TEREMTŐI ÜTEMTERV A SEJTJEINKKBEN

 

Az alábbiakat megéri mérlegelni, mert nem vallásos propaganda, hanem egy Nobel értékű felfedezés kapcsán kialakult valós következményeket felsorakoztató gondolatmenet a bibliai jövendölések, napjaink eseményei párhuzamában.

—————————————————–

Az 1990-es évek végén a sejtbiológiai tudományos kutatás felfedezte: a 6 milliárdnyi emberi testi sejt mindegyikének DNS csavaros-hullámos szalagján alapkészletként áll egy számítógépes program, amely testünk életjelenségeinek működését összehangolja, szabályozza, irányítja.

Ezt még Bill Gates is alátámasztotta számítógépes szakemberként: „A DNS olyan, mint egy számítógépes program, de sokkal, sokkal fejlettebb bármely valaha alkotott szoftvernél.” 

Világos, hogy fejlettebb minden más „valaha alkotott szoftvernél” hiszen a világ teremtőjének munkája, ő helyezte az első ember sejtjeinek vezérlő-örökítő csavaros-hullámos végtelen szalagjára.

Ez a DNS kód, jelrendszer, mint átfogó, élő munkaterv tartalmazza a szervezet felépítési jellegzetességeinek teljes adattárát külön-külön minden egyén, senki máséhoz nem hasonlítható sajátos jellemzőit: bőr-, haj-, hangszín, testillat, az ősei vonalán örökölt adottságok, képességek stb.

A világ eddigi legjobb DNS kód, rejtjelrendszere látja el a sejtet minden szükséges adattal, irányítja, szabályozza a testi összesség működését, éber élő ütemtervként vezérlője mindennemű, belső, sejti, sejtközi élettani mozgásnak, a legapróbb rezdülésnek is, és meghatározója az egyén sajátos testi-érzelmi állapotának. Minden testi sejt-életmozzanat a DNS-be írt program szerint zajlik. 6 milliárd testi sejtünk mindegyikében fellelhető ez a számítógépes programhoz hasonlítható aprólékos részletességű jelkészlet sorozat.

„A programozók ismerik az egyesekből és nullákból álló jelrendszert, amely így is mutathat: 110010101011000. E sorrend meghatározó a program milyenségét illetően. A sejtjeinkben levő jelrendszer ehhez hasonló. E jelrendszer négy vegyületből áll, amiket a tudósok: A, T, G, C betűkkel rövidítenek. Példaként, ily módon vannak elrendezve: CGTGTGACTCGCTCCTGAT és tovább [….] összesen hárommilliárd ilyen betűjel van minden egyes sejti DNS-ben.”

A fenti idézet* a Humán Genom Project igazgatója, Francis S. Collins: Az Isten Nyelve című (Free Press, New York, NY, 2006) művéből van. A felfedezés nyilvánosság elé tárása az Egyesült Államokban, Bill Clinton elnöklése idején történt.

Ennek függvényében gondoljunk bele: a 6 milliárd testi: izom, bőr, ideg, vese, zsír, ivar (ondó, pete), vér, szívizom, tüdő, máj és más sejtek mindegyikében, minden sejtünk parányi területén hárommilliárd betű hosszúságú a kódjel! Felfedezték, hogy az emberek DNS-e 99,9%-ban teljesen megegyezik. Ami egyedi, személyre vonatkozó adat, az ezen felüli töredéknyi különbség. E töredék vagyunk mi: te, én, ő. Az eddig élt kb. 25 milliárd emberből kettőnél sem azonos.

A korábban ateista Dr. Antony Flew is feltette magának a kérdést, mi is jogosan megkérdezhetjük: „Vajon ki írta ezt a hárommilliárd betűs kódot? Ki helyezett működő parancssort a sejtjeinkbe?”

A válasz: az, aki megteremtette az első embert, és ellátta testét, s alkotó szervei összességét egy pontos vezérlő egységgel, ártalmas hatások elleni védelemmel. Mivel az ember rendkívül értékes az teremtője szemében, s mivel a saját képére, hasonlatosságára alkotta, így eleve ellátta ezzel a testi szervei életfolyamatait vezérlő, irányító ellenőrző, önazonosságát védő eszközzel.

—————————————————————————————————————————–

E DNS jelrendszer igazolja, bizonyítja, hogy teremtve vagyunk. Biztosítja, rögzíti, hogy személyünk, testünk utánozhatatlan egyedi, és testünket alkotó minden szervünk, vérünk is megismételhetetlen egyedi, átszármazhatatlan! Hosszú távon minden ilyen kísérlet teljes kudarcra ítélt!

——————————————————————————————————————————-

Amint a modern autógyárak is ma már csak számítógép vezérelt gépkocsikat gyártanak, amely teljes üzemét vezérli, és ellenőrzés alatt tartja, s adott esetben megmutatja, hol a hiba.

Semmi nincs új a nap alatt!

 

A DNS rejtjel, kód nem kialakult, hanem pontos tervek szerint megteremtetett! Ez a számítógépes vezérlő és védelmi rendszer bizonyítja a Teremtő Isten, mint legfelső hatalom létezését, és a teremtés tényét. Az örökítő sejtek végtelen szalagjára rögzített teremtői életütemterv, a teremtés csodája, amely program aprólékos pontossággal irányítja, vezérli az élettevékenységnek még a legeslegapróbb mozzanatait is a sejtekben és a sejtközi térben. Az emberi DNS-ben levő számítógépes jelrendszerbe van beültetve a beszédképesség, a nyelvszerkezeti váz is.

