Az ember alkotó tényező, alKOTni, TÉKolni teremtetett. Első szavai közt jelen voltak az erre vonatkozó kifejezések. Aki valamit aKARt alkotni, KARját használta, ez az aKARat végrehajtó eszKÖZe, végén a KÉZzel. Mind a KARt, mind a KEZet az ÉSZ irányítja. Az ÉSZ – KÉZ kapcsolat valóság. A KAR tehát az ÉSZ által vezérelt KÉZzel dolgozik, amit ESZKÖZnek nevez. Az ÉSZ vezérlésű TETT visszatérő azonos mozdulaTOK sora, és hangkiboCSÁTó: TIK-TAK, KIT-KAT, CSIT-CSAT, PIT-PAT. Az alKOTó ember KOTort, KATogTATott, maTATott, TÁKoló, TÉKoló TETTei végzése közben. Az MATat, akinek alKOTó TETTre TÁMad kedve. Mivel MATat, MATikál, MOTollál? A MANcsával, a MUNával KALimpál, azaz MUNKÁL. Ezt Csángóföldön még ma is így mondják: nem dolgoznak, MUNKÁLnak. Ebben a legelső ősi szót őrzik. Aki MATat, MUNkál, az MÁKol MÓKol. E fenti gyökökkel fejezték ki tetteiket a kezdet idején. A T.K – K.T gyökből indul a TAKács (szövő), TÁKász (cipész), TAjKoló (szabó), TÖKöl (ötöl, tervez), TÁKol, TÉKol, TUKmál (beszél), TIKol (kitol, tojik), KOTol, alKOT, KÖT, KUTat és mások. E gyökökből indulnak a TEKnika, MEKanika szavak, amelyeket az ógörög nyelv megörökölt, s amelyben az N.K – K.N gyök: KiN – NiK a mozgás győzelmét jelenti a tunya tétlenség fölött. A fenti KIT-KAT, CSIT-CSAT, PIT-PAT, ütemes munkavégzést, NÉGYelést jelentő gyökök, az utódnyelvek NÉGY jelentésű számneveinek kezdőgyökei: QuATro (kat), CSETire, PATru. Ehhez jön még a TETTRE felszólítás a TETRA = négy, ógörög szóban. A FURtonFÚRt mozgás az angol FOUR = négy jelentésében. Rákereshet mindenki az általa ismert nyelveken. A fordító szerint a szomáli aFAR, szuahéli NNE, szundanéz oPAT is e gyökökből indulnak.