TRÁGÁR, TRAKTOR

TRÁGÁR – Szemérmet durván sértő szó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A TRÁGÁRság botrányos, otromba, putrihoz illő viselkedés. Ha a szó elejéről elvesszük a T hangot, oda-vissza RÁGÁR – RÁGÓ. Mondhatnánk: tisztességbe RÁGÓ.

A TR páros magyar azonosító. A T.R – R.T itt alvógyökként van jelen: TöR – RúT. A TRÁGÁRság megTÖRt jellem gyümölcse, és RÚT viselkedés. A TR páros néhány nyelv méreg jelentésű kifejezésében is jelen van. A méREG is RÁG. Ilyenek: horvát, szerb otrov, román otrava, lengyel trucizna, szlovén strup és talán még mások, igazolván ősmag(yar)-nyelvi eredetüket.  

TRAKTOR – Mezőgazdasági gépek működtetésére és vontatására való erőgép. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol (latin szóból)] A TRAKTOR az utána csatolt vagy háTRAKötött szállítójárműveket magával RAGadja (g > k). A TRAKTOR vontatójármű, amely esetenként RAKományt szállít. A szóban levő KT páros az összekapcsolást kifejező. A K.T – T.K gyök: KöT – TéK. A KeTtő összeKaTtan (trakció esetén kc, koccan). Mondhatnánk úgy is: összeKÖTve összeszoKTatják a KETtőt. Az utánfutó vagy eke, borona, tárcsagép stb. rúdját a TRAKTORon levő vonóhorogba iKTatva, a KETtő együtt lüKTet. A szóvégi TOR gyök körFORgást jelent, a TOR – ROT fordítás is ezt igazolja (csavaros torzulás). A TRAKTOR nem magyar nyelven képzett szó, de kizárólag ősmag(yar)-nyelvi elemekből álló.