A DNS a teremtés isteni titkait hordozza, és tartalmazza az örökéletre tervezett emberi test felépítési adatait, örökletes tulajdonságait. Meghatározó működésszabályozója mindennemű belső testi életfolyamatnak. Irányítója a testfejlődésnek is.

A Teremtő Isten mindent komolyan a legaprólékosabb pontossággal előretervezve teremtett meg. A világegyetem összességét, pályáikra helyezett csillagrendszereit napcsillagjaikkal, bolygóikkal, holdjaikkal tökéletes egyensúlyban keringve. Ezen belül a Földet ásványanyagaival, felszínén növény– és állatvilágát, végül az embert.

„Isten nem kockajátékos”, nem találomra, nem félvállról véve – vagy sikerül, vagy nem alapon – hanem ezredmásodpercek, ezredmilliméterek, ezredmilligrammok töredékéig pontosan kiszámítva alkotott! A világegyetemben minden az ő akarata szerint megy végbe. Az ő belátása szerint fontosnak tartott elemeket ellátta olyan rejtjel kulccsal, kóddal, amelyeket bármikor elérhet szervonalain keresztül adható utasításokkal.

A világegyetem teremtői vezérlő központja a világűrt behálózó szervonalain át bármikor kapcsolatba léphet az emberi sejtekben levő rejtjel programmal, és átállíthat benne fontos élettani folyamatokat. Olyképp, amint egy földi központból adnak végrehajtandó utasítást: űrhajóknak, műholdaknak, nemzetközi űrállomásnak, Mars-járónak, Hubble űrtávcsőnek stb.

Ez volt a titka a Bibliában említett őskori csodaszerű gyógyulásoknak. Jézus földi tevékenysége folyamán ugyancsak, amikor is a DNS-ben levő jelrendszerbe nyúlt bele, természetes állapotra visszaállítva az eltorzult adatsort. íAz eredmény – gyógyulás.

A DNS vezérletű élő SEJT, isteni, teremtői felségterület! A DNS spirálja végtelen, nincs benne kor és halál kódjel, mert az ember örökéletre teremtetett. A jelenlegi állapotunk egy kisiklás a kezdetben megépített, kijelölt pályáról. E kisiklás miatt meghibásodott a DNS eredeti emberi tervvázlat rejtjelsora, kódja.

Az évezredek alatti meghibásodások miatt különböző bénító, fogyatékos változások alakultak ki: süketség, vakság, némaság, bénulás, torzszülés és egyéb fogyatékok. Mivel gyengült a test ellenálló képessége a fertőzésekkel szemben, súlyos gyógyíthatatlan betegségek is előállnak.

 

A 20. század legjelentősebb felfedezése

A DNS-ben levő számítógépes program volt a 20. század legjelentősebb felfedezése, amely igazolta a Teremtő Isten létezését, a teremtés tényét. Nobel-díjat érdemelt volna, de nagy csend övezte, mivel nem enged a mellébeszélésnek, a Teremtő Isten létező,  a teremtés tény! Ő alkotott mindent, és alkotásait ellátta kézjegyével. Távolról irányítható rejtjelrendszerrel, kódokkal.

E felfedezés – a kifejlődés (evolúció) elmélet védelmezői közt – nagy riadalmat keltett, hirtelen köpni-nyelni sem tudtak. Egy ideig mély csend követte a felfedezést. Magyarázatot kellett volna kiizzadni: hogyan jöhetett létre csak úgy önmagától az őslevesben a világ eddigi legjobb számítógépes programja, a sejti DNS parányi felületén? Aztán végül az eddig jól bevált „elhallgatás” módszerét választották.

Amire a „tudomány” nem tud, nem kíván magyarázatot adni, arról hallgat, mint a sír.

A 19. század végén is elhallgatták az Ararát csúcs-közeli jégmezőjébe fagyott Noé bárkájának felfedezését. Sőt, hatalmas észveszejtő sajtó gúnyhadjáratot indítottak ellene, cáfolva, kicsúfolva a pontos, tárgyilagos, fényképes bizonyítékokkal is ellátott török kormányjelentést.

A mai írott-vetített sajtóról is tudjuk, mily tárgyilagos, igazságbarát. Jól jellemezte őket Örkény István 1956 októberében: Hazudtunk éjjelhazudtunk nappalhazudtunk minden hullámhosszon.”

A sajtó, a média az elmúlt évek mérgező oltáshisztériája alatt megmutatta minden hazug, huncut, ravasz, körmönfont, becstelen, emberellenes jellemzőjét a mai világ népessége előtt is.

Az Özönvíz előtti hatalmas, többtonnás, kiválóan csiszolt, összeillesztett kövekből álló építmények keletkezéséről, vagy fényesre csiszolt felületű sziklafuratok keletkezéséről, hatalmas méretű kőoszlopok megmunkálási módozatairól, ahhoz való szerszámkészletről is hallgat a „tudomány” és szócsöve. Legfeljebb egy bárgyú kőszerszámos, vagy rézzel faragó mesét fűz hozzá. Gőzük nincs ahhoz, hogy a rész mennyire élét tartó szerszámfém lenne sziklafaragáshoz.

Mese, mesére, mert különben igaznak kell elismerni a bibliai beszámolót. Ettől rettegnek leginkább. Ugyanis, ha elismerik Isten létezését, akkor az erkölcsi törvényeit is be kell tartani! Inkább a fáraók talicskás műszakiságával égetik le magukat a sárga földig, holott a fáraóknak semmi közük nem volt a piramisok építéséhez. Ennyit a „tudományról” és támogató sajtójáról.

