TURÁN – csak az összkép tisztasága végett

A TURÁN nem egy misztikus ősi ország!

TURÁN térség volt minden NATÚR TÉREN életet kezdő törzs által felTÖRENTÉR, amelyet termesztés végett felTÚRÁNak vala. Mezopotámiából, Vizek mezejéről induló minden egyes törzs TURÁNi TÉREN telepedett le. Annyi TURÁN volt, ahány új hazát kereső törzsre, családra TÖRENdett a nép.

 

TURÁN, TANOR(ok) – megművelésre alkalmassá alakított felTÚRANdott terület.

Így lett TANOR, megművelt, beTANított, TANÁRi kéz alá vett terület.

A NATÚR tér: emberkéz által fel NEm TÚRt, nem ÉRINTett, nem művelt terület. A NATÚR állapota olyan, ahogy megszületett: NAT.

Ellentétes értelem: NAT-ÚR – TAN-OR.

Amit emberi kéz ÉRINT, művel, nem NATÚR, hanem már felTÚRANdott  TANOR.

A TANOROK lakott területen kívüli, de tanya közeli, úgymond: a KERTEN túli, kertek lábján kívüli, megművelt térség.

E szó a magyar nyelvben ma is él. Székelyföldön majd minden falu határában van TANOROK nevű határrész. TANOROKon termett a legjobb minőség. TANOROK széna a legjobb széna.

Az elhanyagolt terület – nem NATÚR, nem TANOR, hanem RÚTAN néz ki.

A TANOR TÉREN termő nemes gyümölcs neve: RANET (ranett alma). A NATÚRból TANORok kialakításához RUTIN, azaz jártasság, jó terepismeret, termesztői szaktudás kellett. A földműves nem bunkó paraszt, azt csak a városi aszfaltparaszt gondolja így.

A TANOROK föld legtöbb KORONÁT érő terület volt már az ősiségben. A TANOROK nyilvántartását a rovó NOTÁROK végezték. A NOTÁR nem lehetett KONTÁR, pontosan jegyezte a rovást.

A NATÚRból felTÖRÉNTURÁN földön megművelt TANOR TÉREN termett a TÁNYÉRra való étek. Innen NYERTE a KENYERÉT. Ezek mind összetartozó értelműek, azonos fogalmi körhöz tartozók, a tudatosan megtervezett teremtés nyelvén.

TaNoRoK – NoTáRoK – KoNTáR hangváz: T-N-R-K – N-T-R-K – K-N-T-R

TaNoRoK – KoRoNáT – RoKoNáT hangváz: T-N-R-K – K-R-N-T – R-K-N-T

TaNoRoK – KeRTeN hangváz: T-N-R-K – K-R-T-N

TaNoR – TaNáR – TuRáN hangváz: T-N-R – T-N-R – T-R-N

TaNoR – NaTúR – RúTaN hangváz: T-N-R – N-T-R – R-T-N

TaNoRéRiNT– RuTiN hangváz: T-N-R – R-N-T – R-T-N

TaNoR – RaNeT – TéReN hangváz: T-N-R – R-N-T – T-R-N

Kapcsolódik hozzá – azonos értelmi körhöz tartozók – a munkát végző TENYÉR, TENYEREK, amelyek a TURÁN, TANOR TÉREN termesztett gabonából NYERT KENYERET a TÁNYÉROKra teszik.

TÁNYÉR, TENYÉRösszhang a TÁNYÉRTENYÉR közt.

A TENYÉR eszköz, TÉNYRE, tények végrehajtására, hogy legyen, amit tenni a TÁNYÉRra.

Kezdetben a TENYÉR volt a TÁNYÉR, abban tartotta KENYERÉT és egyéb ennivalót.

A TENYÉR helyettesítője a TÁNYÉR.

A TÁNYÉRt készítője egy darab fából NYERTE, majd NYÍRTA, faragta fúrta ki.

A tálalt étket a TÁNYÉRon darabokra NYÍRTA, tájta, szelte, vágta.

A TENYÉRt az elme RÁNYITja, és IRÁNYITja a munkára. Az éhség a TÁNYÉRra IRÁNYÍT.

Munkában a TENYÉR a TÉNYERŐ, amellyel a NYARAT átdolgozva keresi KENYERÉT és kenyérre valót.

TÁNYÉRon tálalva a munkával szerzett, általa NYERT terményből készült étek, ezt NYÍRTA, vágta, ette, NYELTE (r > l).

Renyhe TENYÉR munkájának eredménye NYERETlenség, RENYET.

A TINÓRU gomba TENYÉRnyi TÁNYÉRÚ jellemzője nyomán kapott nevet.

 

TeNYéR – TéNYeRő – RáNYiT – iRáNYiT hangváz: T-NY-RT-NY-R – T-NY-R – R-NY-T – R-NY-T

TeNYéR – TéNYRe – ReNYeT hangváz: T-NY-R – T-NY-R – R-NY-T

TeNYéR – NYaRaT – NYeRTe NYíRTa hangváz: T-NY-R – NY-R-T – NY-R-T – NY-R-T

TáNYéR – NYíRTa – NYeLTe hangváz: T-NY-R – NY-R-T – NY-L-T

TáNYéR – TiNóRu hangváz: T-NY-R – T-N-R

 

A teremtés nyelvében minden gondosan, pontosan megtervezett. Nincsenek véletlenül kialakuló szavak. Minden szó a nyelvszerkezeti vázba illően alakul ki, azonos fogalomkör, azonos hanganyagból. 

A kifejlődés (evolúció) katyvasz elmélet szerint makogásból alakult ki a beszélt nyelv.

Megállapítható, hogy az evolúciós elmélet maga a „tudományos” MAKOGÁS mély szintű klotyókeveréke.