TRACCS

TRACCS, TRÉCS – a hivatásos nyelvészet idegen eredetűként jegyzi. A Czuczor Fogarasi szótár is.

A szóváz alkotó hangjai: T-R-CS.

Magyar eredetűnek minősíthető-e e szó? Milyen vonatkozásai vannak? Mit jelent?

Mit mondanak az alkotó hangok?

T hang – Tapadó, de felpaTTanó is. Tárgy, ponT, Tér, haTár jelenségek.

R hang – folyékony, pöRgőhang: göRdül, guRul, foRog, köRöz, utat töR.

CS hang – CSintalan, CSevergő, CSiklandó, CSatázó, CSavaros, CSúnya stb. jelenségek

 

A kedélyes TRACCSolás, TRÉCSelés a mindennapok kötetlenül CSORgó, CSÖRgedező, élvezetes, CSEveRésző, RACCSoló, szórakoztató, CSATARA, esetleg pletykaszerű, CSIRikoló, TÁRSalgó TEREfere beszédmód.

A TRACCS, TRACCSolás, TRÉCSelés, lehet üres, céltalan beszéd.

Komoly TÁRgyú beszélgetésen, elvi-eszmei CSÖRTÉn, világnézeteket ütköztető CSATÁRozáson nincs helye a TRACCSnak, mert így a vitázó komolytalannak minősül, TACSRA, azaz pályán kívülre kerül.

Ilyenkor a TÁRgyalt TÁRgyra kell célszerűen RÁCSATtannia.

 

Idetartozó még:

A CSATÁRA felkészülők TÁRCSA célpontra lőtték nyilaikat. A célTÁRCSA, a baj ellen védő kerek pajzs alakja. Ezeket a CSITÁRok, fegyverkovácsok készítették.

A céltévesztés ősnyelven: RATACS. Ilyen, ha a lövedék TÁCSRA ment, nem találta el a célTÁRCSA felületét – RATACS. Akinek sok RATACS volt jegyezve, CSATÁRA alkalmatlan minősítést kapott.

A CSATÁRozás fegyverek közti TRACCS, CSÖRTE, sajnos életáldozatokkal.

 

TRaCCS – TRéCS – CSaTáRa – CSöRTe – TaCSRa – TáCSRa – CSiTáR – TáRCSa

hangváz:

T-R-CS – T-R-CS – CS-T-R – CS-R-T – T-CS-R –T-CS-R – CS-T-R – T-R-CS

 

Azonos hangokból álló szó-hangvázak igazolják ősnyelvi eredetét.

Tehát a szó nem idegen eredetű!