÉRGYEPEL, tájszó: TÉRGYÖL, TÉRGYÉPÖL

Gyöknyelvészeti elemzés.

Előrebocsátom: a teremtés ősnyelvi, mai magyar nyelvi szövegben a lágyított mássalhangzók, latin betűkkel: GY, LY, NY, TY, árnyaló, finomító szerepet töltenek be. A GY hang a D és a lágyító J együtthangzása: GY = DJ: tuDJuk, TUGYuk, nyomatékkal: tuGGYuk.

 

TÉRDEL – a szó T.R – R.T kezdőgyök: TéR – RéT elmondja a látvány szerinti állapotot. A bérnyelvészet  szerint a TÉRD szó török eredetű.

A láb, mint hosszú végtag, egyenes állapotától elTÉR, középen kétRÉT valamilyen szögben beTÖRve, hajlítva, nem egyenes, hanem TÖRDELt állapotban van.

Szóközépen az RD kötött mássalhangzó-páros alvógyök, egy hangzóval felélesztve: RÚD, ami egyenes, de attól DURva hajlatban elTÉRhet, beTÖRhető. A TÉRD majdnem 180 fokban.

Az RGY alvógyök: RoGY – GYaR, az egyenes állapottól megROGYás GYARló állapota, ami lehet fáradtság, öregség miatti, vagy ROGYasztó kényszerítés.

D.L – L.D  gyök: DeL – LeD, a szép láb DELi látvány. A LED gyök, mozgást is jelent: feléLED, közeLEDik stb. A szép női láb léptei, LEDér mozgásúak.

GY.L – L.GY gyök: GYaL – LáGY. GYALogol, ilyenkor LÁGY hajlatokkal behajló TÉRGYGYEL lépDEL, lépGYEL Mozgásra a tájnyelv használja a LEGYel, leGYEL szót is.

Tehát a TÉRDEL szó nem jelent mást, mint a láb egyenestől megTÖRt hajlatát, behajlított, TÖRDELt állapotát. A TÉRGYEL szó már egy árnyalattal többet mond.

 

Még többet a TÉRDEPEL, TÉRGYEPEL

 

TÉRDEPEL, TÉRGYEPEL – a fentieken kívül még pontosít.

TérDEPel, térGYEPel – D.P – P.D gyök: DeP – PeD, PaD mutatja: LEnt a PADlón, kezdetben: GYEPen. Behajlított, beTÖRt PEDdel, lábbal.

TÉRGYEPEL – a fentiekhez még hozzáadja: LETÉR GYEPre, GYEPre TÉR LE. Ez a legalázatosabb állapot. Ha kényszerítés, akkor leggyalázatosabb.

TÉRGYÉPÖL – egy árnyalattal más: TÉR-GYÉP-ÖL, TÉRGYÉPÖLéskor ÖLe is hajlik. TÉRGYÉPÖL, az ö hanggal színezi, színözi a szót. Ez a látvány összképe, amely megszülte a szót.

Istenéhez LETÖRten GYEPre ereszkedik.

Vagy LETÖRten TÉRGYEPEL.

A halálra ítéltet lefejezéskor TÉRGYEPEL-tették, leÖLése előtt TÉRGYÉP-ÖL-tették.