TÜNDÉR

NDÉR – Természetfölötti képességekkel felruházott, csodás szépségű mesebeli női lény. [bérnyelvész: ?, ismeretlen eredetű]

A TÜNDÉR T.N – N.T gyökből induló szó: TüN – NüT (n > ny: nyit). A TÜNDÉR olyan lény, aki TÜNDÖklő, előTŰNik, majd elTŰNik, akár a fehér DÉR, amely az első meleg napsugár hatására vízzé válik.

Az ND hangcsoport – ÜNDÉ – jelen van a tÜNDÖköl szóban, de a legENDA, mONDA szavakban is.

Az ND páros, mint alvó N.D – D.N gyök: NeD – DaN, a NEDű, a DANol szavakban közelíti az emelkedett, könNYED,  mesés hangulatot.

A szóvégi D.R – R.D gyök: DéR – RiD, a DÉR, a fehér hóharmat egyszerre csapódik ki és a nap hatására gyorsan eltűnik. Ez a mesebeli TÜNDÉR jellemzője is: amilyen hirtelen TŰNik elő, ugyanúgy távozik.

A TÜNDÉR szó összefonódott a szépséggel. RONDÁT nem neveztek TÜNDÉRnek.

TüNDéR – RoNDáT hangváz: T-N-D-R – R-N-D-T.

A tünDÉRek RIDeg szépségek. A hirtelen előTŰNő TÜNDÉR látványa megijesztette, valósággal megRENDÍTette az átlagembert.

TüNDéR – ReNDíT hangváz: T-N-D-R – R-N-D-T.

A gonosz TÜNDÉR felforgatja az addigi RENDET, a jó TÜNDÉR RENDET rak.

TüNDéR – ReNDeT hangváz: T-N-D-R – R-N-D-T.

A TÜNDÉR sosem férfi, csak NŐEREDŐT sejtetett.

TüNDéR – NőeReDőT hangváz: T-N-D-R – N-R-D-T.

A Czuczor Fogarasi Szótár leírása: „[…] népmesékben, női szellemnemű lények neve (tündérleány), melyeket a képzelődő tehetség sokféle csalóka, csábitó, változékony alakba öltöztetett, s lakásokul kies kerteket arany almákkal, erdőket, tavak, tengerek mellékét, légvárakat, s egész mesés országot tulajdonított. A tündérek hófehér szinűek, aranyhajuak, fiatalok, csoda szépségüek, bájolók, aranyos ruhában járnak, gyönyörün tánczolnak stb. […] Továbbá jelent csalókát, mulandót, változékonyat, szemkápráztatót, a mi csak futtában, ideiglen kecsegtet, gyönyörködtet. Tündér szerencse, tündér képek, tündér világ, tündér fény. […] gyöke a mulandó látszatra vonatkozó tün v. tünik,”

A szó eredete visszanyúlik a magyar ősmesék világába, amelyekről Balkányi Szabó Lajosnál olvashatunk.

Madách Imre: „Pokolbeli káprázat, el veled! Hiú törekvés, dőre nagyravágy.” A nagyravágyó, szépséges DŐRE NŐT is TÜNDÉR jelzővel illették.

TüNDéR – DőRe NőT hangváz: T-N-D-R – D-R-N-T.

Nőként, ahhoz, hogy az életben mindenki számára, mindig jó TÜNDÉR legyél, sokat kell TŰRNÖD.

TüNDéR – TűRNöD hangváz: T-N-D-R – T-R-N-D.

Falusi lányként, ha TÜNDÉRi szépségű vagy, és egy szerető férfi lesz a társad, nem kell mindig a földet TÚRNOD.

TüNDéR – TúRNoD hangváz: T-N-D-R – T-R-N-D.

Szeret egy férfi, megjátszod a mesebeli rideg érzelmű szép TÜNDÉRt, ha viszont szerelmet ébreszt benned, előbb-utóbb fel kell TÁRNOD szíved titkait neki.

TüNDéR – TáRNoD hangváz: T-N-D-R – T-R-N-D.

A TÜNDÉR szóból képzett TENDER egyik jelentése: gyöngéd, finom, tapintatos, óvatos. Ezek egy jóindulatú, jószívű, TÜNDÉRi szépségű lány jellemzői.

TüNDéR – TeNDeR hangváz: T-N-D-R – T-N-D-R.

Ha gonosz vagy, egy jószívű TÜNDÉRi széplány szerelméért meg kell TÖRNÖD, jó útra kell TÉRNED.

ND – DN kapcsolat: a tüNDér elaNDalító, de aki után hiába epeDNe a halaNDó.