TEST, TESTVÉR

TEST – Élőlénynek, különösen az embernek külső megjelenési formája. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? (azaz eredete ismeretlen)] A TEST T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. Mi a TEST? A TEST anyag. Ez érvényes minden élő vagy élettelen fizikai TESTre. Induljunk ki abból az állásból:

Mi volt akkor, amikor még nem volt tapintható anyagi TEST? TEljes SúlyTalanság, mondhatnánk: TESTetlenség! Nézzük a többit ebből a szempontból. Melyek a TEST fő jellemzői? Íme: Tapintható – Egységes – Súlya van – Térfoglaló: T E S T. Több irányba TErjedő térfoglaló. Ez a – TEST. Ezt lehet vitatni, de ezt mondja a nyelv, a hangok … és a tények. A nyelv további bizonyítékai: A TEST TEremTéS nyomán felTETSZő anyag alakzata. A CzF Szótár szerint: „Ezeknél fogva test vagy am. tetes, azaz látszatos, látszó, szembeötlő v. külső valami, melyben az utóbbi t és s helyet cserélve v. áttéve (minta p és s tesped = tepsed szóban) s az utóbbi e elhagyásával lett: tes-t; vagy pedig ily helycsere nélkül annyi volna mint tetszet, és szintén azt jelenti: látszatos valami, öszvehúzva tetszt, s változattal test, mint a met, metsz igéből lett mesgye, azaz metgye v. metszgye, vagyis metszett, hasított vonal két szomszéd telek vagy határ között. Sőt, mint tudjuk, maga tessék nem egyéb, mint átalakult tetszjék v. tetjék. A gyökelem mindenesetre te, melynek eredeti alapjelentése: tova, azaz terjedés.” Kiem. K.S. Az ST hangcsoport – EST/E – jelen van a tESTEt jellemző szavakban. Az élő tEST mozgó, nyÜSTÖlő, néha tÜSTÉnkedő, de elfáradva rESTÜl, lUSTA lesz. Ha sokat kÓSTOl (eszik) elvASTAgodik. Az ST páros, mint S.T – T.S gyök: SeT – TeS, a tetekben: a TESt, SÉTál, SETtenkedik, TÜSténkedik, TUSakodik stb. A TESThez kötődő eSETek a TEST szó hangjaiból épülve: felTETSZő, megmuTATkozó alakzat, amely eSETenként SETtenkedni, azaz mozogni is tud, akkor is, ha eleSETt. Oly TÖMeg, amely motoszkál, matat, TETTekre képes. Bármilyen ESET csak TESTtel EShET. A SÖTét, söTÉT nem a TETtek ideje, mert ESTE nehezen TETSZenek fel, azaz nem láthatók a TESTek. A söTÉT TETtei lehetnek a TEST bESTE TETtei. Más ESET, amikor söTÉT ESTE, éjjel – a férfi, női TESTek felneszült kéjjel egymásnak ESTek. Ez a nász, amely következtében a feszülő asszonyi TESTből fájdalommal neszülve lesznek nesztenek újabb TESTek. A magyar nyelvben a lenni (van) ige, jövő ideje: lesz. Az L hang váltható a szintén zöngés, éneklő N hanggal. Erre sok példa van. Az adományt felkínáló szava többek számára: NESZTek. A gyermekáldás adomány, az emberpárra ruházott feladatként a teremtés továbbvitelére: NESZTek, így sokan LESZTek (testek). Innen a diNASZTia szó. A magyar nyelv nem a szabadelvű istentelenségek nyelve! A magyar nyelv a teremtés nyelve!

TESTVÉR – Egyazon szülők gyermekeinek egyike, a többihez való viszonyában. [egy test, egy vér] A TESTVÉR T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. A zárjelben levő meghatározás jó. Itt folyathatóak a test címszónál leírtak. A szóban két kötött mássalhangzó-páros összeolvadt: ST és TV. Az ST hangcsoport – ESTÉ – bizonyos elkülönülést is jelez. Például a nŐSTÉny szóból megtudjuk, hogy szaporodás csodálatos TÉNYe, ŐSTÉny, és mint első ŐSTÉNYezőtől, ISTEntől ered. A nŐSTÉnytől szüléskor elválik a magzat tESTE. A nŐSTÉny úgymond tESTÉből ISTÁpolja (tápolja, táplálja) a tESTÉből lelkezett, keletkezett (életre kelt) utódait amelyek ekkor kÓSTOlják az élet első ízeit. A TV hangcsoport – ETVÉ – a létezés, az élet jelenségeinek, azok milyenségének leírója: hITVEsi kapcsolatból, anyaméhbe ültETVE fogantatnak. A tESVÉrek (kiejtési hangzat) egy tEST és VÉrből eredők. Az ST páros többek közt a román nyelvben ősmag(yar)-nyelvi örökségként jelen van az ősmag-nyelvi neszülés, neSZTül szó módosult alakjaként, a naŞTe – szülni, naŞTe – szül, naŞTere – szülés szavakban. De más nyelvekben is, esetleg a T hang vált más hangra. Születés: olaszul nascita, angolul nascency, franciául naissance. A VéR szó, az egy test, egy VéR, azaz testVéR. A szoros kötelékek VéRügyek – FRigyek. Az FR páros jelenléte az olasz FRatello, román FRate = testVéR (vérte/s – vréte – frate, f > b bruder, brother) szóban szintén ősmag-nyelvi örökség. A magyar nyelvben az FR szép jelentésű (cifra, frizura stb.). Innen a német FRAu, FRÄulein, a ciFRA nő, ciFRA lány módosulataként. A TESTVÉR – VÉRTEST fordítás a testvériség szépsége mellett azt is leírja, hogy a jó testvér VÉRT(es)ként véd. Erről még a negyven címszónál: testvér – egyvér – egyveng.