TURÁN, az őshaza

 

A TURÁN, mint kezdet.

Erről én a nyelvi elemzésben egyszerű választ kaptam. Mivel nemcsak a gyököket, hanem a szavak hangvázát is figyelem, így a hangsorrend felcserélődésével érdekes felismerésre lehet jutni.

Megfigyelhető az alábbi szövegben a T-R-N hangokkal alkotott szavakat. Az N hang néhol M hangra módosul, vagy NY-re lágyul. Ezek testvérhangok.

Ezzel a hanganyaggal:

NATÚR

TURÁN

TANOR

RÉTEN

TÉREN

TEREM

Ezek mind a TANYÁRA jellemzőek.

 

A gyakran hangoztatott, és keresett TURÁN, a magyarság őshazájának helye, mint meghatározható földrajzi térség, ország, nem létezett.

De minden olyan hely, ahol az ősnyelvet beszélő nép letelepedett, életvitelszerűen gazdálkodni kezdett, az TURÁN volt.

 

A NATÚR a kezdeti állapot.  A TURÁN – NATÚR gyökátforgatást nézve, érthetővé válik, hogy a TURÁN a szűzfoglalás, letelepedés utáni munkák, a föld felTÚRásának kezdete, a TERMEsztő munka indulása egy arra alkalmas TÉREN, RÉTEN.

 

Tehát a TURÁN az életvitel beindulásának helye.

 

TURÁN mindenhol volt, ahol a NATÚRból TANORmunkálatok indultak a föld megművelésére.

 

A TANORmunka, a NATÚRföld beTANítása, TANORlása haszonnövények termesztésére.

A legjobb TANORföldek a TANYÁk mellettiek voltak.

A TANORon TEREM a legjobb TERMÉny.

 

Közismert itt Székelyföldön, hogy a TANORföldek a legjobb minőségű haszonnövényeket termik. Itt minden faluban van TANORok nevű TERMŐhely.

Ezekhez még hozzájön a megmunkáló TENYÉR.

A nem kellően megmunkált, elhanyagolt föld RÚTAN néz ki.