 

A véletlenszerűség valószínűsége

A matematika tudósai a DNS véletlenszerű kialakulási lehetőségét a 200100 (200 a 100. hatványon) jelölik. Ilyen véletlen, amelynek a megvalósulási lehetősége a 10050 (100 az 50. hatványon) vagy még kisebb, soha nem történhet meg!

E tény agyonvágja a kifejlődés mesét a kezdeténél, mert ha valami nem kezdődhet el, annak folytatása sincs.

A kifejlődés elmélet vakduma, hasra ütés nyomán kikerekített mellébeszélés, alaptalan, hiteltelen, se kezdete, se vége mese. A soha senki által nem ellenőrizhető százmillió évek homályába viszi vissza az élet kezdetét, de egy fia bizonyítékkal sem szolgál. Eddig még soha egyetlen állítását sem volt képes, tételesen, lépésről lépésre, igazi kísérletekkel – ’száz kísérletből száz sikeres’ alapon – bizonyítani. A kifejlődés elméletet igazolni szándékozó kutatók, csúcsminőségű felszereléssel ellátott egyetemi laboratóriumokban kétszáz éve küszködnek, hogy megcáfolják a Teremtő Isten létét, a teremtés tényét, de még legnagyobb agytrösztnek számító tudósaik sem voltak képesek egy fia – önmagát szaporítani képes – élő sejtecskét felmutatni a csúcsműszerezettséggel ellátott kísérleti eszköztárral.

Ha annyira biztosak, hogy a DNS jelsor-rendszer a sejtben magától létrejött az őslevesben, akkor fél kézzel is előállíthattak volna két évszázad alatt bár egyet!

 

Gonosz terv a sejtek jelrendszerének megváltoztatására

A DNS szerepe: a test és szerveinek védelme ártalmas külső behatások ellen, és – tudatunkon kívüli – mindennemű működésének tökéletes szabályozása. A DNS utasítja a sejtet, hogy valamilyen meghatározott okból jelezzen. Szerepe az említett külső, belső egyéni sajátosságok, örökletes tulajdonságok őrzése, szülőről gyermekre átszármaztatása.

A sejt belső szerkezetébe avatatlan kezeknek tilos belenyúlniuk, bár van rá szándékuk. Nagy garral, fellengősen nyilatkozgatnak** „tudományos” piperkőc fattyak, hogy képesek könnyedén megváltoztatni az emberi természetet, s hogy ehhez már nincs szükségük Istenre, maguk is képesek belekotorni a sejti DNS jelrendszerbe. A jelrendszer feltörésével egy akaratnélküli bamba lénnyé alakítanák a Mindenható Isten által, a saját képére, hasonlóságára teremtett embert.

Érdekes, a nagy tudományukkal nem javítani, hanem rontani akarnak a sejti DNS-en.

Az emberi tudomány az isteni titkoknak nem ezred, hanem csak milliomod részét fedezte fel eddig, és csak azt, amit ő megengedett felfedezni! Némely tudósai mégis állandóan döngetik mellüket, mintha minden titok birtokában lennének, holott nem urai teljesen a felfedezetteknek sem, mivel a keletkezett utóhatásokat képtelenek megnyugtatóan kezelni!

 

Orvosok az emberi test időtállóságáról

Követhetők napjainkban is a céltudatos orvosi kutatások a sejtnek a testi egészség megőrzésében, az öröklődésben betöltött alapvető szerepét illetően. Komoly orvosok nyilvánítottak véleményt az emberi test időtállóságáról. Ha a környezet kellemes, a táplálék egészséges, az idegi állapot nyugodt, a lelki-érzelmi és erkölcsi egyensúly jó, akkor a sejtek megújulása állandó, pontos, folyamatos lenne, nem öregedne a test, az ember örökké élhetne, mert szerintük is úgy tűnik a test felépítéséből, az agy befogadóképességéből, mintha az ember örök életre teremtetett volna! Jelenlegi rövid életünkben alig használjuk el agyunk tárhelyének néhány százalékát. A kedvező körülmények, hit, erkölcsiség, táplálék, levegő, víz, éghajlat feltételeihez is kötődik az örök élet. Az átörökíthetőség is a végtelenre tervezés bizonyítéka.

Az igazi tudománynak komoly eredményei vannak a sejtkutatásban, amelyek alátámasztják a teremtés tényét. Kutatói valódi tudósok, és igyekeznek a sejtek rejtelmeinek felfedésére. Döbbenetes titkok tárulnak fel munkájuk nyomán, amelyek igazi, célirányos előtervezés, s így a tudatos teremtés bizonyítékai. Az igazi tudományt, legapróbb részletekig, ezredpercekre, milliméterek ezrelékeire menően a kiszámíthatóság bizonyossága, pontossága jellemzi! Nincs mellébeszélés, vakduma – számok, méretek vannak. A sorrendben történő folyamatok pontos levezetése jellemzi, és ’száz kísérletből száz sikeres’ alapon bizonyítja állításait.

Ezeket igazi tudós sejtkutatók fedezték fel, tárták a világ elé. Nem a hiteltelen – kísérletekkel semmit bizonyítani nem képes – kifejlődés elméletet szajkózó sarlatán „tudomány” állítja, hanem olyan kutatók, akik állításaikat kísérletekkel bizonyítani képesek! Aki ezt nem fogadja el, az kétségbe von egy alapvető sejtbiológiai tudományos felfedezést.

