ZÉRÓ – Nulla, semmi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < olasz < latin < arab] A ZÉRÓ Z.R – R.Z gyökbővítmény: ZéR – RéZ. Jöhet a ZÁR értelméből is: ZÁRt, ÜRES tér. A visszaszámlálás ZÁRÓ pontja. A számsor kialakulása a család létszámának növekedéséhez kötődött.
A kezdetben a TÍZ volt a kitűzött cél, a csúcs. Ám nem állt le a szaporodás, húzott tovább. A TÍZ tízszeres szorzata lett a SZENT (cent, cento), a SZÁZ. Ez volt a SZENTROM, a főcélpont. A TROM emelkedés, magaslat, a győzelem esélye. A TÍZszer SZENT lett a SZER, a szentek szentje, E SZER, az EZER – EZ az ERő, a centrum centruma! Sokáig E SZORzat, az EZER volt a legmagasabb szám, annak többszörözésével számoltak: EZER EZERe, tízEZER tízEZERe stb. Az ősnyelv –, s így a mai magyar nyelv képessége – az ellentétek azonos hangokkal (vagy rokonhangokkal) való megjelenítése. Az EZER ellenoldala, a visszaszámlálás ZÁRÓpontja: EZER – ZERE, ZÉRÓ. E két pont közt mozgott a számosodás nyilvántartása. Csak sokkal később lett a LIM – MIL a legfelsőbb számszint határ. Ha fordítjuk, székelyül: SERÍtjük, a ZÉRÓ szót: ÓRÉZ, OREZ – z > s váltással: ÜRES. A SÉRÓ megszámlálhatatlan SŰRŰség, a ZÉRÓ a teljes ÜRESsség. Az R hangcsoport – ÉRÓ – a zÉRÓ, zsAROl szavakban közös értelem is megbújik. Akit kizsAROlnak, kiÜREstik. A ZÉRÓ, NULLA, SEMMI kapcsolata: Aki teljesen kiÜRESedik, ZÉRÓ állapotra jut, azt aZ EREje elhagyja, testi-érzelmi értékei NÉLkül marad, NULLÁra jut, teljesen összeomlik, nem éli túl, hULLA lesz, belefULLAd, megSEMMIsül. Az ÜRES – SERŰ fordítás előhozza a régi SÍR szót, amely nagy ÜRES gödör volt, termények tárolására. Ez mára SILÓ alakra módosult, ám fennmaradt a halott részére ásott SÍR nevében. A ZÉRÓ ősnyelvi szó, amelynek értelme, tartalma, mondanivalója csak a mai magyar nyelven fejthető meg. NULL, NULLA – Mérkőzés eredményében : nulla gól. Az egynél eggyel kevesebb. Semmi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < olasz < latin] Ez az ősnyelvben alakult ki a semmi NÉLkül fogalmi háttérből. Lehet az eredményteleNÜL leharapott szóvége is. A NULLA szám felismerése nem a latinokhoz kötődik! Manapság fény derül olyan ókori, Özönvíz előtti megvalósításokra, amelyeknek kiszámítása lehetetlen lett volna a NULLA ismerete nélkül. Az L hangcsoport – ULLA – a nULLA hiánnyal kapcsolatos. A NULLA ugyanaz, mint az élettelen, élettől kiüresedett hULLA. A lehULLÁs iránya is az üresség. A fULLAdás léghiány, vagy légÜRES állapot nyomán áll elő. Egyébként a latinok minden ismeretüket az etruszkoktól, siculusoktól kapták, akik még az ősnyelvet beszélték. A másik neve ZÉRÓ, amely szintén ősnyelvi eredetű, s amelyet a magyar nyelv is használ, ez a visszaszámlálás ZÁRÓ pontja. A CzF Szótár szerint: ZÉRÓ „am. üres, semmi; magyar neve üres”. Erről a zéró címszónál. A NULLA szó értelme összevetve, a fogalmat kifejező, vele összhangban levő másik két szóval – zéró, semmi – csak a nyelvi titkok magyarázó nyelvén, azaz magyarul fejthető meg. SEMMI – Egy sem, legkevesebb sem. Teljes üresség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: sem: is+nem] A SEMMI az S.M – M.S gyök bővítménye: SeM – MeS. A SEMMI: a SUMMA, ZÖM, TEMérdek ellentéte. A SUMMA, a ZÖM a mindenség SŰRÍtménye – a SEMMI, a teljes ÜRESség. Itt a kapcsolat a SEMMI ÜRESsége és a ZÉRÓ között. A nyelv megőrzött egy szólást: Nincs MESE, SEMMI se. A feltehető kérdés: MI is? A válasz: MI se. Az M hangcsoport – EMMI – jelen van a sEMMI valamint az ellenoldalt kifejező: sUMMA, zÖMMEl, tEMÉrdek szavakban. Az M a Mater, a töMeg, zöM, suMMa, a Mony (csíra) kifejező hangja. Az I az Iklat (jár, kel), Íz, Illat, Ílet (élet). Az S Sötét, Süllyed, Sír. Az E, az EgyEnsúly hangja: ha Es, jó, ha Etlen, rossz. A SEM: egyenSúlyt vesztett töMeg. Ha nincs M, I, S, E, akkor MI SEM, SEMMI, ez a NULLA, ZÉRÓ állapot.