ZSUZSANNA*, a liliomszépségű gyönyörű NŐ

ZSUZSANNA*, a liliomszépségű gyönyörű NŐ
ZSUZSANNA. Az eddigi hiedelemtől eltérően, a név ősmag(yar)-nyelvi név. Női névről lévén szó, nem kerülhető meg a férfiszív költői, érzelmi hangulata a névadásban. Ugyanis a férfi adja a nevet. A ZS hang a kellemes ZSongás, a ZSU, SU, susogás, suttogás, de az S hang nyomán annak pöSZe változatával a SZŰZ értelem is jelen van: SZÜZANNA, SZŰZ-ből leendő ANYA. A ZSAN, ZSEN zsenge ifjúság, de rendkívüli kedveltség is: ZSÁNer.

 

Az ANNA már az első nő nevénél felötlik, és ANYA jelentést hordoz. Összegezve: kellemes hangú (ZSU), ZSENge ifjú SZŰZ, aki ANYA (jelölt) – ZSU-ZS/AN/NA.  

A ZSÁN – SZÁN – NÁSZ, diNASZtia. A szóvégi NA, NŐ, NEmtő, NAgyság, kitől NEmzet is származhat. A NA gyök NŐre, NEdvre is vonatkozik, mint felüdítő kellemes NEdű. Az igazi férfire az igazi NŐ felüdítő hatással van. Mondják, hogy a ZSUZSANNA név héber eredetű, mert a liliom héber neve SOSANNA, SOSANA. Csakhogy a héber nyelv is az ősmag-nyelv leágazása. Ábrahám az ősmag-nyelvű Úr városában született, és érett férfivá. Innen ment el a szintén ősmag-nyelvet beszélő feleségével és ugyanezen a nyelven beszélő szolgáival, szolgálóleányaival. Gyermekei, további sarjai még sokáig ezt a nyelvet beszélték. Csak későbbi rabságaik, hányódásaik alatt változott meg beszélt nyelvük.  

Tudni kell, hogy minden megnevezés legkevesebb három névadó jellemző nyomán alakul ki. A vadon is termő liliom nagy területet beföd. Aki jártában-keltében látott ilyen liliommezőt az tudja, hogy kis szél fújáSÁra, hatáSÁra épp olyan SUSOgó, SUSSANÓ hangot ad ki, mint a SÁS, mely szintén e tulajdonságáról kapta nevét.  A liliom leveleinek az összeSUrlódás nyomán keletkező SUSOgó hang nyomán lett SUSSANÓ a másik neve. Mint ahogy a fokhagymának egy másik ősi neve volt az ÜSTÖLŐ, ami csípőst jelentett. Vagy a CSALÁN, CSIHÁNY másik neve ÉRZIKE, a csípés érzékekre hatása miatt, vagy a KÁPOSZTA másik neve BORZAS a fej külalaki látványa nyomán. Mert minden a jellemzői nyomán kapott nevet. A pletykáló, rossz híreket terjesztőre mondták: SUSÁRLÓ. Miért, mert az ilyenek SUttogva, SUSOgva ÁRtottak, így adták tovább ÁRtó gondolataikat. Összegezve: a ZSUZSANNA, ZSUZSÁNNA név egy liliom szépségű, gyönyörű, ZSONgó hangú, ZSENge ifjú SZŰZ lány volt, aki az ANYA (ANNA) szerepre készült, aki sok fiatalember ZSÁNere lehetett, sokan terveztek vele NÁSZt, hogy családot, diNASZtiát alapítsanak egy ilyen elragadó szépségű NŐvel, aki mint édes NEktár NEdűje üdíti fel életét.  

* Némelyek kétségbe vonták, vonják, hogy ez MAGYAR eredetű név lenne. Nos, nem mai magyar, hanem jóval régebbi, még ősmag(yar)-nyelven adatott név. Akkor, amikor még héber nyelv nem is volt! A bizonyítékok száma a legkevesebb három névadó jellemzőt jóval meghaladja. De, akinek kedve van okoskodhat tovább.