TEST

TEST – Élőlénynek, különösen az embernek külső megjelenési formája. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? (eredete ismeretlen)] A TEST T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. Mi a TEST? A TEST anyag. Ez érvényes minden élő vagy élettelen fizikai TESTre. Induljunk ki abból az állásból: Mi volt akkor, amikor még nem volt tapintható anyagi TEST? TEljes SúlyTalanság, mondhatnánk: TESTetlenség! Nézzük a többit ebből a szempontból. Melyek a TEST fő jellemzői? Íme: Tapintható – Egységes – Súlyos – Térfoglaló: T E S T. Több irányba TErjedő térfoglaló. Ez a – TEST. Ezt lehet vitatni, de ezt mondja a nyelv, a hangok … és a tények. A nyelv további bizonyítékai: A TEST TEremTéS nyomán felTETSZő anyagi alakzat. A CzF Szótár szerint: „Ezeknél fogva test vagy am. tetes, azaz látszatos, látszó, szembeötlő v. külső valami, melyben az utóbbi t és s helyet cserélve v. áttéve (minta p és s tesped = tepsed szóban) s az utóbbi e elhagyásával lett: tes-t; vagy pedig ily helycsere nélkül annyi volna mint tetszet, és szintén azt jelenti: látszatos valami, öszvehúzva tetszt, s változattal test, mint a met, metsz igéből lett mesgye, azaz metgye v. metszgye, vagyis metszett, hasított vonal két szomszéd telek vagy határ között. Sőt, mint tudjuk, maga tessék nem egyéb, mint átalakult tetszjék v. tetjék. A gyökelem mindenesetre te, melynek eredeti alapjelentése: tova, azaz terjedés.” Kiem. K.S. Az ST hangcsoport – EST/E – jelen van a tESTEt jellemző szavakban. Az élő tEST mozgó, nyÜSTÖlő, néha tÜSTÉnkedő, de elfáradva rESTÜl, lUSTA lesz. Ha sokat kÓSTOl (eszik) elvASTAgodik. Az ST páros, mint S.T – T.S gyök: SeT – TeS, a tettekben: a TESt, SÉTál, TÜSténkedik, TUSakodik stb. A TESThez kötődő eSETek a TEST szó hangjaiból épülve: felTETSZő, megmuTATkozó alakzat, amely eSETenként SETtenkedni, azaz mozogni is tud, akkor is, ha eleSETt. Oly TÖMeg, amely motoszkál, matat, TETTekre képes. Bármilyen ESET csak TESTtel EShET. A söTÉT nem a TETtek ideje, mert ESTE nehezen TETSZenek fel, azaz nem láthatók a TESTek. A söTÉT TETtei lehetnek a TEST bESTE TETtei. Más ESET, amikor söTÉT ESTE, éjjel – a férfi, női TESTek felneszült kéjjel egymásnak ESTek. Ez a NÁSZ, amely következtében a feszülő asszonyi TESTből fájdalommal NESZÜLve lesznek, NESZTenek újabb TESTek. A magyar nyelvben a lenni (van) ige, jövő ideje: LESZ. Az L hang váltható a szintén zöngés, éneklő N hanggal. Erre sok példa van. Az N hanggal: NESZ. Az adományt felkínáló szava többek számára: NESZTek. A gyermekáldás teremtői adomány, az emberpárra ruházott feladatként a teremtés továbbvitelére: NESZTek, így sokan LESZTek TESTek. Így indul a diNASZTia. A magyar nyelv nem a szabadelvű istentelenségek nyelve! A magyar nyelv a teremtés nyelve!