 

Teremtéstörténet dióhéjban

A bibliai teremtéstörténet szól visszamenőleg kiszámítható pontos földi kezdetről, leírja a földfelület kialakulási korszakait, a növényzet, állatvilág megteremtését, megnevezi az első teremtett embert, és onnan indítja az emberi történelmet. Megadja az ember teremtésének helyét, idejét, a térség nevét, megnevezi onnan kiáradó folyóit, beszél az első emberek tetteiről. Leírja, hogy már az Özönvíz előtt ismerték a vas, réz kiolvasztásának módját, ezzel agyonvágva a kő-, réz-, bronz-, vaskorszakok alaptalan meséit Tudtunkra adja, hogy a Teremtő Isten mindent a végtelenség jegyében alkotott: űr, tér, színek, számok, zene, nyelv, élővilág… mindannyi a végtelenbe visz, nem zárulhat le egyik sem. Ezek mellé odaírhatjuk az emberi örökítő sejtkódok végtelenét, amely szintén a tudatos teremtés erőteljes bizonyítéka!

Amióta ezeket tudom, attól fogva elég nehéz volna elhitetni a darwini kifejlődés elmélet meseszerű fantazmagóriáit vagy a lélekvándorlás alaptalan zagyvaságait.

 

Neander-völgyi csúsztatás

A kifejlődés elmélet szajkószószólói a Neander-völgyi embercsoporttal próbálják alátámasztani elméletüket, ám ezekről komoly kutatók már rég megállapították, hogy egy barlangba menekült közösség volt. Ezek a családok valakiktől félelmükben, vizes nyirkos barlangba menekülve, rejtőzködve élték életüket hosszú időn át. Nem lévén táplálékuk, emberevésre is ráfanyalodtak. A nyirkos, egészségtelen térben csúztól, köszvénytől, a belterjes szaporodástól, vérbajtól eltorzultan szenvedtek, majd belepusztultak a feneketlen nyomorba. E szerencsétlenül járt Neander-völgyi törzzsel próbálják aládúcolni a mesét, de az csak annyira valós, mint a piltdowni koponya, amely egy ordító hamisítvány. Hasonló – barlangokban szenvedő – törzsi létnyomokat Afrika területén is találtak, de máshol is lehettek, hiszen a békés életre vágyókat elüldözték az erőszakos rabló törzsek, azok pedig barlangokba menekültek. Ám egyik ilyen törzs sem a kifejlődés, evolúció valamely köztes szakaszának bizonyítéka. A kifejlődés elméleti tanászok mégis világjelenségként állítják be, s úgy tálalják, hogy a Neander-völgyiként azonosított faj 700 ezer évig élt így a kifejlődés folyamatának részeként.

Amint észlelhető, itt is segítségül hívták, hívják a „végtelen idő” nevű nehézágyút, a százmillió évek ősi átláthatatlan homályát, mint a sámánok a tam-tam dobok szellemét. A kifejlődés elmélet védelmezői rendkívül szeretik az átláthatatlan homályt és a kiismerhetetlen messzeséget térben és időben. A „Neander-völgyiek” esetében még szerények is, mert különben mondhatnának millió éveket. De úgy tűnik ennyi elég nekik a megtéveszthető egyszerű emberek irányába.

A százmillió évek homályába burkolt kifejlődés mesével szemben az igazi sejtélettani, sejtbiológiai tudományos kutatások eredményei átláthatóak, megállapításaikat kísérletekkel igazolják. A DNS kód, létező valóság, ott van a sejtekben, bármikor ellenőrizhető, nem mese!

Bizonyított tény! Nem százmillió éveket felölelő evolúciós homály! E százmillió éveket segítségül hívó kifejlődés tanász sámánok, vakdumáit még soha egyetlen kísérlet sem bizonyította tételesen! A Neander-völgyiek egyébként ugyanazokat a géneket hordozták, mint az összes többi ember Ádámtól erre, hiszen tőle származtak ők is.

E mesékkel szemben ott áll az emberi DNS-be épített teremtői kézjegy, a teljes életfolyamatot, s az öröklődést vezérlő számítógépes program, amely nem az őslevesben főtt ki!

Kérdezzenek meg egy számítógépes programozót, milyen esélye van a világ eddigi legjobb számítógépes programjának a létrejöttére csak úgy ukmukfukk, véletlenül az őslevesben?

Csak egyetlen jel elütése mit vált ki egy programban?

Fel kellene ébredni végre!

Az élet és vér szentsége

Ha egy rendkívül értékes műszer birtokába jutunk, azzal kapunk egy használati utasítást, amelynek ajánlásait nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert minőségének romlásához vezet, és végül megsemmisülhet. Ha felelőtlenül, dacból szándékosan ellenkező módon használjuk, végső soron kudarcra számíthatunk.

Az ember megteremtése előtt, csak fénytestű értelmes lények éltek a világegyetemben. Amikor elhangzott a teremtői bejelentés, hogy embert kíván teremteni élő hús-vér testben, „a mi képünkre, hasonlóságunkra”, gondolkodó, értelmes, alkotni képes lényként, ezt nagy érdeklődéssel várták. Számukra újdonság volt a hús-vér testben megjelenő értelem, és ezért az embert rendkívüli kincsként értékelték. Épp annyira nehéz volt elképzelniük, hogy milyen lesz majd az ember, mint nekünk elképzelni, milyenek ők, a fénytestűek. Az ember az ő szemükben a földi teremtmények csúcsa, legmagasabb szintű értelmes lénye, a teremtés koronája.

