VODKA, VOKÁLIS

VODKA – Szláv népek pálinkája. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: orosz] A VODKA a V.D – D.V gyökből induló szó: VoD – DaV. A VODKA jelentése: vizecske. A VODA szó, a víz jelentésű ősmag(yar)-nyelvi ID, UD ősgyök V hang kezdetű szóalakjai egyikének bővítménye: vad, ved, vid, VOD, vöd, vüd– VODKA = vizecske.

A -KA, kicsinyítő is ősmag(yar)-nyelvi jellegű, amelyet megörököltek a szláv nyelvek. Ez a kicsinyítő érzékelteti, mennyire szeretik ők az efféle vizecskét.  

VOKÁLIS – Magánhangzó. Emberi hanggal létrehozott zenei előadás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A VOKÁL szó a V.K – K.V gyök bővítménye: VoK – KaV. A VOK, VAK = hang. A VAKkan szó a példa erre. Aki nem beszél, az nem ad egy VAK hangot. Itt a VAK nem a látásra utal, hanem a VAKog, VAKkant gyökszava van jelen. Ugyanakkor a VAK hang a VAKkanás, VAKogás, V > M válts nyomán MAKogás, amely a mai magyar nyelvben az értelem nélküli üres, tagolatlan hangot is jelenti. A VOK gyökszót a latin nyelv megörökölte, és módosította saját hangzástörvényei szerint. A VAK – KAV fordítás a KAVar szóval szintén a beszéddel előidézett állapot lenne. Beszéddel nagy KAVarodásokat lehet előidézni, akár háborúkat is. Egyébként innen ered K > G hangváltással, a szláv nyelvek GAVari = mond, GAVarit = beszélgetés szavai. Érdekes a szomáli nyelven: WAXaad dhahdaa = beszél és hadal = mond. Tehát a VAK gyök ott is jelen van, s aki mond, az hadal, magyarul hadar.