Válasz Papp Anna Petra nyelvészasszonynak…
… a Magyar Nyelv oldalon engem érintő bírálatára Tisztelt  Anna Petra Papp azaz Papp Anna  Petra!  

A Magyar Nyelv oldal közléseinek tartalmáról írt bírálatából csak ahhoz szeretnék néhány szót fűzni, ami engem érint.  Való igaz, én kizárólag a teremtéselmélet oldaláról közelítem meg a nyelv eredetét, szerkezeti felépítését, értelmi kapcsolatrendszerét. Több mint 200 éve küszködik az úgynevezett tudomány azzal, hogy a Teremtés tényét megcáfolja, és felállítsa a saját homokvárát annak ellenében. Ez a homokvár azonban minduntalan összeomlik. Ennyi idő alatt nem tudtak egy életképes élő sejtet létrehozni a (leges)legkorszerűbb laboratóriumokban sem, holott azt sulykolják a tömegek fejébe, hogy az minden beavatkozás nélkül, csak úgy egyszerűen az őslevesben létrejött évmilliárdokkal ezelőtt. Jellemző a szélhámos csalóra, hogy mindig a mérhetetlen időt és az irdatlan távolságot hozza fel szemfényvesztő hazugságai alátámasztására. E küzdelmük közben nem röstelltek csalásokhoz folyamodni több ízben, hogy a kifejlődéstan hézagait betömködjék. Nem sikerült, hatalmas űr tátong mindenhol, és nincs megoldás. A tudományok közül csak a reáltudományok érdekelnek. Kizárólag azok kutatásainak eredményei, mert a többi a ma ismert alakjában szemfényvesztő szélhámosság. Erről ennyit.  

A beszélt emberi nyelv szerkezeti váza ott van a génekben, különben nem tudná felépíteni az ember a beszédét. Ezt a képességét a teremtésekor kapta, épp amint a méhek a kaptár sejtjeinek felépítési vázszerkezetét az ő génjeikben. A kisbaba –, bármely nyelvet beszélő nép közé születik – a kezdetben az ősnyelv ösztöni ősgyökeit ejti ki, mivel azok vannak a készletében: ha fény villan: lá, hangot hall: ha, a víz: pü, ha valamit nagyon kedvel: mmmm, amikor önfeledten játszik: glglgl, amely a játékosság tovagörgető folytonossága. Ki tanítja erre? A szülők? Nem hiszem. Talán Valaki ezzel a képességgel ruházta fel az öröklés folytán? Az én megfogalmazásom szerint: Nem valós magyar nyelvkutatás az, amely kizárja az emberi érzékszerveket érő (kép, hang, illat, íz, érintés) hatásokra válaszul feltörő ösztöni hangok jelentőségét, az ösztöni hangfoszlányokból kialakuló ősgyököket, bővítményeiknek létét, s ezek értelemhordozó szerepét a szavakban. A mai nyelvtudomány épp olyan, mint a mai politikatudomány, gazdaságtudomány, jogtudomány, gyógyszervegyészet stb. amelyek tele vannak hasznavehetetlen, a mindennapi életre káros elemekkel, és biztosan halad mindannyi a szakadék felé, magával rántva az egész emberi társadalmat. Ezt mindenki érzi, látja, azok is talán, akik mint vezetők elkövetik, de az önzés nem engedi leállítani a folyamatot. E fent említett ágazatokat mind-mind hétdiplomás, veretes „szakemberek” vezetik. Semmi nem vonható kétségbe velük kapcsolatban, csak a HOZZÁÉRTÉSÜK és ŐSZINTESÉGÜK.  

A magyar nyelv az ősnyelv egyenes ági örököse, gyökrendszeren alapuló nyelv, szóbokrok sokaságával. Ez a nyelv veszélyben van a gyökrendszert elvető, tagadó – vakvágányon haladó – mai értelemben vett tudományos bérnyelvészet részéről. A magyar nyelv szavainak felépítése: ősgyökök, gyökszavak, kötött mássalhangzó-párosok, kötött magánhangzó-párosok, értelemadó gyökszavak, értelemadó hangnyalábok, amelyekből felépülnek a szavak, a nyelv. Ezek mindegyike egy jól körülírható szerepkört tölt be, és mindig ugyanazt az értelmet viszik be a szavakba. Ezekről a hivatalos nyelvészet még csak tudni sem akar. Senki nem mondja, hogy nincsenek hasznos tevékenységek a mai nyelvészet terén, de rengeteg a fölösleges mellébeszélés. A nyelvet egyszerű emberek építették fel évezredek folyamán, s így a megfejtése is egyszerű. Csak Önök, nyelvészek bonyolítják tudatosan, hogy az egyszerű ember, aki használja, olyannak érezze, amit nem tud uralni Önök nélkül. Ez a nyelv világnyelv volt, ebből ered az összes többi. Ez kimutatható komoly gyök- és szóelemzéssel, ám a hivatalos nyelvészet ezzel nem foglalkozik. A szóeredet megállapítások zöme lesújtóan valótlan, hogy ne írjam hazugságnak. Úgy állítják be, mintha a magyar ember összelopkodta volna nyelvét, holott az elemzések nyomán kiderül, hogy ez az eredeti nyelv, amelyből az összes többi kiágazott. Ha ez Önnek hihetetlen, akkor gondoljon a színek létrejöttére. Az összes szín a fehér színbe van rejtve. Ha felbontjuk elemeire, létrejön közel háromezer színárnyalat, de egyik sem hasonlít arra, amelyből származik. Ennek titkára nem jöttek rá, ahogy a fotoszintézis titkára sem. Ugyanis, az ember csak azokat a dolgokat fedezte fel, ami megengedtetett neki, és csak azért, hogy meglássék: mire használja azokat? Zömében a rosszra, hamisság leng be mindent. Épp mint a nyelvészettudományt.  

A hivatalos akadémiai nyelvészet fölött átlépett az idő, vagy vált a természetes irányba vagy a süllyesztő lesz a sorsa. A folyamatot megállítani már nem lehet, kedves Papp Anna Petra! A jelenlegi nyelvészet csak addig marad fenn, ameddig tart a pénzforrás. Ha elfogy az állami támogatás, vége a bizonyítékokat nélkülöző finnugrista nyelvészetnek. Üdvözlettel, Kolumbán Sándor.