ZSANDÁR – Csendőr

ZSANDÁR – Csendőr. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A ZSANDÁR szó a ZS.N – N.ZS gyök bővítménye: ZSaN – NüZS. A ZSENDülés valami hatására indul be, az ő esetükben valamilyen rendzavaró körülmény nyomán kiadott parancs. Ez esetben a ZSANDÁR ZSENDül, azaz INDul, lENDül. Ha a ZSANDÁR szó tényleg a francia GEN DE ARMÉE szavak összeolvadása nyomán keletkezett volna, akkor egy rendkívüli esettel állunk szemben. Kirívóan szerencsés egybeesés, mivel minden más vizsgálat ősnyelvi jelleget mutat ki. A ZSANDÁR kezdőhangja a ZS hang a magyar nyelvben, mint a bevezetőben olvasható, többnyire utálatot kiváltó szavak meghatározó hangja. Ugyanakkor a nyüZSgő ZSúfolás, tehát tömeg. A ZSANDÁRok nem élveztek osztatlan rokonszenvet, különösen nem a ferde úton járók részéről. A ZSAN, ZSEN gyökök olyan valamit írnak le, ami zavaró jelenlétével feszélyez. A feszélyezettség fojtó hatású. így köze van a kényszerű cseND fogalmához. Az ND hangcsoport – ANDÁ – a zsANDÁr, pANDÚr, csENDŐr, rENDŐr szavakban meghatározó értelemadó. Más csoportosulások megnevezésében is, mint bANDA, dANDÁr. A zsANDÁrok élete veszélyekkel telített fegyveres kalANDOk sora volt. Akár a pANDÚroké. Az ND páros itt N.D – D.N alvógyök: NeD – DaN, kellemes hangvételű: NEDű, DANol szavakban, amelyek a reNDezettség kellemes légköre által kiváltott jelenségek. Ez a rendszerető emberekre vonatkozik. A szóvégi D.R – R.D gyök: DáR – RaD, a zsanDÁR nem finomkodott a bűnözővel, kemény, DURva, DARabos bánásmód volt a jellemző, nem a mostani bűnözőt dédelgető, pátyolgató eljárás. Könnyen RÁDurrantottak, ráDURrantottak néhány golyót. Az ÁR gyök is éles hatást kifejező. Ez a szó a magyar nyelvben a nyelv törvényei szerint alakult ki. Erre az ND páros is bizonyíték. Kétlem, hogy a fenti francia szóból eredt. Jóval előbb megvolt, csak később, amikor valamelyik finnugrista nyelvész rájött a hangzati azonosságra, határtalan ujjongó lelkesedéssel összemosták a francia kifejezéssel. Az ND – DN kapcsolat: a zsaNDárnak, paNDurnak, cseNDőrnek, reNDőrnek*, mint az igazságosság véDNökeinek, leNDülniük, fáraDNiuk kellett a bűnözők nyomában. /*/ A geN De armée – zsaNDár, paNDúr, cseNDőr, reNDőr. Mindannyi belőle ered vagy véletlen azonosság? S akkor ezek: andalog, andalgó, Andok, állandó, banda, bandukol, bendő, bolond, bőrönd, bunda, cemende, condra, csend, csender, csikland, csönd, dandár, dundi, esztendő, fickándozik, fondorlat, gerenda, gond, gondol, göndör, hajlandó, inda, indít, indóház, indul, jövendő, kaland, kandalló, kelendő, kend, kender, kendő, kirándul, komondor, konda, kondér, kondor, kondul, körönd, legenda, lendül, levendula, mandula, mendegél, menendő, minden, monda, mondó, mundruc, oktondi, ondó, örvend, panda, pendely, penderül, pendül, pinduri, pökhendi, rándul, rend, ronda, sanda, sündörög, szandál, szándék, szelindek, szende, szundi, tündér, undok, undor, vakond, vándor, vendég, zarándok, zendül, zsendely, zsandár, zsindely…