ZOKNI, ZOK , ZOKON

ZOKNI – Bokán felül érő rövid harisnya. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A ZOKNI szó a Z.K – K.Z gyök bővítménye: ZoK – KaZ. A ZOKNI ráZÖKken, ZAKkan a lábfejre, vagy a lábfej beleZÖKken, ZAKkan, ZOKkan a ZOKNIba. A ZOKNI KN párosa bemélyedést, besüllyedést, elmélyülést, bejárhatóságot jelentő szavak értelmi meghatározója.

Ilyenek: akna, teknika (technika), teknő. A KN páros, mint alvó K.N – N.K gyök a KANna, KANtár szavakban szintén bemélyülőt, tartalommal tölthetőt jelent. 

A kötött mássalhangzó-párosok másik jelensége is kimutatható itt. A hangok egymástól eltávolodva is kifejezik a bemélyülés értelmét: KemeNce. A ZOKNIt megjelenésekor könnyű volt megSZOKNI az addigi kapca helyett, a könnyebb KEZelhetősége végett is. Evégből hamar SZOKássá vált. Amit viselni SZOKtunk az KOSZolódik (piszkosodik és kopik). Ilyen a ZOKNI is. Ám ha van olyan, aki szerint a ZOKNI szó (mégis csak tűz-víz) idegen nyelven alakult volna ki, maradjon meg abban a meggyőződésében. De tudnia kell, hogy a kifejezés minden alkotó eleme világosan magyarázható, magyar értelmű! Azt is, hogy egyetlen utódnyelv sem kerülhette meg az ősmag-nyelv szóalkotási törvényeit. Egyetlen utódnyelv sem birtokol saját gyököket, csak amit megörökölt a nyelvek szétválásánál. S bár alkothat azokkal szavakat, egyetlen utódnyelv sem tudja megmagyarázni az alkotott szavak szóalkotó elemeinek értelmét! De még a KOSZos ZOKni fent leírt jelenségét sem.    

ZOK, ZOKON – Valami rosszul esik neki, fáj. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A ZOK, ZOKON a Z.K – K.Z gyök hangjai, bővítménye: ZoK – KaZ. Valami rosszul esik, azaz ZAKkan, ZOKkan. A ZAK – KAZ gyökből eredő ZOKkan, ráZAKkan – ráborul, ráesik, rátelepedik értelmű is. Ez esetben a lelkivilágra ráeső, telepedő hangulati teher. A KAZ (caz, cas, caso) egyes utódnyelvekben eset jelentésű. A fizikai ZOKogás, lelki ZÖKögés. Valamit ZOKON venni, azt jelenti, hogy lelki egyenetlenség, ZÖKögés (döcögés) áll fenn. Ezt ZOKszóval fejezik ki. Itt is Z jelenség mutatkozik, azaz a Z hangnak a fejezet beveze