TÖRTÉNIK – Esemény, változás folyamatban van. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A TÖRTÉNIK szó is a T.R – R.T gyök bővítménye: TÖR – ReT. A TŐ ősgyökből indul, és gyöke a tar, tár, ter, tér, TÖR stb. gyökcsalád egyike, és kapcsolódik a TERemteni igéhez. Minden, ami TÖRTÉNIK a TERemtés és következményeinek TÖRT része, azok elmúlásával TÖRTÉNelemmé válik. Az emberi alkotási munka is a TÖRTénet TÖRedéke, része, de a TERemtett TERmészeti dolgok rombolása, TÖRése is. A romboló TÖRések, amelyek oly sokszor ismétlődtek meg a TÖRTÉNelem folyamán, RETtenetet váltottak ki. Az RT páros az eRő és a TeTT kulcshangjaiból áll. Jelen van jó és rossz kimenetelű dolgokat, eseményeket leíró szavakban, mondhatnánk: a folyó mindkét partján. Az Ö hang kör (nem a betű alakja miatt), a KÖR, TÉR is, amely események, TÖRténések színhelye. A körben megmásíthatatlan TÖRvények, szabályok vannak mind a határvonal, mind a belső felosztásra vonatkozóan. Minden TÖRTÉNés az alkotói TERemtés, és a vele szemben álló akarat következménye, annak TÖRedéke is, mivel sem az alkotó – és sajnos –, sem a romboló munka nem áll le. A CzF Szótár megemlíti az erős R és a lágy L sok esetben előforduló hangcseréjét: „[…] amennyiben a történet oly változatokat, s tüneményeket jelent, melyek telnek, múlnak, az idő fogalmát, illetőleg űrét mintegy betöltik azt vélhetnők, hogy gyöke eredetileg azon töl v. tel, melyből tölt, telik stb. származnak.” Kiem. K.S. Vagyis ami időben TELik, az TÖRTÉNIK, az eltelt, eltöltött idő minden része egy TÖRedéke a TÖRténelemnek. Mondhatnánk úgy is: TÖRTÉNetek sora TÖLti ki a TÖRTÉNelmet. A CzF Szótár még felhoz egy érdekes nyelvi jelenséget a mongol nyelvből: „[…] a mongol törö- igetörzs átható jelentésében am. szűlni szülemzeni, világra hozni, eléállitni […].” Kiem. K.S. Vagyis a mongol nyelv a TERemteni ige, a TERemtés TÖRTÉNeti jelenségeit a szülés párhuzamával adja vissza. A világ TERemtése a vajúdáshoz hasonlítva. A magzat is utat TÖR a szülés pillanataiban. A nyelv nem hazudik, mert a nyelv alakulását nem befolyásolták politikai, társadalmi, gazdasági érdekek. A nyelv a valóból merített, a nyelv tudja az igaz valót! Az RT hangcsoport – ÖRTÉ – cselekvést kifejező szavakban vagy cselekvés következményeinek leírásában van jelen. A TERemtett dolgok mindegyike ÉRTÉk, mivel hatalmas és hozzáÉRTŐ lény alkotta, aki pontosan ismERTE mindennek a mÉRTÉkét. Az emberi tÖRTÉnelem egészében, az eddig elTELt időben ÁRTÓ kezek működtek közre annak alakításában. A tÖRTÉnelem eseményeket tARTAlmaz. A békés nyugalom helyett, az egész tÖRTÉnelem vérig sÉRTÉsekkel és véres csÖRTÉkkel volt tele. Az írott történelem csak a vIRTUst és a vÉRT dicsőíti. Az emberi béketervek mindig csütÖRTÖköt mondtak (mondnak), mert minden felelős tényező csak a saját bIRTOkával, ÉRTÉkeivel, ÉRDEkeivel (t > d) volt (van) elfoglalva, és minden más irányban IRTÓ szándékkal lépett (lép) fel. Mára élhetetlen fERTŐvé, bÖRTÖnné vált az emberi világ. Ez tÖRTÉnt, tÖRTÉnik. A szó tengelyében levő RT páros, alvó R.T – T.R gyök: ReT – TöR, amely a RETten, ROThad, TÖRés szótöve. Az N hangcsoport – ÉNI – a lENNI, vANNI tÜNEt. Az IK mozgás.