ÜRÖM – Csöves virágú, fészkes virágzatú növénynemzetség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] Az ÜRÖM keserű, ellentéte az öröm. Az ÜRÖM m és r hangjai benne vannak az amara, amaro, keserűt jelentő idegen kifejezésekben is. Az ÜRMÖS szóalak is megtalálható az utódnyelvekben. Figyeljünk az RM párosra, amely itt alvógyökként külön értelmet rejt: R.M – M.R gyök: RöM – MaR. Az ÜRÖM keserű és kissé MARó is. A szóváz R-M – M-R: üRöM – MöRü, MaRó. A MAR gyök a MÁRia, MARa nevek alapja, amelyek ősnyelvi értelmezésükben keseredett nőt is jelentenek (Biblia*, Ruth könyve, 1: 20). Az R hangcsoport – ÜRÖ – jelen van a: mARÓ, kesERŰ, sanyARÚ és más szavakban, a MÁRIa, MARA nevekben, s ez igazolja az utódnyelvi amARA, amARO szavak ősmag-nyelvi eredetét is. A CzF Szótár leírása: „Hangra hasonló a német Wermuth szó első (werm) hangjaihoz s lehet, hogy ebből kölcsönöztük. Adelung e hangokat az angolszász ,Wormwood’ és ,Wyrmwyrt’ után a ,Wurm’ szóval azonosítja, és azt mondja hogy némely német tájbeszédben valósággal ,Wurmkraut’ a neve, mint a férgek, különösen bélférgek elleni szernek.” Kiem. K. S. A CzF Szótár téved abban, hogy mi örököltük. A kiemelt RM páros, mint alvógyök mutatja az ősmag(yar)-nyelvi eredetet. Az utódnyelvek örökölték e kifejezéseket.

*A Bibliában levő ősi nevek magyar nyelvi bontásban válnak érthetővé: Ábrahám, Sára, Izsák, Jákób, Ézsau, József, Efraim, Mózes stb..  

ÜRÜ – Herélt kos. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] Az ÜRÜ szó a hERÉlt régies szóalakjából maradt fenn. Az R hangcsoport – ÜRÜ – értelme bizonyít más szavakban is. Ha kivágták az állat hERÉjét, mintegy megÜREsítették, már nem volt képes EREdeti hivatását betölteni. Nem ÉREzhetett nemi ÖRÖmöt, nem tudott EREdetet átÖRÖkíteni, mivel nem volt benne az ERŐ, amit áttöltsön a nőstény állatba, hogy ÜRÜkítsen életet, mivel ÜREs lett. KiÜRÍtették, megÜREsítették, ÜRÜ lett. Lehet próbálkozni a török nyelvekben névadó jellemzőket keresni. Ők megörökölték a szót a magyarázhatóság lehetősége nélkül.