Bár az első ember elbukott, ez nem jelenti a teljes véget. Van megváltás. Hatezer éve a bukás utáni pályát futja az emberiség, és az isteni időterv szerint közel a helyreállítás.

Az Ádám-utód mai embernek vigyáznia kellene, hogy testi-érzelmi-értelmi összessége épen maradjon, mivel felelősséggel tartozik önmagáért Teremtője előtt, aki már kezdetben viselkedési útmutatással látta el. Majd később is adott még hozzá a különböző sorsfordulatok miatt előálló követelményekhez igazodás végett újakat. Amennyiben nem tartunk be egyet közülük, annak nem kívánt hatásai lehetnek. Egymás után sorban, láncolatszerűen követ egy előzőt egy utóbbi, egyre rosszabb következményekkel. A vége kudarc, összeomlás!

A teremtői törvények egyike a vér és élet szentségével kapcsolatos.  Az első gyilkosságnál a Teremtő Isten mondta Káinnak: A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről. Az élő test alkotója szentnek tartja a vért. Ismétlem: ő biztosan jobban tudja, mint mi, hogy miért!

Ezen kívül a Bibliában három ízben említi a vér szentségét, és tiltja felhasználását.

Előbb Noénak adta, s általa az egész emberiségnek utasításba: „Csak a húst a megelevenítő vérrel meg ne egyétek.” 

Később Mózes által tiltotta meg a vér bárminemű használatát zsidóknak.

Harmadik esetben a Krisztus követőknek, keresztényeknek, nekünk szól: Tartózkodjatok a vértől és fúlva holt – azaz döglött – állat húsának evésétől.

Biztosan tudta, miért tiltja meg, hisz Ő teremtett minden élőt, ismeri felépítésünket. A vér a szervezetben életet, létet fenntartó, szállító, közvetítő, és állandó áramlása biztosítja a test minden szervének tápanyaggal ellátását. A vér tehát legfontosabb, életműködést fenntartó szerv.

Ismétlem, a vér nemcsak egy testnedv folyadék, hanem életfenntartó keringő szerv, amelynek sejtjei DNS szalagján hordozza az egyed, a személy kizárólagos egyéni sajátos jellemzőinek számítógépes szoftverét, alkalmazási tervét.  Ez annyira sajátos minden testnél, mint bármely más személyi jellemző: ujjlenyomat, testillat, hajszín stb. Nem volt, nincs két teljesen egyforma, azonos felépítésű ember a világ eddig élt összes egyedét véve sem.

Épp azért nem lehet tökéletesen sikeres megoldás az átömlesztés, szervátültetés, mert mindenkinek külön jelrendszere, kulcsa, kódja van!

A DNS minden személynél különböző, ez minden szervre érvényes. A vérre is!

Az sem mindegy ki adja, ki kapja! A közeli vérrokonoké kissé tovább marad, azt egy ideig tűri, bírja, viseli a szervezet, mert a DNS adatsor közeli hasonlóságot mutat. A teljesen idegen szervet kilöki egy rövid idő után. Példa rá David Rockefeller, dúsgazdag amerikai multimilliárdos bankár, akinek hét szívet cseréltek. Már arról viccelődött, hogy valószínűleg eléri a kétszáz éves kort. Ám a hetedik szív után, a százkettedik évében, végül mégis beadta a kulcsot. A halál oka: szívelégtelenség. Pedig neki rendelésre szállították a „friss meleg” fiatal szívet a „bontóból” azonnal. Itt is előállt a gépkocsijavításoknál ismert jelenség: hiába új a cseredarab, de a régibe építve, értéke avul. A másik ok, amit nem említenek: nem talált a DNS rejtjel!

Ám az átültetések körül csak a dicsfény csillogása látszik, az árnyoldalairól nem beszél senki.

Amint egy kulcs nem találhat minden zárba, egy adott zárt sem nyithat minden kulcs! Az autók alkatrészei is márka szerintiek, s így nem találnak egyik járműtípusból a másikba. Hiába rendkívüli szupermárka a Rolls-Royce, alkatrészei nem illenek a Mercedesbe.

Az ember ezeknél jóval bonyolultabb, nem szerkezet, hanem élő szervezet! Tehát egyik átültetési megoldás sem zavartalan boldogság forrása hosszú távon.

Tudni kell! Nem újat cserélnek, hanem használt, hibás szervet, és soha nem „márka” szerintit, mert minden darab egyedi!

Az átültetett szerv állandó megfigyelést igényel az előálló szövődmények miatt. Sok a műtét utáni kilökődés. Ritka a hosszú évtizedekig gondtalan, sikeres élet ilyen műtét után, főleg most a nyakló nélküli átoltottság után, a vér tüskefehérje tartalma miatt.

Persze, az orvostudomány nagy sikernek, mondhatni – a tudomány dicsőséges győzelmének tartja a szervátültetést, annak világszintű kiterjesztését. Ezt fennhangon hirdetik is. Ám annál jóval halkabban, csendben, csak épp suttogva beszélnek a szövődményekről, kudarcokról. A teng-leng működési szintről. Nagy és örök kérdés, hogy élvezhető élet lesz-e tovább, vagy csak állandó felügyelet alatti, aggodalmakkal, állandó halálfélelemmel tele, kísérleti pihegő, hervadó, halovány, toprongy lelki-testi nyomor, rettegés, majd utána kimúlás a létből.

