TISZA – A legmagyarabb folyó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] Nem elfogadható sem a MÉKSZ szláv, sem a Czuczor-Fogarasi Szótár latin eredetre utalása. Sosem az számít egy eredeti magyar szónál, hogyan írták le régen különböző nyelvek betűrendszerébe nyomorgatva! A gyökök, a hangcsoportok értelmére kell figyelni a hangzásnál. Mit jelent a TISZA folyó neve? A T.SZ – SZ.T gyökből indul: TiSZ – SZéT. A TISZA vize természetes nyugalmi állapotában TISZtA. Ez egyik névadó jellemzője. A TISZA áradáskor messzire SZÉTterülő volt a névadás idején. Áradáskor rohan, és mindent TASZÍt, vISZ* maga előtt. A magyar megnevezések kialakulásának keresésénél nem lehet leragadni egyetlen névadó jellemzőnél, mivel több van, legkevesebb három! Az SZ hangcsoport – ISZA – a TISZA ÉSZAk-déli irányú folyó. Medrében nagy mennyiségű, világos, tISZtA, ISZAmodó, csÚSZÓ ISZAp van. Az ÚSZÓ jelző minden benne elmozduló könnyű tárgy jellemzője, azokat vISZI a TISZA magával. „A folyó neve a vaskorban (Kr. e. 7–6 sz.) a mai Szeged területén megtelepedett agathürszosz és szignünna népcsoportoktól származhat. Egyik írott alak: „tijah” (ejtsd: tidzah) szó folyót jelenthetett. A szőke jelzőt a benne lévő ISZApról kapta.” http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza Ez olvasható több helyen a hálón a TISZA névről. Itt viszont két irány lehetséges. A tIDzah – folyó, e név alapja. Az ID gyök, egyezik a háromszéki Feketeügy nevével, amely FeketeID volt valaha, és a bibliai Édenből eredő HIDekkel névvel, amely ÜDítően hűs vizű folyó neve. Íme a közös jellemző: TIDzah, FeketeID, HIDekkel. Az ID (ud, d > t: ut) minden esetben víz, folyó jelentésű, amint az IDő is folyamat. De a hIDeg, ÜDítő jellemzőt is magába foglalja. Adalékként: az agathürszosz és szignünna törzseket, ágtörzs és székelyek néven azonosítja BÍRÓ LAJOS: A magyar régmúlt titkai, című könyvében. Ez esetben pedig magyar nyelvű népekről van szó. A másik jellemzője a folyónak: a világos színű, tISZtA ISZAp, (T)ISZA(p). Lehetett: IDSZAP = iszapos ID, folyó. Gyökfordítás nyomán DISZAP. Majd d > t váltással TISZAP. Az IDSZAP jelentette a bő áradású folyót is – SZAPora –, amely mindent SÖPört útjából. Némely utódnyelven a ZAPor tavaszi árvizet jelent (román, bolgár stb.), sok vizet, SZAPora, mindent elSÖPrő vizet. A TISZA is ilyen. A P hang lemorzsolódott idővel a folyó nevének végéről: TISZA/p. /*/ A TISZÁhoz hasonló a VISZTULA, amely VÍZ TOLÓ, szintén magyarul megfejthető – úgymond – szláv folyó (Attila Gyula Baráth). A TISZA TASZÍt.