TRAKTA – Nagy evés-ivással járó vendéglátás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A TRAKTA szó a T.R – R.T  alvógyökkel induló: TáR – RéT. A TRAKTA több mint egyszerű vendéglátás. A TRAKTA: étkek díszes tálalásban való, KiRAKATszerű felvonultatása.
A szóváz T-R-K-T – K-R-K-T. 
A TRA értelemadó gyök háromszorosan magasabb értéket jelent, mint egy átlagos lakoma. A szó mondanivalója a KT hangcsoport – AKTA – szerepének megvilágításával válik érthetővé. A vendéglátó gazda az asztalát jól, mutatósan, vonzóan, ÉTvágygerjesztően megrAKTA a szakács és a kUKTA által készített étellel-itallal, amellyel aztán trAKTÁlta, valósággal beledIKTÁlja vendégeibe az ételt és jóllAKTAtta őket. Lehetett éTRAKTA a neve valaha. A KT hangcsoporttal van a bUKTA szavunk is. Fent már volt említve: a TRI, TRE gyökkel írt akármi háromszor magasabb, nagyobb érték minden más hasonlónál. Vagyis a TRAKTA rendhagyó lakoma, nem csak evés-ivás, hanem sok TeRefere, TRAccs, a koma TRÉfái színezik, teszik szóraKozTatóvá a TRAKTÁt. A TRAKTA előre jól megszervezett vendéglátó lakoma lehetett, mivel a fenti szóváz elemzés erre enged következtetni. A K-R-T szóváz – aKaRaT, tehát tudatos előkészület. A TRaKTát TaKaRíTás követte: T-R-K-T – T-K-R-T. Tehát a szóvázak mutatják a szoros értelmi kapcsolatrendszert. Ezt a latin nyelv megörökölte, de csak részben, mint minden mást is, viszont a magyarázhatóság, szóbokor, szóelemek értelmezése csak magyar nyelven lehetséges! A vonzó (mutatós) berendezést latinul: attractive, egyes utódnyelvein, így az olaszul attraente, románul atractiv, franciául attractif, angolul attractive, németül attraktiv szavakkal fejezik ki, amely egy tőről eredést feltételez. Magyar nyelvbe visszatérő szóval attraktívnak mondják. A TR párosnak, amely a TeTT és eRő párosa, van szerepe kellemes kijelentésekben is. Ilyenek: katrinca, matring, petrence, pisztráng stb.
*Ha elemezzük a TR kötött mássalhangzó-párossal létrejövő értelemadó gyök és hangcsoport jelenséget, akkor tisztábban látunk. A trá, tré, tri, TRÓ értelemadó gyök magas jelentésű. Eredete visszavezethető a Bábel TOROnyig, vagy még előbbre, az égbeTÖRŐ magasságra TÖRekvések mintáira. Ekkor rögzült a nyelvben a TOR, majd később a TRO magas vagy nagy értelme. A TRI, TRE gyökkel írt akármi háromszor magasabb, nagyobb érték minden más hasonlónál. A TR párossal kialakuló háromhangos értelemadó gyökből, még egy hang társulása nyomán hangcsoport jön létre, amely jelentésének irányát, a záró hang értelme adja meg. Az M hanggal létrejövő értelemadó, Meghaladhatatlan Magaslat jelentésű, amely győzelmi esélyt vagy győzelmet jelent: TROMf, osTROM, TROMbita stb. Az N hanggal, amely helyrag is, valamiN, magasaN fekvő értelmű: TRÓN, TRENcsén.