A vérátömlesztésről egy orvosi szaknyilatkozatból***: „Műtét után a szövődmények kialakulása magasabb, sőt, a halálozási arány is azoknál, akik vért kaptak, és ha lehet, ezt el kell kerülni.” Az átömlesztésre használt vér ma már helyettesíthető megfelelő oldatokkal.

Ugyanez érvényes a szervek átültetésénél is. Az ember nem jármű, hogy csak úgy cserélgessük az „alkatrészeit”! Gyógyítani kellene, ha egy halvány esély van rá! Az volna az igazi orvoslás!

Az egészségügy elvben saját önzetlen segíteni szándékát hangsúlyozza. Erről egyébként gyakorlatban már a nagy oltáskampány kovid-hisztéria alatt meggyőződhettünk, amikor még a jóhiszemű orvosokat is belehajszolták a felülről irányított emberirtó őrületbe. Az erőszakos, durva protokoll gyógymód: bódultan lekötözött, néhol felgyújtott betegek, kirepesztett tüdők, kitiltott rokonok, utasítás a zsákolt halottak dögként, hullaként elásására.

Tisztelet illeti azokat, akik a néhány üde kivételt képezték! 

Tudni kell, hogy a korszerű orvostudomány karöltve halad a gyógyszeriparral. Sőt, jó tudni: az orvosokat a gyógyszeripar vezényli. Kiemelt díjazással serkentve próbálja érzésteleníteni őket a komoly mellékhatások miatt furdaló lelkiismeret elviselésének megkönnyítésére. Az utóbbi két év fejleményei nyomán a gyógyszeriparról már van képünk.

A politikai, pénzügyi, gyógyszeripari, egészségügyi szervek karöltve együttműködnek, díjakat osztanak a jeles gyógyszervegyész személyiségeknek. Az álnok, pénzvadász politikai, pénzügyi, gyógyszermaffia még az egészségrombolást is felhasználja céljai elérésére.

A különböző díjazásokat érzéstelenítőnek szánják, köznépi lélekzsibbasztóként is, hadd lássák a gyógyszerfogyasztó tájékozatlanok, mennyire aggódón figyelik jóléti állapotukat, egészségüket, s mennyire értékelik az értük dolgozó gyógyszervegyészeti ipart.

Ha a mai világvezérek értékítéleti szintjéről akarunk véleményt kialakítani, ne feledjük, hogy szerintük a tömeggyilkos háborús bűnös Béke Nobelt érdemel, s a fércpolitikus hímtag-zongorista Év Embere lehet! Ezt a szintet ütik a gyógyszerek, oltás-katyvaszok kavarói is, akiknek állami díjakat osztogatnak.

A mai gyógyszervegyészet vezetői óriási aggodalommal igyekeznek úgy összeállítatni minden gyógyszerkeveréket, hogy feltétlenül legyen valamilyen mellékhatás, mert arra meg már kell egy másik semlegesítő, amely szintén valami mellékhatást idéz elő, és így tovább. E módszerrel vég nélkül dől a pénz. Vezérelvük változatlan: a teljesen meggyógyított beteg, egy elveszített ügyfél. Továbbra is e szellemben vezénylik az orvostársadalmat.

A gyógyszervegyészetnek, egészségügynek értünk, a mi egészségünkért nyugtalankodó megnyilvánulásai annyira őszinték, igazak, mint a bankárvilág népjólétért, kilakoltatásokért aggódása, a törvényszékek igazságérzete, vagy a hadiipar békevágya.

Tisztelet a kevés egyéni kivételnek!

Az orvos különben sem bukik a műtéten, neki egy kísérlet, ha sikerült – dicsőség, ha nem, széttárja karjait: Sajnálom, itt már csak Isten segíthet, nála van a megoldás kulcsa.

Igen, nála, az ember Teremtő Istenénél.

 

Ha az emberek elhinnék ama teremtői ígéretet, amely már az édeni lázadás után elhangzott: az asszony magva általi megváltás ígéretét, nem hajszolnák bele magukat kétes eredménnyel járó eljárásba, amelynek folyományaként durva, bűnös, teremtői törvénybe ütköző halmaz jött létre, ami nem marad büntetlen hosszú távon. Azonban ma a – mindent kétségbe vonó, gúnyosan köpködő – hitetlenség korában ez nem menő. Istenben hinni, ma nevetséges maradiság.

 

Egy kis kitérő.

A köznépi sorban élőknél a beültethető szervek beszerzése önzetlen alkalmi adományozóktól, azaz donoroktól hosszú időbe telhet, kevés van ilyen, várni kell valaki halálára, és jogi keretekbe kell illeszteni az eljárást, s így nem elég gördülékeny.

Ám jöttek az éber üzletemberek, a pénz szagát megorrontó, megérző, élelmes, rugalmas kannibál lelkek, akik ötös sebességbe kapcsolva beindultak és világszinten gyorsan kiépítették rendszerük szervbeszerzői, terjesztői háttérágazatát. Mert ebből üzlet lett, hatalmas üzlet!

Szervkereskedelem a neve. Iparág épült rá: emberi szervbontók, tartósító szervbankok, kereslet-kínálat alapú piaci szervkereskedelem és klinikai beműtő szervizhálózat. Évi költségvetés, piaci előtervezés, beszerzői hálózat, felhasználási mutatók stb. Ma még nincsenek jelen a tőzsdén, de ami késik, nem múlik. Valóságos kannibalizmus, bár nem eszik, de adják, veszik, viszik az emberi szerveket – gyepmesteri – kereslet-kínálat alapon, súlyra, darabra.

