TÖRVÉNY

TÖRVÉNY – Az államhatalom legfelsőbb szervétől alkotott jogszabály. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? török szóból] A TÖRVÉNY T.R – R.T gyökből képzett szó: TöR – ReT  
Az első TÖRVÉNYt nem az állam adta ki, hanem Isten, mint legfelsőbb alkotó hatalom.
A TÖRVÉNY intelmek TÁRa. A héber TÓRa is az ősmag(yar)-nyelvi T.R gyökből képzett szó. A TÖRVÉNY* szó TÖR gyöke nem a közhiedelem szerinti pálcaTÖRés műveletéből ered, hiszen az igazságos TÖRVÉNY lényege nem a büntetés, hanem a viselkedés szabályozása, a főség által megadott létfeltételek keretei közt. A TÖRVÉNY a viselkedés cselekményeit, azaz TÖRténéseit, az emberi TARtást szabályozza: mit szabad, mit nem a tisztességes embernek. A TÖRés inkább az eGÉSZséges életvitel szabályainak megSZEGése. A büntetés azok be nem TARtásának következménye. Ezt követte a pálcaTÖRés. A TÖRvény TÖR gyökét kell megérteni. Mit mond a TÖR gyök? Mit jelent T hang? 

A T a semmiből felTeTsző TesT (ez egyik jelentése). Mi a TEST? Anyag, amely: Tapintható – Egységes – Súlyos – Térfoglaló. A TörTéneT indulása a mozdulaT, azaz mozdul a T. Mozdul a TesT. Ez a TeTT. A mozdulaT egyfajta Rezgés. A világegyetemben minden Rezgés a kÖRös mozdulatok Része. Ezt úgy is mondhatjuk: Tér ÖRvény. Ez a TÖRténet TÖR gyökszavának mondanivalója. A TÖRténetek tehát a Testek kÖRüli mozgásjelenségek. A viselt tettek sora: TÖRténet. Vannak oly TÖRténetek, amelyek RETtenetet váltanak ki. Ezek megelőzésére van a viselkedés TÖRVÉNYi szabályozása. A CzF Szótár a történet szóról: „A történet tehát mindenkor valamely erőnek kifolyása; hol nyugvás, szünet, semmittevés, pangás van, ott nincs történet.” A Biblia azt mondja, hogy a Föld „vízből és víz által állott elő.” Ezt az ateista tudomány sem cáfolja. Ebből következik, hogy a víz TÖRVÉNYe** ÉRVÉnyes ránk. A TÖRVÉNY erőt mutatva VÉD és VÁDol. Aki megszegi a TÖRVÉNYt, az annak ÖRVÉNYébe kerül. A fizikai TÖRVÉNY az ÖRökös anyagi kÖRforgás, azaz ÖRVÉNYlés szabályozása, anyagok egymás közti viszonyában. Ez teremtői intézkedés, a dolgok jó mederben, rendben folyása érdekében, a fölösleges ütközések elkerülése végett. Természetes, hogy nem csak az anyagok egymás közti oda-vissza hatását, hanem az emberi testek egymás közti viszonyait is szabályozni kellett. Ez a TÖRVÉNY szerepe. A szabályozás a viselkedés TÖvét, alapveTŐ elemeit érinti: engedelmesség vagy ellenállás. A TÖRVÉNY a főséggel szembeni viselkedési szabályok TÁRa. Mondhatnánk: a Tettek Összességének Rendje. A TÖRVÉNY az élet különböző fordulataira, ÖRVÉNYléseire alkalmazható szabályozási rendszer. A TÖRVÉNY szó tengelyében meghatározó értelemalakító az RV páros és hangcsoportja: ÖRVÉ. A hozzá kapcsolódó kifejezéseknél is megfigyelendő az RV páros kiemelkedő szerepe. Az RV páros az erős R és a végletek, váltás kifejezésére képes V hang értelmét viszi a szóba. A végletek változékony V hangja, még az erős R hangot is befolyásolja az értelem alakításában. A TÖRVÉNY ÉRVEket sorol fel: mit miért jó vagy nem jó tenni, és mi a következménye! Az ÉNY egyik értelme: végleges állapot (eredmény). Aki TERemt, saját TERvei szerint dolgozik, és tERVEihez megvannak az alkotói ÉRVEi. Épített javai VÉDelmében TÖRVÉNYt is alkot. Aki TÖRVÉNYt alkot, az ÉRVÉnyt is szerez annak. A TÖRVÉNY ugyanakkor a TERemtett javak használati utasítása. A TERemtés mÉRVAdó TÖRVÉNYe mindenre vonatkozik, ami TERemtetett: az atomoktól a csillagrendszerek legnagyobb égitestéig, a legparányibb egysejtű élőlénytől az emberig. A TÖRVÉNY ellen nincs hatékony ÉRVE senkinek. A TÖRVÉNY ÉRVE viszont világos: meg vagyon ÍRVA! A TÖRVÉNY hat és visszahat. Megfigyelhető, ahogyan minden élettani TÖRVÉNY génekbe van ÍRVA megfellebbezhetetlenül (pl. a darvak röpte). Mindennek sajátos, pontosan meghatározott belső működési TÖRVÉNYe van! Aki, ami azt dURVÁn megsérti, rossz útra TÉR (elkanyarodik = kurvul) azt előbb-utóbb elnyeli a TÖRVÉNY ÖRVÉnye. Az R.V – V.R, mint alvógyök: RaV – VeR  is értelmet rejt a szóban: a RAVasz megpróbálja kijátszani a meREV TÖRVÉNYeket, de ő húzza a RÖVidebbet, mert VEReséget szenved: vERVE lesz. Jó példa még az ORVOs, aki szERVEzetünk szERVEinek gyógyítója (volna) az élettani TÖRVÉNYek figyelembevételével. Aki az élettani TÖRVÉNYeket megpróbálja kijátszani, RajtaVeszt. Példaként a káros szerek fogyasztói (dohány, kábítószer). A szeszes italok túlzott fogyasztói is megpróbálják kijátszani az élettani TÖRVÉNYeket, de ők viselik szomorú következményeit, a vége gyászos VEReség. Végezetül: TÖRVÉNY az ősnyelvet, az ősmag-nyelvet, az ősmag(yar)-nyelvet beszélőknek adatott elsőként, s így a szó is ősmag(yar)-nyelvi.

* Megjegyzésként: A TÖRVÉNY olyan, mint a TÖRVÉNYhozó! Jellemtelenekből álló TÖRVÉNYhozó szerv képtelen jó TÖRVÉNYeket hozni! Erre az egész emberi történelem összes törvényhozója a példa. **Akit beVÁDolnak, arra rádobják a vizes lepedőt, de az előzőleg belemártotta magát valamibe. Mind a VÉD, mind a VÁD az ősmag(yar)-nyelvben vizet jelentett. Ez igazolja, hogy a víz TÖRVÉNYe alatt vagyunk. „A felnőttek testének kb. 60-70%-a víz, pl. egy 80 kp súlyú felnőtt szervezet kb. 54 l vizet tartalmaz.”. http://www.icewater.hu/cikk/20/a_viz_es_az_emberi_szervezet.html