TORNA

TORNA – Testgyakorlás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin szóból] A TORNA szó a T.R – R.T gyökből induló szó: ToR – RoT. A TOR gyök körértelmű, a TORNÁzó ide-oda FORog. Az RN páros valamilyen tevékenység, jellemző segítségével valamivé válni, valahová eljutni.

Ilyen: a hírnök hírvitellel, a mérnök pontos méretek szerint végzett munkájával, a zsarnok zsarolással. A TORNA gyakorlása által a test eRőben (forca) Nő, megedződik.A T.R gyök a TÉR, TERmészet szavakat indító értelemadó gyök. Ha a TORNA – NATOR fordítást vesszük, amely a szülést, születést is jelentő szó, s amely ez alakban az utódnyelvekben a természetet is jelenti (natur), akkor talán arra a következtetésre jutunk, hogy egész életünket át kell szőnie a természetes forgolódásnak, mozgásnak, a TORNÁnak. A CzF Szótár említ néhány utódnyelvi szóalakot: „Olaszul: torneo, francziául: tournoi, régi németül: turney, (Adelung), ma Turnier, közép latin nyelven: torneamentum, a latin torno igétől, mely általán forgatást jelent.” Kiem. K.S. A szóhasonlóságok, s az RN páros jelenléte mutatják, hogy latin nyelv csak megörökölte, átvette, és átörökítette utódaira.