VERANDA – bővítve

A VERANDA szót a bérnyelvészet szerint a portugáloktól kaptuk. Gondolom, a közeli szomszédság segített ebben. (Petőfi S.: János vitéz: „Franciaország, és India határos…”).

Nézzék meg, több mint tíz vonatkozást találtam a magyar nyelvben, amelyek a VERANDA szó névadó jellemzői. De tán még van több is.

Valószínű, ez is a több ezer „véletlen egyezés” része.

Nyelvész urak, nagy bánatukra kiderült, hogy e szó is ősnyelvi, azaz magyar eredetű.

Bár a szótárak a VERANDÁval kapcsolatos alábbi szavakat: finnugor, iráni, olasz, szláv, ismeretlen eredetűként jegyzik – mindannyi magyar.

 

 

VERANDAVÁRANDÓ. A kezdeti időkben lehetett vENDÉget VÁRANDÓ, bemutatkozó hely, amely mintegy kínálja az érkező vendégnek a betérést.
VeRaNDa – VáRaNDó hangváz: V-R-N-D – V-R-N-D.

 

VERANDAÁRVÁND, hangátvetés. VERANDÁn várja ÁRVÁND távolba VÁNDORolt szeretteit.
VeRaNDa – áRVáND hangváz: V-R-N-D – R-V-N-D.

 

VERANDA – RONDÁVÁ, gyökátforgatás. A házasélet, a család bensőséges jelenségeinek megnyilvánulásait nem illik kivinni a VERANDÁra, ahol minden arra járó láthatta. RONDÁVÁ válhat mások szemében.
VeRaNDa – RoNDáVá hangváz: V-R-N-D – R-N-D-V.

 

VERANDAVÁNDOR, hangátvetés. A VERANDA az a RÉV, amelyet első lépéssel érint a hosszú útról érkező hazatérő VÁNDOR.
VeRaNDa – VáNDoR hangváz: V-R-N-D – V-N-D-R.

 

VERANDA – RIVALDA, n > l, gyökátforgatás. A VERANDA, egyféle RIVALDA. Itt örömRIValgás is elhangzik egy közelről-távolról érkező kedves vendég láttán.
VeRaNDa – RiVaLDa hangváz: V-R-N-D – R-V-L-D.

 

VERANDA – ÖRVENDŐ, gyökátvetés. A VERANDÁn ÖRVENDEzik a család az érkező kedves vendégek láttán.
VeRaNDa – öRVeNDő hangváz: V-R-N-D – R-V-N-D.

 

VERANDA – RÉVEND, gyökátford. VERANDÁn ülve RÉVEND gondolataiba mélyedve, töprengőn.
VeRaNDa – RéVeND hangváz: V-R-N-D – R-V-N-D.

 

VERANDA – VÉREDEN, hangátvetés. A VERANDÁról a támadó ellenség csak a te életeden, VÉREDEN át juthatott be szeretteidhez.
VeRaNDa – VéReDeN hangváz: V-R-N-D – V-R-D-N.

 

VERANDA – UDVARON, gyökátvetés. A VERANDA az UDVARON át közelíthető meg.
VeRaNDa – uDVaRoN hangváz: V-R-N-D – D-V-R-N.

 

VERANDAVERENDŐ. A VERANDA jó hely az unalmat társalgó beszélgető, VERbáló, paláVERezéssel elVERENDŐ időtöltéshez.
VeRaNDa – VeReNDő hangváz: V-R-N-D – V-R-N-D.

 

VERANDAVIRANDÓ. A VERANDÁt érte előbb a felVIRANDÓ nap VERŐfényes sugara.
VeRaNDa – ViRaNDó hangváz: V-R-N-D – V-R-N-D.

 

VERANDAVERENDŐ. A kezdetek kezdetén a VERANDA beltere döngölt, VERt föld volt, tehát építéskor ott a talaj kemény agyagból ledöngölendő, leVERENDŐ.
VeRaNDa – VeReNDő hangváz: V-R-N-D – V-R-N-D.

 

VERANDA – VERONDA. A VERANDA olyan, mint egy kirakat. A ház kirakata. Ha ott nem őrizik meg a RENDEt, akkor RONDA látvány, RONDÁnak minősül. Talán ezt őrzi nevében a székely VERONDA szó.
VeRaNDa – VeRoNDa hangváz: V-R-N-D – V-R-N-D.