– Elfér magának ez a nagy máj ott, vagy adjunk kisebbet?

Nagy összegek, dollármilliók forognak benne. A világ harctereit is feltérképezik kannibál szervkalmárok.

Autóbontók mintájára léteznek titkos emberbontók. A különböző országok felső tízezer rétege számára akár futószalagon szállítják „portékájukat” igény szerint. A legjobb minőséget kapják, és hatalmas összegeket szurkolnak le érte. A szervkereskedelem hálózat igyekszik minőségi magaslaton teljesíteni. Már behálózták a világot.

Bonyolult lesz, amikor a tüskefehérjével dúsított oltású egyénektől kap valaki vért, vagy szervet, aztán szenvedi annak következményeit. Néhány tengő-lengő nap, hó, év után vége. De kit érdekel? A kannibálkalmárt biztosan nem érdekli, mit ad el, az orvost sem, hogy mit ültet be. A végén mindenki leporolja a kezét, s aki hátul marad, beteheti az ajtót. Ez a következményeket viselő, szenvedő beteg lesz. A kalmárok viszont tovább kínálják a szajrét:

– Kinek, mi kéne? Másodosztály, tessék, első osztály méltóztassék! Megkülönböztető minőségben, „friss, még mozog” a portéka! De kadáver áru is van.

 

Szervkereskedelem következmények

Fiatalok tűnnek el nyomtalanul, és ilyen ember-szétszerelő mészárszékekben irtóztatóan megrémített szinten tartják, majd bontják, kínálják az átélt rettenetek nyomán dúsított adrenalinnal telítődő vérükből kivont serkentőt, az ifjodni akaró, pénzzel bélelt vénségeknek, s a többi szerveiket vételre olyanoknak, akik hosszú életet terveznek maguknak ebben a lealjasodott, eldurvult, elkurvult világban.

Milliárdos tőkéjű vevőkörük fizetőképes, s ha a kínálat hézagos, vannak, akik licitálnak is rá. Ilyen helyekről kiszivárognak hírek arról, hogy az áldozat még élt, amikor „bontani” kezdték.

Ez Isten, ember és életellenes bűn!

Akik a felhasználási vonalban jelen vannak, együttműködnek, a törvénytelen szervrablást segítik, bűntársak abban, s akik haszonélvezőként részt vesznek benne, azok orgazdák.

 

Ne higgye egyetlen pillanatig se senki, hogy ez a Teremtő Isten által helyeselt módja életek meghosszabbításának!

Persze – a hitetlen szerint – kit érdekel a Teremtő Isten véleménye? A létezésében sem hisz.

Pedig ő – a Teremtő Isten – írta annak a hitetlennek is az örökítő csavaros szalagjára az egyedi, egyéni számítógépes alkalmazási tervet épp az ő érdekében. Mert az ő Fia, Földön létekor ígérte: „Aki hisz én bennem, ha meghal is él.” Ő soha nem hazudott, így ígérete valós. Éppen a sejti DNS-ben levő számítógépes adataink alapján, a halál állapotából hoz elő a rendelt időben.

Hihetetlen? Pedig igaz!

A teremtői alkotó erő szervonalai behálózzák az egész világegyetemet, mindenhol hatékonyak, a legkisebb atom és sejt sem kivétel. Nincs oly parányi rejtett zug, ahol nem volna képes beavatkozni, ha valamilyen megvalósítási terve megköveteli. De mindezt az ő beállított pontos időterve szerint.

Ma a földi világ lakosságának egy része kereszténynek, krisztusi hitűnek mondja magát. Közülük az ilyen gyepmesteri eredetű, selejtes szervre váró egyéneket megkérdezhetnénk:

– Melyiket választja, az ideig-órákig való, kétes sikerű műtétet, annak bizonytalan eredményeit, ki tudja kinek milyen minőségű szervét beültetve, vagy a Megváltó szavainak ad hitelt?

Milyen választ kapnánk az életbe tíz körömmel kapaszkodó hithiányos embertől, aki csak rövidtávra, néhány évre tervez?

Többnyire ezt:

– Az ott csak mese! Ma más világ van uram, álljon arrébb, hogy láthassam a fejlett egészségügyi műszerekkel felszerelt, korszerű orvostudományt, amelytől megmentésemet várom!

Tehát nem hiszi az ígéretet. Inkább szembemegy akármilyen bibliai isteni paranccsal, aztán meglátjuk, sikerül vagy nem. Pedig az ígéretet olyan tette, akit ő követ, ha tényleg hittel követi, és tényleg keresztény. Olyan mondta, aki sosem hazudott:

„Aki hisz én bennem, ha meghal is él.” „…én feltámasztom azt az utolsó napon.”

 

Ennyire erős a kereszténység ma, és ezért tart ott, ahol!

Még a legerősebb hitűnek vélt vallásos csoportosulások is! Némelyik ezek közül beleterelte követőit a huszonegyedik század eddigi legmérgezőbb oltásába. Beszámoló van arról, hogy ilyen szülők kisgyerekén szervátültetést hajtottak végre, és ők csak a vérátömlesztést nem fogadták el.

 

A teremtői ígéret azonban ennek ellenére áll, és mindenki sejtjében levő egyéni számítógépes alkalmazási kódja ott a teremtői számítógépben, s majd alkalmazza, amikor eljön annak ideje.

 

Mi következik?

A Teremtő Isten az egész világegyetem területén képes kifejteni akaratát. Az egész világegyetemet behálózzák a parancsait továbbító, hatást kifejtő szervonalai.

