TEST – névadó jellemzői

Érdekes hangtömörülés a TEST szó. E szónak minden hangja külön beszél, és a TEST fő jellemzőit mondja el.

Mi volt akkor, amikor még nem volt tapintható anyagi TEST? TEljes SúlyTalanság, mondhatnánk: TESTetlenség! Nézzük a többit ebből a szempontból.

Melyek a TEST fő jellemzői? A TEST vegyi elemek összeszerveződése nyomán létrejövő, összetartozó, körülhatárolt Tömörülés.

A TEST:

T-apintható,

E-gységes,

S-úlyos,

T-érfoglaló.

 

A hangváz hangjai a körülírásban is jelen vannak: a TESTtel történnek TETTek, ESETek, egy élő TeST SéTálhat, lehet SeTTenkedő, eSeTlenül SuTa, vagy talpraeSeTT, peST mellett SuTban TeSpedő stb. A TeST TiSZTán (s > sz) szép. Késő eSTére a férfi-női TeSTek az ágyban egymásnak eSTek, s így SZüleTTek újabb TeSTek.

Az ST hangcsoport – ESTE – jelen van a tESTEt jellemző szavakban. Az élő tEST mozgó, nyÜSTÖlő, néha tÜSTÉnkedő, de elfáradva rESTÜl, lUSTA lesz. Ha sokat kÓSTOl (eszik) elvASTAgodik.

Az ST páros, mint S.T – T.S gyök: SeT TeS, a tettekben: a TESt, SÉTál, TÜSténkedik, TUSakodik, SETtenkedik stb. A TESThez kötődő eSETek a TEST szó hangjaiból épülve: felTETSZő, megmuTATkozó alakzat, amely eSETenként TUSakodó, jelképesen SZÉTszórt, néha eleSETT. Oly TÖMeg, amely motoszkál, matat, TETTekre képes. Bármilyen ESET csak TESTtel EShET. A SöTÉT nem a TESTi TETtek ideje, mert ESTE nehezen TETSZenek fel, azaz nem láthatók a TESTek. A söTÉT TETtei lehetnek a TEST bESTE TETtei.

Élete eSTjén, TeSTe elmente előtt, a TeSTe mentén gyűlt javakról TeSTamentumban hagyatkozik.

TeSTaMeNTuM – TeSTeMeNTéN hangváz:
T-S-T-M-N-T-M – T-S-T-M-N-T-N.