TÖRVÉNY

TÖRVÉNY – Az államhatalom legfelsőbb szervétől alkotott jogszabály. [MÉKSZ: ? török szóból] Kezdjük azzal, hogy az első TÖRVÉNYt nem az állam adta ki, hanem Isten, mint legfelsőbb alkotó hatalom. (A héber TÓRA is ebből módosult szó.)

A TÖRVÉNY szó TÖR gyöke nem származhat a pálcatörés műveletéből, hiszen az igazságos TÖRVÉNY lényege nem a büntetés, hanem a viselkedés szabályozása a főség által megadott létfeltételek keretei közt. Mit szabad, mit nem. A TÖRVÉNY az viselkedés TÖvét, alapveTŐ elemeit érinti: engedelmesség vagy ellenállás. A büntetés azok be nem tartásának következménye. A test szó alkotó hangjainak a jellemzőket felsoroló, magyarázó értelméből indulva (a test címszónál) lehet kibontani az ősmag(yar)-nyelvi TÖR(vény) gyök mondanivalóját. A Tettek Összességének Rendje. A TÖRVÉNY az élet különböző fordulataira (örvény) alkalmazható szabályozás rendszere. A TÖRVÉNY szó tengelyében meghatározó értelemalakító az RV kötött mássalhangzó-páros és a körülötte létrejövő ÖRVÉ, ÉRVÉ, ERVE stb. értelemadó hangnyaláb. A hozzá kapcsolódó kifejezéseknél is megfigyelendő az RV páros kiemelkedő szerepe. Az RV páros az erős R és a végletek, váltás kifejezésére képes V hang értelmét viszi a szóba. A végletek változékony V hangja, amely a jó és rossz megjelenítésére is képes, még az erős R hangot is befolyásolja az értelem alakításában. A szóvégi NY hang a viszonyító NT páros váltóhangja ez esetben: TÖRV(k)ÉNT adatott, ÉRVÉNYes, érvÉNYes viselkedési szabályként. ÉRVEket sorol fel: mit miért jó vagy nem jó tenni, és mi a következménye! Az ÉNY véglegesítő értelmű (eredmény). A TÖRVÉNY erőt mutatva véd és vádol. Aki TERemt, TERV szerint dolgozik, és TERVEi szerint épített javai védelmében TÖRVÉNYt is alkot. Aki TÖRVÉNYt alkot, az ÉRVÉNYt is szerez annak. A TÖRVÉNY ugyanakkor a TERemtett javak használati utasítása. A TERemtés mÉRVAdó TÖRVÉNYe mindenre vonatkozik, ami TERemtetett: az atomoktól a csillagrendszerek legnagyobb égitestéig, a legparányibb egysejtű élőlénytől az emberig. A TÖRVÉNY ellen nincs hatékony éRV. A TÖRVÉNY ÉRVE viszont világos: meg vagyon ÍRVA! A TÖRVÉNY hat és visszahat. Megfigyelhető, ahogyan minden élettani TÖRVÉNY génekbe van ÍRVA megfellebbezhetetlenül (pl. A darvak röpte). Mindennek sajátos, pontosan meghatározott belső működési TÖRVÉNYe van! Aki, ami azt dURVÁn megsérti, rossz útra TÉR (elkanyarodik = kurvul) azt előbb-utóbb elnyeli az ÖRVÉNY. Az R.V – V.R, mint alvógyök is értelmet rejt a szóban: a RAVasz megpróbálja kijátszani a meREV TÖRVÉNYeket, de ő húzza a RÖVidebbet, mert VEReséget szenved, vERVE van. Az RV párossal jó példa még az oRVos, aki szeRVezetünk szeRVeinek gyógyítója, az élettani TÖRVÉNYek figyelembevételével. Aki az élettani TÖRVÉNYeket megpróbálja kijátszani, RajtaVeszt. Példaként a káros szerek fogyasztói (dohány, kábítószer). A szeszes italok túlzott fogyasztói is megpróbálják kijátszani az élettani TÖRVÉNYeket, de ők viselik szomorú következményeit, a vége gyászos VEReség. Végezetül: TÖRVÉNY, az ősnyelvet, az ősmag-nyelvet, az ősmag(yar)-nyelvet beszélőknek adatott elsőként, s így a szó is ősmag(yar)-nyelvi. Nincs az a nyelv, amely ily bőséges magyarázatot tudna adni e fogalom hátteréről, a szó alkotó hangjai, elemei értelmének kibontásával.