Hihetetlen?

Akkor hihetetlen az is, hogy egy földi központból adnak utasítást, a már említett: műholdnak, űrhajónak, nemzetközi űrállomásnak, a Hubble űrtávcsőnek, a Mars-járónak stb.

A teremtői szervonalak minden anyagféleséget alkotó legapróbb atomot, molekulát is érintik. Minden be van kötve az isteni számítógép rendszerbe. A Teremtő Istennek mindennel célja van, semmit nem alkotott fölöslegesen!

Nincs két egyforma vízcsepp sem. Ezt a megfagyott, kristályképéből tudjuk, mert nincs két egyforma hópehelykristály sem. A Teremtő Isten azt is tudja, mely vízmolekula, hókristály földi eredetű, és melyik érkezett a világűri vízgyűrűből az Özönvíz idején. Minden más anyagi atomot, molekulát egyenként azonosít, és akaratának megfelelően képes visszaállítani a Vízözön előtti eredeti helyére az összest.

Épp, amint mi számítógépen, egyetlen billentyűkattintással visszaállítunk egy előző állapotot.

Amint mi apróban, ő képes erre bolygóméretben!

Hihetetlen? Várják ki a végét! A Föld már készül a visszaváltozásra.

 

Amikor végül eljön a Teremtő Isten által meghatározott terv szerinti helyreállítás ideje, először eltöröli a Földről a mai becstelen, hazug, csaló, népnyomorító, huncut, ravasz körmönfont: vallási, pénzügyi, politikai rendszereket. Az utolsó szálig!

Egyetlen emberi szervezet sem marad meg írmagnak sem!

Az egy szál személy megítélésénél csak a Teremtő Istenhez fűződő szívállapota, hite dönt!

Utána helyreállítja a Föld felületének Özönvíz előtti domborzati állapotát. Majd a szférák irányából, felülről érkezett hatalmas víztömeget visszaküldi eredeti vízgyűrű, hidroszféra helyére. Ezzel visszaállítja a pára-jégkristály védőburkot, amely a földfelületen állandó kellemes hőmérsékletet biztosít.

Mivel eredetileg egyetlen állatfaj sem volt kártevő, ragadozó, így kijavítja azok sejtjeikben levő hibakódokat, s a programot visszaállítja eredeti állapotra, hasznossá téve mindent a földi teremtett dolgok fő haszonélvezője, a teremtés koronája, az ember számára.

Egyetlen növény sem volt mérgező, a gyomnak számító növények gyógyító elemeket rejtenek. Azoknak kódjait is visszaállítja, és még több haszonnal bírnak az új környezetben. Soha nem ízlelt gyümölcsök válnak ehetővé az ember számára a rejtjelrendszereik helyreállításával.

Minden csúszómászó féregnek, bogárnak hasznos szerepe volt a természeti egyensúly megőrzésében, semmi nem alkottatott fölöslegesen. Azok módosult jelrendszereit is kijavítja, helyreállítja.

Végül belép az emberi DNS programba, és minden embernél kitörli a hibajegyeket, s a sejtjeinkben levő, megromlott élettani vezérlő ütemtervet visszaállítja eredeti alakjára.

Éppen úgy, ahogyan az autószerelő a saját számítógépét összeköti a gépkocsi számítógépével, átnézi a rendszert, kijavítja a hibakódokat, s a motor szépen duruzsolva körbemegy hibátlanul.

A Teremtő Isten elküldi az ő mestereit, akik kijavítják a DNS rejtjeleit, s visszaállítják sejtjeink szoftverprogramját eredeti állapotára.

 

És ekkor megnyílnak a vakok szemei, megszólal a néma, szép szavakat, dallamot hall a süket, visszanőnek a nyomorékok végtagjai, s meggyógyul nyavalyáiból a betegségektől tizedelt egész emberiség!

Ezután, elhalálozási visszafelé sorrendben egyenként hozza vissza a halottakat az ő iktatott DNS kódjaik szerint, és mindenki találkozik saját szeretett elhunytjaival.

Jó tudni: minden valaha élt ember kap még egy esélyt Istentől!

Ő nem egy névtelen senki istenség, tulajdonneve van, amely fedi személyisége teljes valóját.

—————————————–

/*/ https://www.everystudent.hu/a/dns.html  Vajon létezik Isten? Mit mond erről a DNS-ünk?

/**/ Amint Yuval N. Harari nyilatkozta nagyképű önelégültséggel: az emberi DNS számítógépes programba akarnak most ferde szándékkal beleavatkozni a háttérhatalmi világvezető sátáni szervek, és „meghamisítani” az isteni teremtésű embert, hogy akaratnélküli, kívülről gépiesen vezérelhető robottá, szaporítani képtelen, engedelmes öszvérré alakítsák, és saját kényük, kedvük szerint felhasználhassák becstelen világuralmi terveik megvalósításában.

/***/ http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/transzfuzio_helyett Gál János, a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (MAITT) elnöke a Kossuth Rádió Napközben című műsorában: Műtét után a szövődmények kialakulása magasabb, sőt, a halálozási arány is azoknál, akik vért kaptak, és ha lehet, ezt el kell kerülni – mondta. Nem arról van szó, hogy műtét előtt egy betegnek leveszik a vérét, majd visszaadják – hívta fel a figyelmet. Komplex módszerről van szó, eljárások összességéről, amelynek célja a beteg saját vérének megóvása – összegezte Gál.  Kiem. K.S.