VERANDA – Villaszerű házon: kiugró, fedett, gyakran üvegezett helyiség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < portugál] A VERANDA a V.R – R.V gyökből indul: VeR – RéV. A VERANDA mibenléte elemeire bontva érthető, és figyelembe véve, hogy több névadó jellemzője van, mint minden másnak is. A VER gyök ez esetben kör – körül-, körbejárhatót jelent. Valaha viszont jelenthette az előtér oszlopai közti VERt, azaz döngölt földet, padlót is. Az R hangcsoport – ERA – jelen van a kEREngő, kÖRÖnd, vÁRAkozó szavakban. Az ND páros esetenként kellemes dolgokat megjelenítő szavakban meghatározó. Az ND hangcsoport – ANDA – ez esetben is értelemadó. A verANDA kellemes, csENDEs, ANDAlító pihenőhely, ahol az ember gONDOlataiba merülve elmélkedhet, árnya védelmében szUNDIkálhat. De itt fogadja örvENDEzve vENDÉgeit, és itt pENDErülnek táncra, ha ünneplő jókedvük kerekedik. A VERANDA tehát pihenő-, esetenként VÁRAkozóhely (várandó hely – veranda), és körüljárható vagy finomabban: kerengő. E szempontból azonos a körÖNDdel. Kisebb, keskenyebb változata a tornác (székelyül: tornánc) is, amelynek kiszélesedő középső részét Székelyföldön is VERANDÁnak, VERONDÁnak nevezik. Ma is járja a mondás, hogy akkora a tornánc, hogy táncolni lehet. A leánykérők ott táncoltatták meg a leendő menyasszonyt (tornánc: tor – kör, tornánc – tánc). A portugál, galíciai alpENDrE (hangugrott alpender) sem nélkülözheti az ND párost, hangcsoportot, mert az ősmag(yar)-nyelvből örökölte. Vannak az utódnyelvek közül, amelyek egészében megörökölték: angol verandah, dán veranda, holland veranda, olasz veranda, román verandă és mások. Az N.D – D.N gyök: NeD – DaN, a NEDű, DANol szavakban jókevd feltételét és kibontakozását is leírja.